PROGRAMUL
MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE
organizate de Institutul de Studii, Cercetare, Dezvoltare și Inovare
în anul 2023

Universitatea Titu Maiorescu din București