FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.5: „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”
Titlul proiectului: „MODERNIZAREA LEGISLAŢIEI NAŢIONALE ÎN CONTEXTUL UNIFORMIZĂRII DREPTULUI LA NIVEL EUROPEAN ŞI IMPLICAŢIILE SOCIO-POLITICE ASUPRA SISTEMULUI ADMINISTRATIV”
Contract nr.: POSDRU/159/1.5/S/141699
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – „Investeşte în oameni!”

 

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 


 


 

 

Universitatea din Craiova