EXAMEN LICENȚĂ

 

Proba 1  – data 15.09.2020

 

Finanțe și Bănci, ora 10, cancelarie etaj 1 (corp M)

Administrarea Afacerilor, ora 14, cancelarie etaj 1 (corp M)

Contabilitate și Informatică de Gestiune, ora 10, cancelarie etaj 2 (corp M)

 

Proba 2 – data 16.09.2020

 

Finanțe și Bănci, ora 10, cancelarie etaj 1 (corp M)

Administrarea Afacerilor, ora 14, cancelarie etaj 1 (corp M)

Contabilitate și Informatică de Gestiune, ora 10, cancelarie etaj 2 (corp M)

PROGRAMARE SUSȚINERE EXAMEN DE LICENȚĂ

Informatii cu privire rezultatele examenului de licenta sunt oferite la cerere, personal, absolventilor. Va rugam sa va adresati la secretariatul facultatii.

Accesul în clădire și la sala de examen se face numai conform orelor indicate.


EXAMEN DE LICENŢĂ

SESIUNEA IULIE 2020

 

Tematica şi bibliografia examenului de licenţă:

• Specializarea ADMINISTRAREA AFACERILOR
• Specializarea CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
• Specializarea FINANŢE ŞI BĂNCI

 

Dosarul pentru înscrierea la examenul de LICENŢĂ trebuie să cuprindă:
•    Certificat de naştere – copie legalizată;
•    Certificat de căsătorie – copie legalizată (unde este cazul);
•    Copie C.I.;
•    Diploma de bacalaureat – original şi copie legalizată;
•    2 fotografii ¾ hârtie foto color;
•    Fişa de lichidare (formular tip care se găseşte la secretariatul facultăţii);
•    Cerere de înscriere la licenţă (formular tip care se găseşte la secretariatul facultăţii);
•    Referat semnat de coordonatorul lucrării de licenţă;
•    Chitanţa care atestă plata taxei de licenţă;
•    Lucrarea de licenţă, printată şi pe suport electronic (CD).