Cautare

Europass

Europass vă deschide porţile pentru a învăţa şi munci în Europa

 

Ce este Europass?
Dacă planificaţi să vă înscrieţi într-un program de studii sau de formare profesională, căutaţi un loc de muncă sau să obţineţi experienţă în străinătate, este important ca aptitudinile şi competenţele dumneavoastră să fie clar înţelese.
 
Europass reprezintă un nou mod de a ajuta oamenii să:

  • îşi prezinte aptitudinile şi competenţele în Europa (Uniunea Europeană, EFTA/EEA şi ţările candidate);
  • circule oriunde în Europa.

 

Europass este compus din cinci documente:
 

Website Europass: http://europass.cedefop.europa.eu/

Europass este sprijinit de o reţea de Centre Naţionale Europass .

 
Europass a fost stabilit prin Decizia Nr. 2241/2004/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 2004, referitoare la transparenţa cadrului unic pentru calificări şi competenţe profesionale.
 

 

Suplimentul Europass la Certificatul profesional

 
Ce este?
Suplimentul Europass la Certificatul profesional este oferit celor care deţin un certificat/atestat de studii şi formare profesională, acesta adaugă informaţii la cele deja incluse în certificatul oficial, făcându-l mai uşor de înţeles, mai ales de către angajatorii şi instituţiile din afara ţării de origine. Informaţiile din Suplimentul Europass la Certificatul profesional sunt furnizate de către autorităţile care se ocupă de certificare.
 
Ce nu este?
Suplimentul Europass la Certificatul profesional nu este:
  • un înlocuitor pentru calificarea iniţială;
  • un sistem automat care să garanteze recunoaşterea studiilor.


 

Suplimentul Europass la Diplomă

 
Ce este?
Suplimentul Europass la Diplomă este eliberat absolvenţilor de instituţii de învăţământ superior împreună cu diploma de absolvire sau de licenţă. Acesta asigură o mai uşoară înţelegere a calificărilor obţinute în învăţământul superior, mai ales în afara ţărilor unde au fost acordate. Suplimentul Europass la Diplomă a fost elaborat în comun de către Unesco şi Consiliul Europei.
 
Ce nu este?
Suplimentul Europass la Diplomă nu este:
  • un înlocuitor al diplomei în original;
  • un sistem automat care să garanteze recunoaşterea studiilor.
 
Unde poate fi obţinut?
Suplimentul Europass la Diplomă este emis de instituţiile de învăţământ superior care acordă diploma în original.
 

 

Mobilitatea Europass

 
Ce este Mobilitatea Europass?
Mobilitatea Europass este un document care înregistrează orice perioadă organizată de timp (numită Experienţă de Mobilitate Europass ) pe care o petrece o persoană în altă ţară europeană, în scopul studiului sau al formării profesionale.
 

Aceasta include de exemplu:

  • un stagiu de muncă într-o companie;
  • un trimestru academic ca parte a unui program de schimb;
  • un stagiu de muncă voluntară într-un ONG.

Experienţa de mobilitate Europass este monitorizată de două instituţii partenere, prima în ţara de origine iar a doua în ţara gazdă. Ambii parteneri cad de acord asupra scopului, conţinutului şi duratei experienţei; un mentor este identificat în ţara gazdă. Partenerii pot fi universităţi, şcoli, centre de formare, companii, ONG-uri etc.

 
Cui îi este destinată?
Mobilitatea Europass este destinată oricărei persoane care trece printr-o experienţă de mobilitate într-o ţară europeană, indiferent de vârstă sau nivel de educaţie.
 
Cine este responsabil de completarea ei?
Mobilitatea Europass este completată de către instituţiile din ţara de origine şi din ţara gazdă, implicate în proiectul de mobilitate, într-o limbă acceptată de ambele organizaţii şi de persoana interesată.
 
Unde poate fi obţinută?
Vă rugăm contactaţi Departamentul de Relatii Internationale si Programe Comunitare la numarul de telefon 021.316.16.43 sau pe e-mail la adresa international@utm.ro.