UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI,
INSTITUŢIE ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT,

A N U N Ţ Ă:

În ziua de 04.06.2024, ora 10.00, în clădirea „M”, sala 209, etaj II, Calea Vacaresti 187 sector 4 Bucuresti, va avea loc susţinerea, în şedinţă publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MEDICINĂ DENTARĂ, a următoarei teze de doctorat cu titlul: „Studii comparative pentru evaluarea performantei adezivilor de generația a IV-a si adezivii universali” a doctorandului Călinoiu Ștefan George. (CV)

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
1. Conf.univ.dr. Anna Maria Pangică – președinte – Universitatea Titu Maiorescu București;(CV)
2. Prof.univ.dr. Florentina Cornelia Bîclesanu – conducător științific – Universitatea Titu Maiorescu București; (CV)
3. Prof.univ.dr. Mariana Păcurar– referent de specialitate – UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mures; (CV)
4. Prof.univ.dr.Horia Octavian Manolea – referent de specialitate – UMF Craiova; (CV)
5. Prof.univ.dr. Raluca Monica Comăneanu – referent de specialitate- Universitatea Titu Maiorescu București. (CV)

Rezumatul tezei poate fi consultat aici

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității Titu Maiorescu Bucuresti, Calea Văcărești nr.187, sector 4.

Data 14.05.2024

 


UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI,
INSTITUŢIE ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT,

A N U N Ţ Ă:

În ziua de 28 septembrie 2023, ora 11.00, în clădirea „M”, sala 209, etaj II, Calea Vacaresti 187 sector 4 Bucuresti, va avea loc susţinerea, în şedinţă publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MEDICINĂ DENTARĂ, a următoarei teze de doctorat cu titlul:
„­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Studii privind încărcarea imediată a implanturilor dentare” a drd. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Mihali Teodora. (CV)

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

 

  1. Conf.univ.dr. Anna Maria Pangică – președinte – Universitatea Titu Maiorescu București (CV)
  2. Prof.univ.dr. Raluca Monica Comăneanu – conducător științific – Universitatea Titu Maiorescu București (CV)
  3. Prof.univ.dr. Paula Perlea – referent de specialitate – UMF Carol Davila din București (CV)
  4. Conf.univ.dr.ing. Mihai Cosmin Cotruț – referent de specialitate-  Universitatea  Națională de Știință și Tehnologie Politehnică  București (CV)
  5. Prof.univ.dr. Horia Mihail Barbu – referent de specialitate – Universitatea Titu Maiorescu (CV)

Rezumatul tezei poate fi consultat aici 

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității Titu Maiorescu Bucuresti, Calea Văcărești nr.187, sector 4.

 

 

 

                   Data 06.09.2023

UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI,
INSTITUŢIE ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT,

A N U N Ţ Ă:

În ziua de 28 septembrie 2023, ora 12.00, în clădirea „M”, sala 209, etaj II, Calea Vacaresti 187 sector 4 Bucuresti, va avea loc susţinerea, în şedinţă publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MEDICINĂ DENTARĂ, a următoarei teze de doctorat cu titlul: „­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Studii comparative asupra unor dispozitive utilizate pentru creșterea retenției bonturilor dentare tratate endodontic” a drd. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Popa Gina Păunița căs.Grecu (CV)

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

 

  1. Prof.univ.dr. Raluca Monica Comăneanu –președinte – Universitatea Titu Maiorescu București (CV)
  2. Prof.univ.dr. Doina Lucia Ghergic –conducător științific-Universitatea Titu Maiorescu București (CV)
  3. Prof.univ.dr. Paula Perlea – referent de specialitate – UMF Carol Davila din București (CV)
  4. Conf.univ.dr. ing.Mihai Cosmin Cotruț- referent de specialitate- Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnică București (CV)
  5. Conf.univ.dr. Anna Maria Pangică – referent de specialitate -Universitatea Titu Maiorescu București (CV)

 

Rezumatul lucrării poate fi consultat aici 

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității Titu Maiorescu Bucuresti, Calea Văcărești nr.187, sector 4.

 

 

 

                       Data 05.09.2023

 

 

UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI,
INSTITUŢIE ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT,

A N U N Ţ Ă:

În ziua de 14 ianuarie 2022, ora 10,00, în clădirea „M”, sala 209, etaj II, Calea Vacaresti 187 sector 4 Bucuresti, va avea loc susţinerea, în şedinţă publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Medicină Dentară, a următoarei teze de doctorat cu titlul: „Studii privind incidența afecțiunilor parodontale, asocierea cu anumite tipuri de germeni microbieni și eficiența terapiilor alternative asupra acestora” a drd. Constantin Cristina căs. Vodiță (CV).

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

1.Prof.univ.dr. Raluca-Monica Comăneanu – preşedinte – Universitatea Titu Maiorescu din București (CV)
2.Prof.univ.dr. Doina Lucia Ghergic – conducător ştiinţific – Universitatea Titu Maiorescu din București (CV)
3.Prof.univ.dr. Mircea Suciu – referent de specialitate – UMFST George Emil Palade Târgu Mureș (CV)
4.Prof.univ.dr. Cosmin Sinescu – referent de specialitate – UMF Victor Babeș Timișoara (CV)
5.Conf.univ.dr. Laurența Lelia Mihai -referent de specialitate – Universitatea Titu Maiorescu din București (CV)

Rezumatul lucrării poate fi consultat aici.

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității Titu Maiorescu Bucuresti, Calea Văcărești nr.187, sector 4.

Data 22.12.2021


 

UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI,
INSTITUŢIE ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT,

A N U N Ţ Ă:

În ziua de 17 noiembrie 2020, ora 11,00, în clădirea „M”, sala 209, etaj II, Calea Vacaresti 187 sector 4 Bucuresti,va avea loc susţinerea, în şedinţă publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Medicină Dentară, a următoarei teze de doctorat cu titlul: „Corelaţii între designul implanturilor dentare şi prognosticul pe termen lung al acestora a drd. Referendaru Alexandru – Daniel (CV).

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

1. Prof.univ.dr.Horia Barbu – preşedinte – Univ.Titu Maiorescu București (CV)
2. Prof.univ.dr.Emilian Hutu – conducător ştiinţific – Univ.Titu Maiorescu București (CV)
3. Prof.univ.dr.Mariana Păcurar – referent de specialitate – Univ.de Medicină și Farmacie Târgu -Mureș (CV)
4. Prof.univ.dr.Mihaela-Rodica Păuna – referent de specialitate – UMF Carol Davila București (CV)
5. Prof.univ.dr.Mihail Tarcolea – referent de specialitate – Univ.Politehnică București (CV)

Rezumatul lucrării poate fi consultat aici.

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității Titu Maiorescu Bucuresti, Calea Văcărești nr.187, sector 4.

 


 

CONSILIUL PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT(CSUD)

 

INFORMARE

în atenția doctoranzilor care au susținut teza de doctorat în perioada 2016-2020

 

Conform adresei Ministerului Educației Naționale nr. 84/GP/10.02.2020 și în baza prevederilor art. 169 alin. (9) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 66 alin. (4) din H.G. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 din Ordinul nr. 3482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, baza de date în care sunt indexate toate tezele de doctorat susținute începând cu anul 2016 urmează să fie făcută publică.

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul general privind protecția datelor, prelucrarea datelor se realizează cu informarea prealabilă a persoanelor vizate și oferirea posibilității de a se opune pentru motive întemeiate, în condițiile legii, precum și cu respectarea principiilor de prelucrare, în special al reducerii la minim a datelor.

Având în vedere cele menționate mai sus, solicităm doctoranzilor care au susținut teza de doctorat începând cu anul 2016 să transmită eventualul refuz argumentat la sediul CSUD până la data de 23 martie 2020.

Director CSUD

Prof.univ.dr. Nicolae VOICULESCU

 

Acreditată prin Legea nr. 239/2002, cod fiscal RO 4337662, cont IBAN RO90BTRL04301202N01816XX, Banca Transilvania, Agenția Popești-Leordeni
Operator de date cu caracter personal nr. 17621