Cautare

Admitere 2017

IMPORTANT ANNOUNCEMENT FOR THE CANDIDATES TO THE ADMISSION CONTEST AT THE STUDY PROGRAMMES MEDICINE (IN ENGLISH) AND DENTAL MEDICINE (IN ENGLISH)! 

THE GENERAL AND MEDICAL KNOWLEDGE TEST IN ENGLISH FOR THE CANDIDATES TO THE ADMISSION CONTEST AT THE STUDY PROGRAMMES MEDICINE (IN ENGLISH) AND DENTAL MEDICINE (IN ENGLISH) WILL BE HELD ON SEPTEMBER 28, 2017, STARTING WITH 9:00 AM, IN BUILDING M, ROOM 102, FROM NO. 189 VĂCĂREȘTI STREET. THE CANDIDATES SHOULD HAVE A PERSONAL IDENTIFICATION DOCUMENT.  

 

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU STUDENȚII CETĂȚENI STRĂINI ȘI STUDENȚII CETĂȚENI ROMÂNI CU STUDII LICEALE ÎNTR-O LIMBĂ STRĂINĂ, CARE AU SOLICITAT TRANSFERUL LA FACULTATEA DE MEDICINĂ ȘI LA FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ (PROGRAMELE DE STUDII ÎN LIMBA ROMÂNĂ)! 

EXAMENUL DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR GENERALE DE LIMBA ROMÂNĂ PENTRU STUDENȚII CETĂȚENI STRĂINI ȘI STUDENȚII CETĂȚENI ROMÂNI CU STUDII LICEALE ÎNTR-O LIMBĂ STRĂINĂ, CARE AU SOLICITAT TRANSFERUL LA FACULTATEA DE MEDICINĂ ȘI LA FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ, SE VA SUSȚINE ÎN DATA DE 28 SEPTEMBRIE 2017, ÎNCEPÂND CU ORELE 9:00, ÎN SALA M 102, CORPUL M, DIN CALEA VĂCĂREȘTI NR. 189. CANDIDAȚII SE VOR PREZENTA CU UN ACT DE IDENTITATE.

 


 

În atenția candidaților la concursul de admitere, cetățeni din state membre ale UE, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și din state terțe UE 

 

Universitatea Titu Maiorescu organizează concurs de admitere la programele de studii universitare de licență, sesiunea septembrie 2017, după cum urmează:

 

Pentru locurile rămase neocupate în sesiunea iulie 2017: 

 • 22 septembrie 2017, pentru Facultatea de Medicină și Facultatea de Medicină Dentară (programele de studii în limba română). Perioada de înscriere 4 septembrie 2017-18 septembrie 2017.
 • 27 septembrie 2017, pentru celelalte facultăți. Perioada de înscriere 4 septembrie 2017-23 septembrie 2017.
 • 01 august 2017-16 septembrie 2017, perioadă de depunere a dosarelor la Direcția Relații Internaționale, pentru candidații cetățeni străini și candidații cetățeni români care au urmat studiile liceale în limbi străine.
 • 19 septembrie 2017, susținerea examenului de verificare a cunoștințelor generale de limba română, pentru candidații cetățeni străini și candidații cetățeni români care au urmat studiile liceale în limbi străine.

 

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa http://www.utm.ro/admitere_2017/

 

Pentru programele de studii MEDICINĂ (ÎN LIMBA ENGLEZĂ) și MEDICINĂ DENTARĂ (ÎN LIMBA ENGLEZĂ): 

 • 29 septembrie 2017. Perioada de înscriere 4 septembrie 2017-25 septembrie 2017.
 • 01 august 2017-16 septembrie 2017, perioadă de depunere a dosarelor la Direcția Relații Internaționale, pentru candidații cetățeni străini și candidații cetățeni români care au urmat studiile liceale în limbi străine.
 • 28 septembrie 2017, susținerea testului de verificare a cunoștințelor generale și medicale de limbă engleză.
 • 29 septembrie 2017, afișarea rezultatelor concursului de admitere.

 

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa http://www.utm.ro/facultatea-de-medicina/new-study-programmes-in-english-2017-2018/, pentru programul de studii MEDICINĂ (ÎN LIMBA ENGLEZĂ) și http://www.utm.ro/facultatea-de-medicina-dentara/new-study-programmes-in-english-2017-2018/, pentru programul de studii MEDICINĂ DENTARĂ (ÎN LIMBA ENGLEZĂ).

 

 

In attention of the candidates for the admission contest, citizens of EU Member States, European Economic Area, the Swiss Confederation, and non EU States

 

Titu Maiorescu University organizes admission contest for undergraduate study programmes, September 2017 session, as follows:

 

For places left unoccupied in July 2017 session: 

 • September 22, 2017, for the Faculty of Medicine and the Faculty of Dental Medicine (study programmes in Romanian). Registration period September 4, 2017-September 18, 2017.
 • September 27, 2017, for the other faculties. Registration period September 4, 2017-September 23, 2017.
 • August 01, 2017-August 1
  • 01 august 2017-September 16, 2017, period of submission of the files to the International Relations Department, for foreign citizens and candidates for Romanian citizens who have completed high school studies in foreign languages.
  • September 19, 2017, examination of the general knowledge of Romanian language, for foreign citizens and candidates for Romanian citizens who have completed high school studies in foreign languages.

 

Additional information can be obtained at the address http://www.utm.ro/admitere_2017/

 

For the study programmes MEDICINE (IN ENGLISH) and DENTAL MEDICINE (IN ENGLISH): 

 • September 4, 2017-September 25, 2017, registration period at the faculty
 • 01 august 2017-September 16, 2017, period of submission of the files to the International Relations Department, for foreign citizens.
 • September 28, 2017, the General and Medical Examination Test in English.
 • September 29, 2017, posting of admission contest results.

 

Additional information can be obtained at the address http://www.utm.ro/facultatea-de-medicina/new-study-programmes-in-english-2017-2018/, for the study programme MEDICINE (IN ENGLISH) and http://www.utm.ro/facultatea-de-medicina-dentara/new-study-programmes-in-english-2017-2018/, for the study programme DENTAL MEDICINE (IN ENGLISH).


 

Admitere fără concurs pentru cetățeni străini extracomunitari

 

În conformitate cu Legea nr. 1/2011  a Educației Naționale, Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3473/ 2017 privind Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul universitar 2017-2018 și Hotărârea nr 77/16.05.2017 a Senatului Universității Titu Maiorescu, Universitatea Titu Maiorescu pune la dispoziția candidaților cetățeni extracomunitari în anul I, anul universitar 2017-2018, la forma de învățământ CU FRECVENȚĂ, următoarele locuri:

I. STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

FACULTATEA DOMENIUL DE LICENȚĂ NUMĂR DE LOCURI
Facultatea de Drept Drept 5
Facultatea de Psihologie Psihologie 5
Facultatea de Științe Sociale, Politice și Umaniste Relații Internaționale și studii europene 5
Facultatea de Informatică Informatică 8
Facultatea de Finanțe – Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor Administrarea Afacerilor 4
Contabilitate și informatică de gestiune 4
Finanțe și Bănci 2
Facultatea de Medicină (programul în limba română) Medicină 10
Facultatea de Medicină Dentară (programul în limba română) Medicină Dentară 10

 

II. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

FACULTATEA DOMENIUL DE MASTER NUMĂR DE LOCURI
Facultatea de Drept Drept 10
Facultatea de Psihologie Psihologie 10
Facultatea de Informatică Informatică 5
Facultatea de Finanțe – Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor Contabilitate 5
Finanțe 10
Facultatea de Medicină Dentară Medicină Dentară 5

 

III. STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

FACULTATEA DOMENIUL DE DOCTORAT NUMĂR DE LOCURI
Facultatea de Drept Drept 3
Facultatea de Medicină Medicină 3
Facultatea de Medicină Dentară Medicină Dentară    3

 

IV. ANUL PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂ PENTRU CANDIDAȚII CETĂȚENI STRĂINI

1. Facultatea de Științe Sociale, Politice și Umaniste         20 locuri

 

În cazul în care numărul de candidați cetățeni străini extracomunitari depășește numărul de locuri pe programe de studii, criteriul de departajare este nota/media generală obținută la finalizarea ciclului de studii imediat inferior celui pentru care optează candidatul, respectiv liceal, licență sau master.