Terapia pacienților cu diabet zaharat cu celule autologe obținute prin transdiferențierea celulelor hepatice
Dia-Cure”
SMIS 106897

 

Institutul de Cercetări Științifice Medicale “Nicolae Cajal” din cadrul Universității “Titu Maiorescu” din București
anunță închiderea proiectului de cercetare cu titlul “Terapia pacienților cu diabet zaharat cu celule autologe obținute
prin transdiferențierea  celulelor  hepatice –  Dia-Cure
” – ID P37_794 – SMIS 106897.

Proiectul s-a desfășurat  începând cu data de 26 Octombrie 2016, pe parcursul a 66 de luni de implementare, a fost co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020,
Axa prioritară 1 – Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI)  în sprijinul Competivității Economice și Dezvoltării Afacerilor, Competiția POC-A. 1-A.1.1.4-E-2015,Acțiunea 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacitații CD – Secțiune E– Tip proiect: Proiecte CD pentru atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate.

Valoarea  totală  a  proiectului  a fost de  8.642.500   lei,   din   care   valoarea   eligibilă   nerambursabilă este 8.617.500  lei,  reprezentând  84,435%  (7.276.215,31  lei) contribuție FEDR și  15,56% (1.341.284,69 lei) fonduri din bugetul național.

Echipa proiectului a fost coordonată de Prof. Dr. Sarah Ferber – director de proiect – personalitate marcantă la nivel internațional în domeniul medicinei regenerative, unul dintre cei mai recunoscuți lideri mondiali în terapia de înlocuire celulară pentru diabet și de Prof. Dr. Irinel Popescu  – manager executiv al proiectului – fondatorul transplantului hepatic
în România.

Informații suplimentare se pot obține prin e-mail la adresa: diacure@univ.utm.ro sau aici.

Textul integral al articolului aici.