COMISIA DE ETICĂ

 

Comisia de etică este organul consultativ al Universității care:

  • analizează abaterile de la etica universitară și cercetare științifică pe baza sesizărilor reclamațiilor primite;
  • propune sancțiuni, în urma analizării sesizărilor/reclamațiilor primite;
  • verifică și constată eventuale incompatibilități și conflicte de interese în mandatele structurilor de conducere universitară.

 

Activitatea Comisiei de etică se desfășoară în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de etică universitară și se bazează pe Carta Universității și Codul de etică și deontologie profesională universitară.

Comisia de etică universitară are următoarea componență:

  • Conf. univ. dr. Florin Văduva – președinte
  • Prof. univ. dr. Mihaela Răescu
  • Conf. univ. dr. Carmen Todică
  • Conf. univ. dr. Cătălin Apostolescu
  • Conf. univ. dr. George David
  • Conf. univ. dr. Carmen Adella Sîrbu
  • Mihaela Marghita – student Facultatea de Psihologie.

Hotărârea Senatului privind componența Comisiei de Etică
Comisia de etică întocmește rapoarte anuale privind respectarea eticii universitare și de cercetare științifică.

 

Rapoartele de activiate ale Comisiei de etică universitară  a Univeristății Titu Maiorescu: