25.09.2018Hot. privind echivalarea mediei obținute la conc. de admitere în prog. de studii Med. în limba eng. pt admiterea în prog. de studii Med. dent. în limba eng.
25.09.2018Hot. privind avizarea Planurilor de învățământ pe anul 2018/2019
25.09.2018Hot. privind avizarea  State de funcțiuni pe anul 2018/2019
25.09.2018Hot. privind avizarea  Contractelor de studii și a actelor adiționale
25.09.2018Hot. privind avizarea transferului de la ID la IF
25.09.2018Hot. privind modificarea Regulamentului privind nomenclatorul de taxe
25.09.2018Hot. privind avizarea structurii anului universitar 2018-2019, în ceea ce privește desfășurarea programelor de formare psihopedagogică, Programul compact nivelurile I și II
25.09.2018Hot. privind avizarea Setului procedurilor de audit
09.10.2018Hot. privind lansarea selecției de proiecte si premiere pentru cercetare
09.10.2018Hot. privind aprobarea taxelor de utilizare a spațiilor UTM
23.10.2018Hot. privind aprobare achiziție imobil
23.10.2018Hot.  privind avizarea Fișei Postului
30.10.2018Hot.apobare scoatere la concurs a posturilor didactice pt. sem I, an univ. 2018/2019
30.10.2018Hot. privind aprobarea pentru studenții extracomunitari
30.10.2018Hot. aprobarea  Fișei Postului
04.12.2018Hot. aprobarea  premiere pt. rezultatele cercetării
04.12.2018Hot. privind avizarea Metodologiei pt. concursurile didactice
04.12.2018Hot. aprobare  indemnizație grup consilieri
11.12.2018Hot. privind aprobarea zilelor libere pt. Sărbătorile de  iarnă
15.01.2019Hot. privind avizarea Comisiilor știinífice
15.01.2019Hot. privind avizarea lichidării programelor de master la Facultățile de Drept, Psihologie și Informatică
15.01.2019Hot. privind avizarea solicitării de declanșare a procedurilor de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de master
15.01.2019Hot. privind avizarea  solicitării de declanșare procedurilor de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de doctorat
15.01.2019Hot. privind aprobarea unei zi libere – 25 ian. 2019
15.01.2019Hot. de împuternicire prof.univ. R. Urs pt. semnare cumpărare teren
12.02.2019Hot. privind avizarea Regulamentului de admitere pt. 2019
12.02.2019Hot. privind avizarea Regulamentului pt. Susținerea ex.de  licență
12.03.2019Hot. de îmuternicire semnare tranzactie cu Stan C.
12.03.2019Hot. privind avizarea scoaterii posturilor vacante la concurs
19.03.2019Hot. privind aprobarea Zilelor libere de Paști
19.03.2019Hot. privind aprobarea unui program de licenta și a două prog. de master
26.03. 2019Hot. privind avizarea evaluării dom. Informatica și intrarea în lichidare a unui prog. de master
09.04.2019Hot. privind aprobarea amânării plății taxelor de studii
23.04.2019Hot. privind avizarea intrarii în lichidare a programului de master Informatică  aplicată
23.04.2019Hot. privind avizarea schimbării denumirii  Departamentului Economie și Dezvoltare Durabilă, din cadrul Facultății de Drept și Știinte Economice Tîrgu Jiu, cu denumirea Departamentul ”Contabilitate și Informatică de Gestiune”
23.04.2019Aprobarea situațiilor financiare ale Universității pentru anul 2018
23.04.2019Avizarea Regulamentului privind nomenclatorul de taxe pentru anul universiatr 2019-2020
23.04.2019Avizarea Structurii cadru a anului universitar 2019-2020
23.04.2019Aprobarea susținerii, în cadrul UTM, a examenului de finalizare a studiilor universitare de licență, de către următorii absolvenți ai altor instituții de învățământ superior
23.04.2019Aprobarea susținerii, în cadrul altor universități, a examenului de finalizare a studiilor universitare de licență, de către următorii absolvenți ai UTM