PROGRAMUL
MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE
organizate de Institutul de Studii, Cercetare, Dezvoltare și Inovare
în anul 2020

Universitatea Titu Maiorescu din București

 

Nr. crt.Tema manifestării ştiinţificeOrganizatorPerioadaObservaţii

I. Conferinţe, Simpozioane, Mese rotunde, Workshop-uri

Institutul de Studii, Cercetare, Dezvoltare şi Inovare

1.HORIZON 2020 – Excelenţă ştiinţifică şi provocări societaleInstitutul de Studii, Cercetare, Dezvoltare şi InovareIanuarie 2020Seminar
ştiinţific
2.Programul EEA & Norway Grants (European Economic Area) -Dezvoltarea cunoştinţelor bazate pe cercetare.Institutul de Studii, Cercetare, Dezvoltare şi InovareFebruarie 2020Seminar
ştiinţific
3.Valenţele feminităţii în domeniile
știință, cercetare, creație, artă, inovare, life style, business, dezvoltare personală
Institutul de Studii, Cercetare, Dezvoltare şi Inovare în colaborare cu Academia Oamenilor de Știință din RomâniaLunar, în fiecare ultimă zi de miercuri12
conferinţe
(Online)
4.Timp clasic şi timp cuantic. Entropie şi ireversibilitateInstitutul de Studii, Cercetare, Dezvoltare şi InovareMai 2020Conferinţă
(Online)
5.Bioelectromagnetism şi neuroştiinţeInstitutul de Studii, Cercetare, Dezvoltare şi Inovare în colaborare cu Academia Română,
University of Miami, SUA – College of Engineering.
Iunie 2020Simpozion
ştiinţific
internaţional
(Online)
6.Excelenţa în cercetarea universitarăInstitutul de Studii, Cercetare, Dezvoltare şi InovareIulie 2020Workshop
(Online)
7.Cercetare universitară şi viitor inovativInstitutul de Studii, Cercetare, Dezvoltare şi InovareOctombrie 2020Conferinţă
8.Efectele automatizării şi digitalizării în economie şi societateInstitutul de Studii, Cercetare, Dezvoltare şi Inovare în colaborare cu Siemens RomâniaOctombrie 2020Seminar
ştiinţific
9.ISQua (International Society for Quality in Health Care) şi calitatea în  sănătate din RomâniaInstitutul de Studii, Cercetare, Dezvoltare şi Inovare în colaborare cu Academia Oamenilor de Știință din România,
S.C. Calitakropolis
Noiembrie 2020Conferinţă
internaţională
10.Inteligenţa artificială – efecte şi aplicaţii Institutul de Studii, Cercetare, Dezvoltare şi InovareDecembrie 2020Workshop