THE OPENING OF POST-UNIVERSITY COURSES ORGANIZED BY THE FACULTY OF COMMUNICATION SCIENCES AND INTERNATIONAL RELATIONS

On November 23rd, starting at 10 AM, in the Aula Magna of the Titu Maiorescu University in Bucharest, took place the FESTIVITY OF OPENING THE POST-UNIVERSITY COURSES: INTEGRATION AND INCLUSION IN THE EDUCATION SYSTEM OF CHILDREN WITH CES and CHILDHOOD – DIMENSION OF PRE-SCHOOL EDUCATION. The two courses are organized by the Faculty of Communication Sciences and International Relations (Department Specialized in Psycho-pedagogical Profile) of Titu Maiorescu University.

By organizing the postgraduate courses INTEGRATION AND INCLUSION IN THE EDUCATION SYSTEM OF CHILDREN WITH CES and CHILDHOOD – DIMENSION OF PRE-SCHOOL EDUCATION, Titu Maiorescu University responds to the institutional, educational and academic objectives required as per the national legislation much need in some segments of the educational system.

Faculty of Communication Sciences and International Relations
(www.utm.ro, Phone: 021.330.20.61, Email: fscri@univ.utm.ro)

 


 

Conferința

DESCURAJAREA NUCLEARĂ ÎN ACTUALUL

CONTEXT DE SECURITATE

1_conferinta_fsspu_12.03.2014
3_conferinta_fsspu_12.03.2014
5_conferinta_fsspu_12.03.2014
7_conferinta_fsspu_12.03.2014
2_conferinta_fsspu_12.03.2014
4_conferinta_fsspu_12.03.2014
6_conferinta_fsspu_12.03.2014
8_conferinta_fsspu_12.03.2014

Un nou program de studii la Facultatea de Științe Sociale, Politice și Umaniste:

LIMBI MODERNE APLICATE (LMA)

 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) a autorizat un nou program de studii în cadrul Facultății de Științe Sociale, Politice și Umaniste a Universității Titu Maiorescu: LIMBI MODERNE APLICATE.

Noua specializare este una modernă, care pune accentul pe acumularea de cunoștințe și competențe în domeniul limbilor, civilizațiilor și culturilor străine, dar, în același timp, pe aplicarea pragmatică a acestora în domeniile: social, administrativ, economic, juridic, politic, mediatic, tehnic, științific, educațional etc. Programul LIMBI MODERNE APLICATE este definit de caracterul lui inovativ, creativ, inter- și transdisciplinar, de vocația lui aplicativă, orientată spre mediul socio-economic în vasta diversitate a acestuia.

Programul se desfășoară la standarde europene de calitate academică, beneficiind de profesori de elită, între care nume prestigioase ale studiului limbilor, civilizațiilor și culturilor moderne, în condiții de studiu excepționale (Corpul M al Universității Titu Maiorescu). Metodele și abordările noi în procesul predării-învățării, accentul pus pe student, pe rezultate și pe competențele dobândite, calitatea educației, deschiderile europene în cursul studiilor, stagiile de practică în instituții de prestigiu, perspectivele de integrare pe piața forței de muncă, după absolvire, posibilitățile de dezvoltare personală și profesională sunt câteva argumente esențiale în favoarea specializării LIMBI MODERNE APLICATE.

Programul LIMBI MODERNE APLICATE este deschis viitorilor studenți din iulie 2013, după prima sesiune a Bacalaureatului. Înscrierile au loc în perioada iulie-septembrie 2013, urmând ca, de la 1 octombrie 2013, programul să-și deschidă porțile absolvenților examenului de bacalaureat, pasionați de limbi moderne (engleză, franceză, germană, dar și italiană, spaniolă, neerlandeză, rusă, chineză, japoneză, arabă etc.) și preocupați de o carieră de succes în Uniunea Europeană.

Noua specializare se adaugă celor trei existente în cadrul Facultății de Științe Sociale, Politice și Umaniste: COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE, RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE, ȘTIINȚE POLITICE. În noua structură, cu patru specializări de succes în mediul academic și pe piața muncii, Facultatea de Științe Sociale, Politice și Umaniste se afirmă ca o facultate modernă, dinamică, de factură europeană, care cultivă specializări noi, în deplină sincronizare cu evoluțiile din domeniul educației, cercetării, științei și cunoașterii la nivel european și mondial.

Informații și detalii la telefon: 021.324.83.26, pe mail: fssp@www.utm.ro ori la sediul Facultății de Științe Sociale, Politice și Umaniste (Universitatea Titu Maiorescu, Bucureşti, Calea Văcăreşti, nr. 189, sector 4 – Corp M, et. 1, Secretariat).

Vă așteptăm să deveniți studenții unei Facultăți de elită din spațiul universitar românesc și european!

SUCCES LA BACALAUREAT!

ȘI NU UITAȚI MOTTO-UL NOSTRU:

CONSTRUIEȘTE-ȚI VIITORUL INTELIGENT!

FII STUDENT LA FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIALE, POLITICE ȘI UMANISTE!


Elevi de la Colegiul Petru Maior, din București, în vizită la Facultatea de Științe Sociale, Politice și Umaniste a Universității Titu Maiorescu (Aula Magna)


Conferință Erasmus la Facultatea de Științe Sociale, Politice și Umaniste

 

În data de 21 martie 2013, la Facultatea de Științe Sociale, Politice și Umaniste a Universității Titu Maiorescu, a avut loc un eveniment academic de înaltă ținută.

În cadrul Programului academic ERASMUS, Profesorul Dr. Dimitrios Triantaphyllou, de la Kadir Has University, Istanbul, a susținut o prelegere pe tema Security at the Black Sea Region. Dr. Dimitrios Triantaphyllou  este directorul Centrului pentru Studii Internaționale și Europene al Universității Kadir Has, un specialist reputat pe plan internațional.

Conferința, desfășurată în limba engleză, a concentrat un public numeros, format, în principal, din studenți ai FSSP, atrași de temă – una de maxim interes – și de personalitatea profesorului.

Într-un amfiteatru arhiplin, partea finală a întâlnirii a fost una interactivă, constituind cadrul unui dialog animat și substanțial între invitat și participanți.

Întâlnirea Profesorului Dimitrios Triantaphyllou cu studenții de la Facultatea de Științe Sociale și Politice, sub auspiciile Erasmus, a fost un succes academic.

1365206206_conferinta_fssp_21_03_2013_001
1365206207_conferinta_fssp_21_03_2013_004
1365206208_conferinta_fssp_21_03_2013_007
1365206206_conferinta_fssp_21_03_2013_002
1365206207_conferinta_fssp_21_03_2013_005
1365206209_conferinta_fssp_21_03_2013_008
1365206206_conferinta_fssp_21_03_2013_003
1365206208_conferinta_fssp_21_03_2013_006
1365206209_conferinta_fssp_21_03_2013_009