BURSE DOCTORALE

 

“Burse doctorale de pregatire ecoeconomică şi bioeconomică complexă pentru siguranţa şi securitatea alimentelor şi furajelor din ecosisteme antropice”  contractul de cercetare doctorala POSDRU nr.1543/29.12.2010, în care UTM este parteneră şi participă cu 8 studenţi doctoranzi din Şcoala doctorală medicină dentară. Proiectul este în al 3 lea an şi în septembrie urmează să se finalizeze prin susţinerea tezei de doctorat.