Cautare

Proiect POSDRU ID 79073

Proiect POSDRU: I.D. 79073
Contract numarul: POSDRU/107/1.5/S/79073

Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti în parteneriat cu Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureşti(coordonator)Universitatea Complutense din Madrid, Universitatea din MiskolcAcademia Română – Institutul Naţional de Cercetări EconomiceAgenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior,Universitatea din PetroşaniUniversitatea de Nord din Baia Mare şi Universitatea Petrol şi Gaze din Ploieşti implementează, începând cu luna decembrie 2010, proiectul “Burse doctorale pentru sprijinirea activităţilor de cercetare ale doctoranzilor în domenii tehnice şi umane, de protecţie a mediului şi a sănătăţii, de legislaţie naţională, europeană şi mondială, cu impact eco-economic şi socio-economic CERDOCT“,  ID 79073, parte a programului “Investeşte în oameni!“, co-finanţat prin intermediul Fondului Social European – Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 cu numărul de identificare POSDRU/107/1.5/S/79073.

Programul de burse naţionale şi transnaţionale se adresează doctoranzilor, în ştiinte din cadrul şcolilor doctorale ale partenerilor naţionali, care sunt selectaţi prin concurs pe baza unui examen scris şi oral prin care vor fi verificate:

  1. Media anilor precedenţi de studiu;
  2. Cunoştinţe generale şi de specialitate referitoare la domeniul de doctorat;
  3. Competenţa lingvistică pentru o limba de circulaţie internaţională;
  4. Certificarea abilităţilor de cercetator prin:
    • participarea la sesiuni ştiinţifice;
    • lucrări publicate anterior;
    • contracte de cercetare.


Site-ul proiectului: 
http://cerdoct.univnt.ro