CONSILIUL PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT(CSUD)

 

INFORMARE

în atenția doctoranzilor care au susținut teza de doctorat în perioada 2016-2020

 

Conform adresei Ministerului Educației Naționale nr. 84/GP/10.02.2020 și în baza prevederilor art. 169 alin. (9) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 66 alin. (4) din H.G. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 din Ordinul nr. 3482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, baza de date în care sunt indexate toate tezele de doctorat susținute începând cu anul 2016 urmează să fie făcută publică.

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul general privind protecția datelor, prelucrarea datelor se realizează cu informarea prealabilă a persoanelor vizate și oferirea posibilității de a se opune pentru motive întemeiate, în condițiile legii, precum și cu respectarea principiilor de prelucrare, în special al reducerii la minim a datelor.

Având în vedere cele menționate mai sus, solicităm doctoranzilor care au susținut teza de doctorat începând cu anul 2016 să transmită eventualul refuz argumentat la sediul CSUD până la data de 23 martie 2020.

Director CSUD

Prof.univ.dr. Nicolae VOICULESCU

 

Acreditată prin Legea nr. 239/2002, cod fiscal RO 4337662, cont IBAN RO90BTRL04301202N01816XX, Banca Transilvania, Agenția Popești-Leordeni
Operator de date cu caracter personal nr. 17621

 


 

UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI,
INSTITUŢIE ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT,
 

 

ANUNŢĂ:

 

În ziua de 01 noiembrie 2019, ora 10,30, în clădirea „M”, sala 209, etaj II, Calea Vacaresti 187 sector 4 Bucuresti,va avea loc susţinerea, în şedinţă publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Medicină Dentară, a următoarei teze de doctorat cu titlul:

“Studii comparative de rezistenţă la solicitări mecanice, biocompatibilitate şi coroziune a unor aliaje utilizate în confecţionarea restaurărilor protetice fixe metalo-ceramice” a drd. Drăguș Laurențiu (CV)

Comisia de doctorat are următoarea componență:

1. Prof.univ.dr. Horia Barbu – preşedinte, Universitatea Titu Maiorescu din București (CV)
2. Prof. univ.dr. Doina Lucia Ghergic – conducator științific, Universitatea Titu Maiorescu din București (CV)
3. Prof.univ.dr. Mariana Păcurar – referent de specialitate, Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș (CV)
4. Prof.univ.dr. Cosmin Sinescu – referent de specialitate, Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara (CV)
5. Prof.univ.dr. Mihail Târcolea – referent de specialitate, Universitatea Politehnică din București (CV)

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității Titu Maiorescu București, Calea Văcărești nr.187, sector 4. 

Rezumatul tezei poate fi consultat aici.

 


UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI,

INSTITUŢIE ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT, 

 

ANUNŢĂ:

 

În ziua de 15 octombrie 2019, ora 10, în clădirea “M”, sala 209, etaj II, Calea Văcărești nr. 187 sector 4 București, va avea loc susținerea, în ședință publică, în vederea obținerii titlului științific de doctor în domeniul Medicină Dentară, a tezei de doctorat cu titlul:

“Evaluarea retrospectivă a scoringului biomecanic pentru reabilitările implantoportate fixe” a drd. Vitzu Michael (CV)

Comisia de doctorat are următoarea componență:

1. Prof.univ.dr. Horia Barbu – preşedinte, Universitatea Titu Maiorescu din București (CV)
2. Prof. univ.dr. Emilian Hutu – conducator științific, Universitatea Titu Maiorescu din București (CV)
3. Prof.univ.dr. Veronica Mercuț – referent de specialitate, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova (CV)
4. Conf.univ.dr. Alina Picoș – referent de specialitate, Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” din Cluj Napoca (CV)
5. Prof.univ.dr. Florentina Cornelia Bîcleșanu – referent de specialitate, Universitatea Titu Maiorescu din București (CV)

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității Titu Maiorescu București, Calea Văcărești nr.187, sector 4. 

Rezumatul tezei poate fi consultat aici.

 


UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI,
INSTITUŢIE ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT,
 

ANUNŢĂ:

În ziua de 17 iulie 2019, ora 10, în clădirea “M”, sala 209, etaj II, Calea Văcărești nr. 187 sector 4 București, va avea loc susținerea, în ședință publică, în vederea obținerii titlului științific de doctor în domeniul Medicină Dentară, a tezei de doctorat cu titlul:

“Managementul modern al cariei dentare radiculare” a drd. Dawod Nazem (CV)

Comisia de doctorat are următoarea componență:

1. Prof.univ.dr. Horia Barbu – preşedinte, Universitatea Titu Maiorescu din București (CV)
2. Prof.univ.dr. Florentina Cornelia Bicleșanu – conducator științific, Universitatea Titu Maiorescu din București (CV)
3. Prof.univ.dr. Mariana Păcurar – referent de specialitate, Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș (CV)
4. Prof.univ.dr. Sorin Andrian – referent de specialitate, Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași (CV)
5. Prof.univ.dr. Vasile Iulian Antoniac – referent de specialitate, Universitatea Politehnica din București (CV)

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității Titu Maiorescu București, Calea Văcărești nr.187, sector 4.

Rezumatul tezei poate fi consultat aici.

 


 

UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI,
INSTITUŢIE ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT,
 

ANUNŢĂ:

În ziua de 17 iulie 2019, ora 11, în clădirea “M”, sala 209, etaj II, Calea Văcărești nr. 187 sector 4 București, va avea loc susținerea, în ședință publică, în vederea obținerii titlului științific de doctor în domeniul Medicină Dentară, a tezei de doctorat cu titlul:

“Concepte actualizate în reabilitarea estetico-funcțională prin incrustații integral ceramice” drd. Buruiană Ana Maria (CV)

Comisia de doctorat are următoarea componență:

1. Prof.univ.dr. Horia Barbu – preşedinte, Universitatea Titu Maiorescu din București (CV)
2. Prof.univ.dr. Florentina Cornelia Bicleșanu – conducator științific, Universitatea Titu Maiorescu din București (CV)
3. Prof.univ.dr. Jana Mihaela Țuculina – referent de specialitate, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova (CV)
4. Prof.univ.dr. Vasile Iulian Antoniac – referent de specialitate, Universitatea Politehnica din București (CV)
5. Prof.univ.dr. Anamaria Bechir – referent de specialitate, Universitatea Titu Maiorescu din București (CV)

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității Titu Maiorescu București, Calea Văcărești nr.187, sector 4.

Rezumatul tezei poate fi consultat aici.

 


 

UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI,
INSTITUŢIE ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT,
 

ANUNŢĂ:

În ziua de 17 iulie 2019, ora 12, în clădirea “M”, sala 209, etaj II, Calea Văcărești nr. 187 sector 4 București, va avea loc susținerea, în ședință publică, în vederea obținerii titlului științific de doctor în domeniul Medicină Dentară, a tezei de doctorat cu titlul:

“Metode imagistice 2Dși 3D utilizate pentru evaluarea procesului de regenerare osoasă la nivelul structurilor cranio-maxilo-faciale” a drd. Pescaru Manuela Victoria (căsătorită Chivu) (CV)

Comisia de doctorat are următoarea componență:

1. Prof.univ.dr. Anamaria Bechir – preşedinte, Universitatea Titu Maiorescu din București (CV)
2. Prof.univ.dr. Emilian Hutu – conducator științific, Universitatea Titu Maiorescu din București (CV)
3. Prof.univ.dr. Floarea Fildan – referent de specialitate, Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” din Cluj Napoca (CV)
4. Prof.univ.dr. Norina Consuela Forna – referent de specialitate, Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași (CV)
5. Prof.univ.dr. Florentina Cornelia Bicleșanu – referent de specialitate, Universitatea Titu Maiorescu din București (CV)

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității Titu Maiorescu București, Calea Văcărești nr.187, sector 4.

Rezumatul tezei poate fi consultat aici.