PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
PROGRAMUL DE PREGĂTIRE UNIVERSITARĂ AVANSATĂ
ANUL I Anul universitar 2019-2020

 

UNIVERSITATE/Școala doctoralăUniversitatea Titu  Maiorescu/ Drept
DOMENIULDrept
DURATA STUDIILOR3 ani
NUMAR CREDITE TRANSFERABILE 30

 

Nr

Crt.

Denumirea disciplineiSemestrul 1

12 săptămâni

Semestrul 2

Forma de verificareTotal oreObservaţii
CursAplicatiiCrediteCursAplicatiiCrediteCursAplicatiiStudiu individual
DISCIPLINE OBLIGATORII
1Evoluții ale legislației și instituțiilor de drept civil și al muncii 12 125V1212
2Reglementări privind activitatea profesioniștilor comercianți 12 125V1212
3Reglementări privind instituțiile în materia dreptului penal și a criminalisticii 12 125V1212
4Aspecte actuale ale dreptului internațional public și ale dreptului Uniunii Europene 12  125V1212
5Metodologia cercetării științifice12125V1212
6Etică și integritate academică12125V1212
Total ore72726V7272
  TOTAL CREDITE30
Total general ore/an (1 semestru × 12 săpămâni)144