Cautare

Admitere 2016

ANUNȚ IMPORTANT!

În atenția candidaților la concursul de admitere, cetățeni din state membre ale UE, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și din state terțe UE

 

Universitatea Titu Maiorescu organizează concurs de admitere la programele de studii universitare de licență în două sesiuni:

 

  • 28 iulie 2016 pentru toate facultățile, cu excepția Facultății de Medicină Dentară, respectiv 29 iulie 2016 pentru Facultatea de Medicină Dentară;
  • 28 septembrie 2015, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea din iulie.

 

Concursul de admitere în programele de studii universitare de master se organizează într-o singură sesiune: 28 septembrie 2015. La propunerea Consiliului Facultății, admiterea în programele de studii universitare de master se poate organiza și în sesiunea din 28 iulie.

 

Candidații cetățeni străini susțin, cu perceperea unei taxe al cărei cuantum este prevăzut în Nomenclatorul de Taxe aprobat de Senatul Universității, un examen eliminatoriu de verificare a cunoștințelor generale de limba română specifice domeniului de licență al programului pentru care optează.Acest examen nu înlocuiește obligativitatea prezentării de către candidații cetățeni străini a certificatului de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate ale Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

 

Calendarul depunerii dosarelor cetățenilor străini în vederea emiterii de către Ministerul Educației Naționaleși Cercetării Științifice a atestatului de recunoaștere a studiilor și calendarul susținerii examenului eliminatoriu de limba română pentru sesiunea 28 iulie 2016, respectiv 29 iulie 2016:

 

Perioada

Activitatea

1 iunie – 13 iulie 2016

Depunerea dosarelor candidaților la Departamentul Relații Internaționale (Corpul V, Calea Văcărești 187, parter)

15 iulie 2016

Susținerea examenului eliminatoriu de verificare a cunoștințelor de limba română (Corpul M, Calea Văcărești 189, etaj II)

           

In cazul în care, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea I, se organizează sesiunea a II-a a concursului de admitere (28 septembrie 2016), calendarul este următorul:

 

Perioada

Activitatea

1august – 19 septembrie 2016

Depunerea dosarelor candidaților la Departamentul Relații Internaționale (Corpul V, Calea Văcărești 187, parter)

21 septembrie 2016

Susținerea examenului eliminatoriu de verificare a cunoștințelor de limba română (Corpul M, Calea Văcărești 189, etaj II, sala M204, ora 10)

 

 

 

IMPORTANT NOTICE!

In attention of the candidates for the admission contest, citizens of EU Member States, European Economic Area, the Swiss Confederation, and non EU States

 

Titu Maiorescu University organizes admission contest for undergraduate degree programs in two sessions:

 

  • July 28, 2016 for all faculties, except the Faculty of Dental Medicine, and July 29, 2016 for the Faculty of Dental Medicine;
  • September 28, 2016, for the unoccupied seats in the July session.

 

The admission contest for master studies is organized in a single session, namely September 28, 2016. At the proposal of the Faculty Council, the admission contest for master studies could be organized at July 28, 2016.

 

At the admission contest may participate citizens of the EU states, of the states belonging to the European Economic Area and the Swiss Confederation, in the same terms provided by law and the rules of admission at the University for Romanian citizens, including the contest fee and tuition. The recognition of the studies outside Romania will be done by the specialized departments of the Ministry of National Education and Scientific Research (MNESR) before the enrolling of the applicants for the contest. Each applicant has the obligation to present the certificate of recognition of the studies. The applicants who obtained certificates of recognition of the studies in previous years can be enrolled based on them.

 

The foreign citizens from outside EU, EEA and SC can enroll at the admission contest at his/her own expense (tax in foreign currency), only for accredited study programmes.

 

At the admission contest, foreign citizens are required to submit a certificate of proficiency for Romanian language, issued by the competent institutions of MNESR or a certificate of graduation preparatory year for learning the Romanian language.

 

Foreign citizens take an eliminatory exam for the verification of the knowledge of basic Romanian language, specific to the study programme of their choice, noted with admitted or rejected, by charging a fee stipulated by the list of tuition fees approved by the University Senate.The rejected applicant may not participate in the admission contest. This exam does not replace the obligation to present the certificate of linguistic competence for the Romanian language.

 

The calendar for the submission of the applicants’ files for the issuance of the certificate of recognitions of study by MNESR and for the eliminatory exam for the verification of the knowledge of basic Romanian language for the July 28 and July 29, 2016 session:

 

Period

Activity

June 1 – July 13, 2016

Submission of the applicants’ files to the Department of International Relations (V Building, Calea Văcărești 187, ground floor)

July 15, 2016

The eliminatory exam for the verification of the knowledge of basic Romanian language (M Building, Calea Văcărești 189, second floor)

 

For the unoccupied seats in the July session, the calendar for the submission of the applicants’ files for the issuance of the certificate of recognitions of study by the MNESRand for the eliminatory exam for the verification of the knowledge of basic Romanian language for the September 28, 2016 session:

 

Period

Activity

August1 – September19, 2016

Submission of the applicants’ files to the Department of International Relations (V Building, Calea Văcărești 187, ground floor)

September 21, 2016

The eliminatory exam for the verification of the knowledge of basic Romanian language (M Building, Calea Văcărești 189, second floor, room M204, starting hour: 10 A.M.)