PROGRAMUL
MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE
organizate de Institutul de Cercetări Medicale ”Nicolae Cajal”
în anul 2020

Universitatea Titu Maiorescu din București

 

Nr. crt.Tema manifestării ştiinţificeOrganizatorPerioadaObservaţii

I. Conferinţe, Simpozioane, Mese rotunde, Workshop-uri

Institutul de Cercetări Medicale „Nicolae Cajal”

1.Sesiune doctoranzi Școala Doctorală MedicinăInstitutul de Cercetări Medicale „Nicolae Cajal”Aprilie 2020 (Online)
2.Masa rotundă a colectivelor proiectelor din Institutul „Nicolae Cajal”Institutul de Cercetări Medicale „Nicolae Cajal”Septembrie
2020
Masă
Rotundă
(Online)
3.Simpozion „Acad. Nicolae Cajal”Institutul de Cercetări Medicale „Nicolae Cajal”
(Proiect DIA-CURE). Prof. Sarah Ferber, DIA-CURE POC-E
Mai
şi
Septembrie
2020
Workshop
DIA-CURE
(Online)
4.Sesiune doctoranzi în cadrul Simpozionului „Nicolae Cajal” 2020Institutul de Cercetări Medicale „Nicolae Cajal”, Școala Doctorală – Domeniul Medicină,
Prof. Dr. Irinel Popescu,
CS I Dr. Simona Dima
Prof. Dr. Ungureanu Dan.
Prof.Dr.Cristiana Tanase
Octombrie 2020Sesiune doctoranzi
5.Tehnologii Omice în Medicina TranslaţionalăInstitutul de Cercetări Medicale „Nicolae Cajal”Noiembrie 2020Workshop

II. Sesiuni de comunicări ştiinţifice

Institutul de Cercetări Medicale „Nicolae Cajal”

1.Sesiunea anuală de comunicări științifice doctoranziInstitutul de Cercetări Medicale „Nicolae Cajal”, Școala Doctorală Medicină, UTMNoiembrie 2020Sesiune de comunicări ştiinţifice doctoranzi

III. Alte acţiuni de promovare a cercetării ştiinţifice (proiecte de cercetare, şcoli de studii avansate, colocvii etc.)

Institutul de Cercetări Medicale „Nicolae Cajal”

1.Cercul de Biologie Celulară și HistologieCoordonator:
Prof. Univ. Dr. Cristiana Tanase
Prof. Univ. Dr. Radu Albulescu
SemestrialCerc științific
(Online)
2.Orientarea în carieră a cercetătorilor doctoranziŞcoala Doctorală  Domeniul Medicină a UTM
Prof. Univ. Dr. Dan Florin Ungureanu,
Prof. Univ. Dr. Irinel Popescu, Prof. Univ. Dr. Cristiana Tanase,
Prof. Univ. Dr. Daniel Cochior
Septembrie
2020
Colocviu științific
(Online)