PROGRAMUL
MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE
organizate de Institutul de Studii, Cercetare, Dezvoltare și Inovare
în anul 2022

Universitatea Titu Maiorescu din București