Contact


Președintele Școlii de Studii Avansate:
conf.univ.dr.ing. Iustin PRIESCU
Email:iustin.priescu@utm.ro

Email Școala de Studii Avansate: cybersecurity@utm.ro

Adresa Universității Titu Maiorescu: Calea Văcărești, nr. 187, sector 4, București