Cautare

Referendumul universitar pentru alegerea modaliății de desemnare a Rectorului pentru mandatul 2020-2024

REZULTATELE  REFERENDUMULUI DIN DATA DE 24 MAI 2019

PRIVIND ALEGEREA MODALITĂȚII DE DESEMNARE A RECTORULUI PENTRU MANDATUL 2020-2024

 

Total persoane

cu drept de vot

Total alegători care și-au exercitat dreptul de vot

Total voturi

valabil exprimate

Numărul minim de voturi valabil exprimate necesar pentru validarea referendumului

Total voturi exprimate pentru opțiunea “prin concurs public”

Total voturi exprimate pentru opțiunea “prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din UTM și al reprezentanților studenților din Senat și din consiliile facultăților”

339 290 (85,5%) 290 (85,5%) 146 31 (10,1%)

259 (89,9%)

 

 BIROUL ELECTORAL AL UNIVERSITĂȚII TITU MAIORESCU

 


 

 

R E F E R E N D U M    U N I V E R S I T A R

 

În ziua de 24 mai 2019, între orele 800 – 1900, în Universitatea Titu Maiorescu se desfăşoară referendumul universitar pentru alegerea modalităţii de desemnare a Rectorului pentru mandatul 2020-2024. Conform art. 209 (1) din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, modalitățile de desemnare a rectorului sunt: 

  1. pe bază de concurs public sau
  2. pe bază de alegeri generale, prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din cadrul Universităţii, precum şi al reprezentanţilor studenţilor din Senatul Universității şi din consiliile facultăţilor.

 

La referendum au drept de vot toate cadrele didactice și de cercetare angajate cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în Universitate şi reprezentanţii studenţilor din Senatul Universităţii şi din consiliile facultăţilor. 

Secţii de votare pentru referendum:

  1. Secția nr. 1: București, Calea Văcărești nr. 189, Corpul M, Etaj III, Sala Media
  2. Secția nr. 2: Târgu Jiu, Bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 100, parter, Biblioteca Facultății de Drept și Științe Economice Târgu Jiu

 

În Universitatea Titu Maiorescu se organizează două dezbateri publice pentru informarea comunității academice asupra referendumului și a implicațiilor care decurg din acesta, după cum urmează: 

  1. 15 mai 2018, ora 1000, București, Calea Văcărești nr. 189, corpul M, Aula Magna.
  2. 16 mai 2019, ora 1000, Târgu Jiu, Bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 100, Amfiteatrul A1.