Meniul și cuprinsul regulamentelor se regăsește în stânga paginii și cuprinde următoarele categorii:

  • Regulamente de Organizare Generală
  • Regulamente Învățământ : cu frecvență, la distanță, programare universitare
  • Regulamente de Interes pentru Studenți
  • Gestiunea Școlarității – regulamente privind gestionarea documentelor universitare
  • Departament Rezidențiat – Regulamente privind rezidențiatul
  • Alegeri academice – regulamente privind alegerile academice
  • GDPR
  • Arhivă regulamente

  Regulamentele incluse la alte categorii se pot regăsi în următoarea ordine:

  • Regulamente Comisia de Etică ( click aici )
  • Regulamente Asigurarea Calității ( click aici )
  • Regulamente IOSUD ( click aici )
  • Regulamente Cercetare Științifică ( click aici )
  • Regulamente Departamentul Relații Internaționale ( click aici )
  • Regulamente Centru de Orientare și Consiliere în Carieră ( click aici )
  • Rapoarte anuale ( click aici )
  • Regulamente alte programe de studii ( Anul pregătitor de limba română, DSPP) – click aici