Anunț

Universitatea Titu Maiorecu angajează Contabil Senior

 

Candidatul ideal

-Studii superioare in domeniul economic;

-Bune abilități de operare pe calculator în programe dedicate: Windows, Ms. Office (Word, Excel), Internet;

-Experiență profesională pe un post similar;

-Cunoștințe de legislație specifică domeniului financiar-contabil;

-Atitudine proactivă;

-Bune abilitati de comunicare verbală și scrisă;

-Atenție distributivă.

 

Descrierea Jobului

– Contabilizarea facturilor de investiții ale Universității;

– Contabilizarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă;

– Evidența mijloacelor fixe la nivel de Asset;

– Întocmirea de rapoarte financiare privind mijloacele fixe și obiectele de inventar;

– Reconcilierea de solduri cu furnizorii;

– Actualizarea patrimoniului la Direcția de taxe locale;

– Reconcilierea lunară pe proiecte realizat vs. bugetat;

– Participarea la inventarierea anuală a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar;

– Contabilizarea mijloacelor fixe rezultate din proiectele de investiții și dotările independente conform proceselor verbale de punere în funcțiune.

 

Beneficii

-Un mediu de lucru profesionist într-o instituție modernă și orientată spre performanță în educație;

-Posibilități de dezvoltare personală și de carieră în domeniu;

-Mediu de lucru dinamic și competitiv;

-Recompense specifice nivelului de performanță individuală.

 

Detalii de contact

e-mail: resurseumane@univ.utm.ro

telefon: 0730.606.476

 

Anunț

Universitatea Titu Maiorecu angajează Casier Economic

 

Candidatul ideal

– Studii medii; profilul economic constituie un avantaj;

– Bune abilități de operare pe calculator în programe dedicate: Windows, Ms. Office (Word, Excel), Internet;

– Experiență profesională pe un post similar de minimum 3 ani;

– Cunoștințe de legislație specifică domeniului;

-Atitudine proactivă;

-Bune abilități de comunicare verbală și scrisă;

-Atenție distributivă

 

Descrierea Jobului

  • Încasarea în numerar/POS a taxelor de studii și taxelor de cazare în  căminele studențesti conform Nomenclatorului de taxe;
  • Înregistrarea în FIȘA de student a plăților efectuate cu stingerea debitelor restante și partajarea plăților pe rate/taxe speciale/restante/chirii /garanții cămine/parcare/taxe congrese/conferințe/altele;
  • Informarea studenților privind debitele restante;
  • Emiterea de rapoarte/situații cu taxele de studii euro / lei / taxe speciale/ examene restante / credite/ diferențe și altele pentru conducerea UTM/secretariatul general/secretariatele facultătilor/alte departamente;
  • Arhivarea zilnica a chitanțelor/formulare de încasare taxe speciale/restanțe/credite /diferențe/alte taxe.

 

Beneficii

-Un mediu de lucru profesionist într-o instituție modernă și orientată spre performanță în educație;

-Posibilități de dezvoltare personală și de carieră în domeniu;

-Mediu de lucru dinamic și competitiv;

-Recompense specifice nivelului de performanță individuală.

Se oferă salariul și sporuri conform grilei, bonusuri și tichete de masă.

 

Detalii de contact

e-mail: resurseumane@univ.utm.ro

telefon: 0730.606.476