Cautare

Sub egida Facultăţii de Știinţele Comunicării şi Relaţii Internaţionale s-a desfăşurat workshop-ul cu tema “Armata României – de la Parteneriatul pentru Pace la integrarea în NATO”

SUB EGIDA FACULTĂŢII DE ŞTIINŢELE COMUNICĂRII ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE 

 

În ciclul de activități

 

CONFERINȚELE  ”TITU MAIORESCU”

 

S-A DESFĂŞURAT WORKSHOP-ul CU TEMA 

 

”ARMATA ROMÂNIEI – DE LA PARTENERIATUL PENTRU PACE LA INTEGRAREA ÎN NATO”

 

 

Pe data de 22 noiembrie 2018, Centrul de Cercetare în domeniul Relațiilor Internaționale, Geopoliticii și Studiilor de Securitate al Facultății de Științele Comunicării și Relații Internaționale, din Universitatea Titu Maiorescu, a organizat workshop-ul cu tema ”Armata României – de la Parteneriatul pentru Pace la integrarea în NATO”. Evenimentul a avut ca invitat pe Generalul de brigada (r) GHEORGHE VIȘAN, fost comandant al unor mari unități ale Armatei României, al Comandamentului Forțelor Întrunite și participant la misiunea NATO din Irak în cadrul ”Iraki Freedom”.

Activitatea, înscrisă în ciclul de manifestări ”Conferințele Titu Maiorescu”, a urmărit să să pună în evidență traseul urmat de Armata României, etapele parcurse de această instituție de prestigiu a statului roman în perioada postcomunistă, începând cu Revoluția Română din decembrie 1989 până la integrarea în NATO, în anul Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

În prima parte a evenimenului domnul General de brigadă (r) Gheorghe Vișan, într-o foarte interesantă prezentare, a evidențiat o serie de subiecte de mare interes pentru audiență, cum ar fi: dorința unanimă a forțelor politice din România, la începutul anilor ’90, de a urma calea integrării în NATO și Uniunea Europeană; semnificația și importanța semnării de către România a Parteneriatului pentru Pace; complexitatea și dificultatea îndeplinirii sarcinilor cuprinse în Programul Parteneriatului pentru Pace; participarea militarilor români la exercitii și misiuni conduse de NATO, în perioada de preaderare; realizarea obiectivului interoperativității Armatei României cu celelalte armate member NATO; participarea militarilor români la misiuni sub egida ONU, OSCE, UE; inițiative românești în domeniul apărării cu participarea unor state vecine (Ungaria, Ucraina, Bulgaria, Serbia, Republica Moldova); transformările spectaculoase pe care le-a cunoscut Armata României în perioada de preaderare în domeniul pregătirii resursei umane, structurii organizatorice și al dotării cu armament, echipamente și tehnică militară; vizibilitatea și profesionalismul militarilor români dovedite în misiuni și în funcții ocupate în comandamente ale Alianței Nord Atlantice; măsurile concrete luate de Armata României pentru întărirea flancului estic al NATO, conform deciziilor luate de Summiturile NATO din Țara Galilor (2014), Verșovia (2016) și Bruxelles (2018).

În partea a doua a evenimentului, pe baza celor prezentate de invitat, au avut loc dezbateri și o sesiune de întrebări și răspunsuri. Studenții Departamentului Relații Internaționale și Studii Europene s-au arătat interesați de aprofundarea unor teme ca: alocarea a 2% din PIB-ul României pentru domeniul apărării; consolidarea Alianței Nord Atlantice, în condițiile în care SUA, principalul contributor la bugetul Alianței, dorește ca toate statele membre să ajungă în anul 2024 la alocarea unui procent de minim 2% din PIB pentru apărare; integrarea militarilor români în comandamente multinaționale.

Evenimentul a scos în evidență, pe de o parte, dorința studenților de a aprofunda teme specifice domeniului studiilor de securitate, iar pe de altă parte, interesul de a cunoaște aspecte practice, concrete, ale apărării naționale a României, beneficiind de un contact direct cu un foarte bun specialișt al domeniului militar.

Workshop-ul, care a avut ca invitat o personalitate recunoscută a domeniului apărării naționale, deschide seria unor manifestări similare în acest an de învățământ, activități care vor viza invitarea în mijlocul studenților facultății noastre a unor personalități prestigioase din domeniul Relațiilor Internaționale, Diplomației, Geopoliticii, Studiilor de Securitate și Comunicării Strategice.