Cautare

Univeristatea Titu Maiorescu

Universitatea Titu Maiorescu (UTM) a dobândit personalitate juridică la 20 septembrie 1990, ca instituţie de învăţământ superior particular, non-profit şi a devenit persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a Sistemului Naţional de Învăţământ, prin Legea nr. 239, din 23 aprilie 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 291, din 30 aprilie 2002.

Universitatea TITU MAIORESCU are în structura sa nouă facultăţi:PsihologieDrept (la Bucureşti şi Tg. Jiu), Medicină, Medicină Dentară, Ştiinţe Sociale şi PoliticeŞtiinţe Economice (la Bucureşti şi Tg. Jiu) şi Informatică.

În Universitatea TITU MAIORESCU se regăsesc toate tipurile de învăţământ superior: de licenţăde master şi – în cadrul facultăţilor de Medicină şi Medicină Dentară, respectiv Drept  - de doctorat. Specializările facultăţilor sunt variate şi într-o continuă diversificare, astfel alese încât să răspundă cât mai bine solicitărilor pieţei forţei de muncă.

Toate facultăţile din UTM aplică Sistemul European de Credite Transferabile (E.C.T.S.). Planurile de învăţământ şi programele analitice sunt elaborate pe baza unei concepţii moderne, într-o perspectivă interdisciplinară, în concordanţă cu standardele europene ale învăţământului universitar european.

Activitatea didactică este susţinută de cadre didactice cu o înaltă pregătire profesională, personalităţi proeminente ale ştiinţei, ale vieţii publice româneşti, membri ai unor prestigioase asociaţii de specialitate din ţară şi din străinătate, membri ai Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi membri ai Academiei Române.

Relaţiile internaţionale directe pe care UTM le are
cu universităţi dinUE, din Canada şi SUA, precum şi participarea la programul european de schimburi interuniversitare Erasmus/Longlife Learning Program, la care Universitatea TITU MAIORESCU este afiliată, reprezintă o garanţie a recunoaşterii valorii sale inclusiv în plan internaţional.

Universitatea Titu Maiorescu
 este o instituţie fondată pe principiile universităţii clasice, care şi-au dovedit viabilitatea timp de aproape nouă secole, perene şi active în cadrul Spaţiului European al Învăţământului Superior.


Prin filosofia ei educaţională şi prin structura academică, Universitatea noastră cultivă domenii fundamentale ale cunoaşterii. În acelaşi timp, Universitatea Titu Maiorescu, instituţie de elită a învăţământului superior românesc, este profund ancorată în prezent, angajată activ în procesul european de reformare şi adaptare a educaţiei academice la exigenţele şi rigorile societăţii de azi. Acest proces reprezintă, în zilele noastre, cea mai mare provocare adresată învăţământului universitar din Uniunea Europeană.
 

Trăim într-o lume în curs de globalizare, în care diferenţa specifică o constituie competenţa, performanţa, competitivitatea. Educaţia, în speţă educaţia academică, reprezintă cheia succesului în această competiţie acerbă la nivel european şi mondial. Tocmai de aceea obiectivul fundamental al Agendei Lisabona îl constituie realizarea, până în 2010, a Societăţii bazate pe cunoaştere. Mijlocul de atingere a acestui obiectiv, calea fundamentală către cunoştinţe şi cunoaştere, o reprezintă educaţia. Cuvintele cheie la nivelul Uniunii Europene în acest domeniu sunt: educaţie de calitateinovaţiecreativitateperformanţă în educaţie şi cercetareexcelenţăcompetitivitate la nivel global.

În peisajul învăţământului superior românesc, definit de o diversitate fără precedent, Universitatea Titu Maiorescu se identifică prin câteva particularităţi esenţiale, atuuri incontestabile ale instituţiei noastre academice:

 • respect pentru student;
 • calitatea corpului didactic, format din personalităţi marcante ale domeniilor de studiu, nume prestigioase, autori de largă recunoaştere, academicieni;
 • condiţii de instruire, de studiu şi de cercetare la cele mai înalte standarde europene;
 • ofertă de studii, la nivelul ciclului de licenţă şi al masterului, comprehensivă, modernă şi competitivă;
 • forme de studii diverse: învăţământ de zi, învăţământ la distanţă, forme de predare şi comunicare online;
 • studii doctorale;
 • abordări didactice moderne, în conformitate cu ultimele evoluţii din Uniunea Europeană şi cu nevoile reale ale studenţilor;
 • calitatea educaţiei şi a cercetării ştiinţifice; 
 • programe europene şi internaţionale de studiu: mobilităţi, burse de studiu, stagii de pregătire, schimburi de experienţă etc.;
 • cultura calităţii, cultul valorii, al performanţei şi competitivităţii;
 • pragmatismul educaţiei, adresabilitatea către piaţa muncii româneşti şi europene;  
 • perspective reale în carieră deschise absolvenţilor la nivel naţional şi european;
 • nenumărate exemple de succes în carieră oferite de absolvenţii Universităţii noastre.

Nu întâmplător, Universitatea Titu Maiorescu se situează sub egida unei profesiuni de credinţă:  
 
MODERNI ŞI PERFORMANŢI
 
şi a unui motto cu profundă justificare în realitatea academică maioresciană:
 
EDUCAŢIA DE CALITATE,
SECRETUL SUCCESULUI TĂU!
 
Sună-ne, scrie-ne, întreabă-ne şi vei avea răspunsuri la toate întrebările tale!
 
Universitatea Titu Maiorescu este alături de tine şi vrea să te ajute!
 
Telefoane: 021.316.16.46; 021.316.16.49;021.311.22.97
E-
mail: rectorat@utm.ro