Cautare

Universitatea Titu Maiorescu a încheiat recent acorduri de parteneriat și colaborare cu Societatea Română de Drept European, Institutul Român pentru Drepturile Omului și cu Organizația “Salvați copiii”

Universitatea Titu Maiorescu București a încheiat recent acorduri de parteneriat și colaborare  cu Societatea Română de Drept European, Institutul Român pentru Drepturile Omului, precum și cu Organizația “Salvați copiii”.

Aceste acorduri conțin posibilitatea derulării în comun a unor activități referitor la dezvoltarea cercetării științifice academice fundamentale, precum și derularea de stagii de practică și activități de voluntariat.

Existența acestor acorduri de colaborare va permite asigurarea unui grad mai ridicat de integrare a activităților didactice și a calității actului educativ.

Prof.univ.dr. Nicolae VOICULESCU

Director IOSUD Universitatea Titu Maiorescu