INFORMAŢII ŞI DATE DE CONTACT

 

Editura Universităţii Titu Maiorescu s-a impus ca o prezenţă activă în viaţa universităţii prin calitatea şi diversitatea lucrărilor editate şi este axată pe publicarea de carte academică (manuale şi cursuri universitare, lucrări practice) şi pe valorificarea cercetării ştiinţifice din universitate. Marea majoritate a lucrărilor tipărite sunt destinate procesului instructiv educativ din universitate şi formării noilor generaţii de studenţi.

Editura a luat fiinţă în anul 2002, iar în anul 2004 a fost recunoscută de Consiliul Naţional al Cercetării Științifice din Învățământul Superior.

În urma evaluării dosarului de acreditare depus în decembrie 2009, Editura Universităţii Titu Maiorescu a obţinut din partea Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS) recunoaşterea oficială ca editură ce tipăreşte carte ştiinţifică şi universitară.

De la înființare, Editura Universităţii Titu Maiorescu a publicat peste 300 de titluri structurate în 6 domenii:

  • Drept;
  • Psihologie;
  • Ştiinţe economice;
  • Ştiinţa şi tehnologia informaţiei;
  • Medicină generală, Medicină dentară și Farmacie;
  • Cercetare-creativitate.

 

Conţinutul ştiinţific al lucrărilor publicate de editura noastră este girat de un valoros colectiv de referenţi științifici alcătuit din cadre didactice ale Universităţii Titu Maiorescu.

 

COLECTIVUL DE REFERENŢI ŞTIINŢIFICI
a Editurii Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti 

1. Acad.prof.univ.dr. Alexandru SURDU 12. Prof.univ.dr. Sorin IVAN
2. Prof.univ.dr. Smaranda ANGHENI 13. Prof.univ.dr. Ionica ONCIOIU
3. Prof.univ.dr. Iosif R. URS 14. Prof.univ.dr. Carmen Silvia PARASCHIV
4. Prof.univ.dr. Valentin PAU 15. Prof.univ.dr. Doina Lucia GHERGIC
5. Prof.univ.dr. Dan Florin UNGUREANU16. Prof.univ.dr. Mihai PUIU
6. Prof.univ.dr. Dumitru GHEORGHIU17. Conf.univ.dr. Gabriel-Liviu ISPAS
7. Prof.univ.dr. Cristiana TĂNASE18. Conf.univ.dr. Horia BARBU
8. Prof.univ.dr. Titi PARASCHIV19. Conf.univ.dr. Iustin PRIESCU
9. Prof.univ.dr. Irinel POPESCU20. Conf.univ.dr. Dan VOINEA
10. Prof.univ.dr. Viorel Iulian TĂNASE21. Conf.univ.dr. Gheorghe Dan MĂLĂESCU
11. Prof.univ.dr. Daniel COCHIOR22. Lect.univ.dr. Roxana Colette SANDULOVICI
 
Adresa: Calea Văcăreşti nr. 187, sector 4, Bucureşti
Telefon: 021/330.10.50
Persoană de contact: Dr.ing.fiz. Camelia Petrescu – Director Editură