• Servicii de contabilitate – studiu de piaţă (INVITAŢIEDOCUMENTAŢIEFORMULAR AFORMULAR B) – 20.06.2012
  • Servicii de audit financiar extern – studiu de piaţă (INVITAŢIEDOCUMENTAŢIEFORMULAR AFORMULAR B) – 20.06.2012
  • Materiale de promovare – studiu de piaţă (INVITAŢIEDOCUMENTAŢIE) – 17.04.2012
  • Servicii de catering – studiu de piaţă (INVITAŢIEDOCUMENTAŢIE) – 17.04.2012
  • Lot 1: Furnizare de licențe de pachete software analitice, științifice, matematice sau previzionale și soft simulare practică și Lot 2: Furnizare de licențe de pachete software pentru sisteme de operare pentru computere personale (PC) – procedură cerere de oferte (INVITAŢIEDOCUMENTAŢIEFORMULARE) – 24.05.2013

    În atenţia tuturor ofertanţilor care au solicitat Documentaţia în vederea atribuirii contractului „Lot 1: Furnizare de licențe de pachete software analitice, științifice, matematice sau previzionale și soft simulare practică și Lot 2: Furnizare de licențe de pachete software pentru sisteme de operare pentru computere personale (PC)”: RĂSPUNS SOLICITARE CLARIFICĂRI – 29.05.2013

  • Furnizare de echipamente – computere portabile, imprimantă laser multifuncțională și server – procedură cerere de oferte (INVITAŢIEDOCUMENTAŢIEFORMULARE) – 24.05.2013
  • Furnizare de servicii dezvoltare software – modul informatic – procedură cerere de oferte (INVITAŢIEDOCUMENTAŢIEFORMULARE) – 24.05.2013
  • În atenţia tuturor ofertanţilor care au solicitat Documentația în vederea atribuirii contractelor „Furnizare de echipamente, reprezentând computere portabile, imprimantă laser multifuncțională și server”„Furnizare de servicii dezvoltare software – modul informatic pentru asistență și monitorizarea studenților în timpul stagiilor de practică” și „Lot 1: Furnizare de licențe de pachete software analitice, științifice, matematice sau previzionale și soft simulare practică informatică și economică” și „Lot 2: Furnizare de licențe de pachete software pentru sisteme de operare pentru computere personale (PC)”: RĂSPUNS SOLICITARE CLARIFICĂRI – 30.05.2013