Candidații înscriși la Facultatea de Medicină (Medicină și Asistență Medicală Generală) și la Facultatea de Medicină Dentară (Medicină Dentară și Tehnică Dentară), participă la examenul de admitere conform calendarului de admitere, sesiunea iulie 2020.

Regăsiți mai jos listele cu repartizarea pe săli a candidaților în campusul din Calea Văcărești 187 (Corp V), Calea Văcărești 189 (Corp M) și Gheorghe Petrașcu 67A (IOR):

 

Vă invităm să vă prezentați cu 2 ore înainte (ora 7:00 am), având cu dvs. un document de identitate valabil (CI sau pașaport), legitimația de concurs, pix/stilou cu cerneală albastră, Chestionarul de evaluare a riscului de îmbolnăvire cu Covid-19, mască de protecție.