COMISIA DE ETICĂ

 

Comisia de etică este organul consultativ al Universității care:

  • analizează abaterile de la etica universitară și cercetare științifică pe baza sesizărilor reclamațiilor primite;
  • propune sancțiuni, în urma analizării sesizărilor/reclamațiilor primite;
  • verifică și constată eventuale incompatibilități și conflicte de interese în mandatele structurilor de conducere universitară.

 

Activitatea Comisiei de etică se desfășoară în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de etică universitară și se bazează pe Carta Universității și Codul de etică și deontologie profesională universitară.

Comisia de etică universitară are următoarea componență:

  • Conf. univ. dr. Florin Văduva – președinte
  • Prof. univ. dr. Mihaela Răescu
  • Conf. univ. dr. Carmen Todică
  • Conf. univ. dr. Cătălin Apostolescu
  • Conf. univ. dr. George David
  • Conf. univ. dr. Georgeta Gilda Popescu
  • Mihaela Marghita – student Facultatea de Psihologie


Hotărârea Senatului privind componența Comisiei de Etică

Hotararea Senatului UTM referitoare la completarea locului vacant în Comisia de Etică

 

Comisia de etică întocmește rapoarte anuale privind respectarea eticii universitare și de cercetare științifică

 

Hotărâri ale Comisiei de Etică:

 

Rapoartele de activiate ale Comisiei de etică universitară  a Univeristății Titu Maiorescu: