Cautare

Absolvenţii şi Piaţa Muncii

 
 

Cuvântul Rectorului

Ne-am propus să dezvoltăm în Universitatea Titu Maiorescu un învăţământ modern, de calitate, performant, competitiv şi pragmatic, relaţionat direct cu mediul economic şi cu piaţa forţei de muncă.
Relaţia procesului de învăţământ cu piaţa muncii, încurajarea spiritului antreprenorial al studenţilor, creativitatea şi forţa lor de a inova rămân o prioritate permanentă pe Agenda de ofertă educaţională şi managerială a Universităţii. În acest sens, am instituit o funcţie specială la nivelul Rectoratului: Director pentru Relaţia cu Angajatorii.
Prin reforma curriculară pe care am realizat-o şi o urmărim în continuare, ne propunem formarea la studenţi şi absolvenţi de abilităţi şi competenţe, în vederea calificării şi integrării lor profesionale pe piaţa muncii.
O prioritate de însemnătate cardinală a viziunii noastre manageriale este integrarea absolvenţilor maiorescieni pe piaţa muncii. În vederea acestei finalităţi am dezvoltat programe speciale care privesc, în principal, două direcţii de acţiune: reabilitarea curriculară a practicii şi dezvoltarea unor programe puternice de colaborare cu angajatorii, cu mediul de afaceri. În acest sens, am dezvoltat parteneriate cu angajatori, în principal companii multinaţionale de prestigiu şi am încheiat granturi cu finanţare europeană pentru desfăşurarea practicii.
Mai mult decât atât, Universitatea noastră participă, alături de alte 60 de Universităţi din toată ţara, la Proiectul intitulat „Studiul naţional de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor din învăţământul superior”, implementat de către UEFISCSU – CNFIS şi finanțat din Fondul Social European, proiect care urmăreşte să observe şi să analizeze traseul socio-profesional al absolvenţilor şi să contureze o percepţie individuală privind nevoile profesionale şi de angajare ale acestora.

Rolul Universităţii în proiect

Universitatea participă activ la realizarea studiului de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor săi, dezvoltându-şi şi consolidându-şi propria capacitate instituţională necesară realizării periodice a unor astfel de studii, cu caracter permanent.

Obiectivele urmărite de UTM prin implicarea în proiect

Universitatea va beneficia de instrumente şi de o metodologie unitară de cercetare a inserţiei propriilor absolvenţi pe piaţa muncii, care vor facilita efectuarea acestei activităţi în mod curent, pentru a răspunde cerinţelor standardelor şi indicatorilor de calitate a educaţiei, precum şi pentru adaptarea continuă a programelor sale de studii la dinamica mediului socio-economic.

Echipa instituţională implicată în proiect şi rolul acesteia

Echipa instituţională desfăşoară activităţile de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, raportare, activităţi de expertiză de specialitate în implementarea activităţilor specifice proiectului, la nivel instituţional.

Echipa este formată din:

Ing. Elena PANĂ - coordonator instituţional


Date de contact:

Telefon: 021.325.21.64
Email: absolventAPM@utm.ro


 

 
 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe co-finanţate de Uniunea Europeană, vă invitam să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene.