COMISIA DE ETICĂ

 

Comisia de etică este organul consultativ al Universității care:

  • analizează abaterile de la etica universitară și cercetare științifică pe baza sesizărilor reclamațiilor primite;
  • propune sancțiuni, în urma analizării sesizărilor/reclamațiilor primite;
  • verifică și constată eventuale incompatibilități și conflicte de interese în mandatele structurilor de conducere universitară.

 

Activitatea Comisiei de etică se desfășoară în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de etică universitară și se bazează pe Carta Universității și Codul de etică și deontologie profesională universitară.

Comisia de etică universitară are următoarea componență:

  • Conf. univ. dr. Florin Văduva – președinte
  • Prof. univ. dr. Mihaela Răescu
  • Conf. univ. dr. Carmen Todică
  • Conf. univ. dr. Cătălin Apostolescu
  • Conf. univ. dr. George David
  • Conf. univ. dr. Georgeta Gilda Popescu
  • Mihaela Marghita – student Facultatea de Psihologie.


Hotărârea Senatului privind componența Comisiei de Etică

Comisia de etică întocmește rapoarte anuale privind respectarea eticii universitare și de cercetare științifică.

Hotărâri ale Comisiei de Etică:

Rapoartele de activiate ale Comisiei de etică universitară  a Univeristății Titu Maiorescu: