Cautare

Proiect POSDRU ID 77082


Proiect POSDRU: ID 77082
Contract numărul: POSDRU/CPP107/1.5/S/77082

Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti în parteneriat cu Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române (coordonator)Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea de Vest “Vasile Goldiş”din Arad, Universitatea din OradeaUniversitatea Nicolae Titulescu din Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie “Cantacuzino” Bucureşti şi S.C. SIAT S.A. implementează proiectul “Burse doctorale de pregătire ecoeconomică şi bioeconomică complexă, pentru siguranţa şi securitatea alimentelor şi furajelor din ecosisteme antropice.

 

Prin proiectul aprobat şi finanţat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, domeniul major de intervenţie 1.5 “Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”, se urmăreşte dezvoltarea abordării interdisciplinare la nivel naţional şi european în cercetarea derulată în cadrul programelor doctorale (economie, medicină, medicină veterinară, ştiinţe juridice, zootehnie, ingineria produselor alimentare, securitate naţională, ingineria mediului, biotehnologii, microbiologie) şi îmbunătăţirea accesului şi calităţii formării iniţiale a cercetătorilor prin sprijinirea programelor doctorale, urmărind furnizarea pe piaţa muncii a unor specialişti înalt calificaţi în domeniile care asigură securitatea şi siguranţa alimentară la nivel naţional.