PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
PROGRAMUL DE PREGĂTIRE UNIVERSITARĂ AVANSATĂ
ANUL I Anul universitar 2020-2021

 

UNIVERSITATE/Școala doctoralăUniversitatea Titu  Maiorescu/ Drept
DOMENIULDrept
DURATA STUDIILOR3 ani
NUMAR CREDITE TRANSFERABILE 30

 

Nr

Crt.

Denumirea disciplinei

 

Semestrul 1

12 săptămâni

Semestrul 2

Forma de verificareTotal oreObservaţii
CursAplicatiiCrediteCursAplicatiiCrediteCursAplicatiiStudiu individual
                                DISCIPLINE OBLIGATORII
1Evoluții ale legislației și instituțiilor de drept civil și al muncii 12 125V1212
2Reglementări privind activitatea profesioniștilor comercianți 12 125V1212
3Reglementări privind instituțiile în materia dreptului penal și a criminalisticii 12 125V1212
4Aspecte actuale ale dreptului internațional public și ale dreptului Uniunii Europene 12  125V1212
5Metodologia cercetării științifice12125V1212
 6Etică și integritate academică12125V1212
Total ore7272V7272
  TOTAL CREDITE30 
Total general ore/an (1 semestru × 12 săpămâni)                       144                                                                                                                                                               144