SCHEDULE – SEMESTER II

– ACADEMIC YEAR 2019/2020 –

YEAR IYEAR IIYEAR IIIYEAR IV

 


EXAMINATIONS’ SCHEDULE

– JANUARY – FEBRUARY 2020 EXAM SESSION –

YEAR IYEAR IIYEAR IIIYEAR IV

 


SCHEDULE – SEMESTER I

– ACADEMIC YEAR 2019/2020 –

YEAR IYEAR IIYEAR IIIYEAR IV

 


EXAMINATIONS’ SCHEDULE

– SEPTEMBER 2019 EXAM SESSION –

YEAR IYEAR IIYEAR IIIYEAR IV

SCHEDULE – SEMESTER I

– ACADEMIC YEAR 2017/2018 –