Conform structurii anului universitar 2016 – 2017 Practica de specialitate pentru studenții anului de studii II se va derula în lunile mai-august 2017 şi, în acord cu planul de învățământ, trebuie prestate în cadrul unei entităţi cu specific economic. Colocviul la disciplina „Practică de specialitate” se poate susține în sesiunea de vara sau în luna septembrie 2017.

Pentru mai multe informații, studenţii anului II de studii sunt rugați să ia legătura cu tutorele activităţii de practică.