Stagii de practica in centrul de excelenta in securitate cibernetica in cloud – CyberX

 

Despre proiect:

Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucuresti, in calitate de beneficiar prin Fondul Social European Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară Educatie si Competente (AP6), implementeaza incepand cu data de 21.11.2020, proiectul cu titlul „STAGII DE PRACTICA IN CENTRUL DE EXCELENTA IN SECURITATE CIBERNETICA IN CLOUD – CyberX”, contract de finanțare nr. 24093/ 25.11.2020, cod SMIS: 133276

 

Proiectul “Stagii de practica in Centrul de Excelenta in Securitate Cibernetica in Cloud” – CyberX contribuie la atingerea obiectivului 6.13 Cresterea numarului absolventilor de invatamant tertiar universitar si non universitar care isi gasesc un loc de munca, urmare a accesului la activitati de invatare la un potential loc de munca / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI. Acesta vine in sprijinul studentilor (ISCED 5-7) al carui domiciliu sau resedinta se afla in regiuni mai putin dezvoltate ale Romaniei si va avea ca rezultat cresterea numarului absolventilor de invatamant universitar care isi gasesc un loc de munca, prin facilitarea accesului la activitati de invatare practica in scopul cresterii capacitatii operationale si tehnice de prevenire, identificare, analiza si reactie la incidentele de securitate cibernetica, optimizand totodata oferta educationala prin dezvoltarea de competente profesionale si transversale cerute pe piata muncii.

Toate masurile de sprijin din proiect urmaresc usurarea si facilitarea participarii studentilor la practica, si ulterior la o angajare mai usoara sau la pastrarea locului de munca ori continuarea studiilor/formarii, prin stabilirea unei colaborari directe cu potentiali angajatori.

 

Durata de implementare:

Proiectul se desfasoara pe parcursul a 24 de luni in perioada noiembrie 2020 – noiembrie 2022.

 

Obiective:

Proiectul “Stagii de practica in Centrul de Excelenta in Securitate Cibernetica in Cloud” – CyberX contribuie la atingerea obiectivului 6.13 Cresterea numarului absolventilor de invatamant tertiar universitar si non universitar care isi gasesc un loc de munca, urmare a accesului la activitati de invatare la un potential loc de munca / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI prin:

 • asigurarea de stagii de practica in domeniul securitatii cibernetice pentru 325 de studenti (ISCED 5-7), cu o durata cuprinsa cuprinsa intre 60 si 120 de ore in functie de planul de invatamant al studentilor;
 • formare si pregatire tehnica de specialitate in domeniul securitatii cibernetice in vederea pregatirii de viitori specialisti si experti care vor lucra in acest domeniu
 • acces liber la tehnologii de ultima generatie si posibilitati de practica moderna intr-un mediu real de practica in securitate cibernetica prin dezvoltarea Centrului de Excelenta CyberX;
 • furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala pentru un numar de 325 de studenti (ISCED 5-7), axate pe dobandirea de competente transversale corelate cu necesitatile pietei muncii, care vor fi structurate in trei etape – etapa de autocunoastere, etapa de explorare a pietei muncii si etapa de construire a planului de cariera – toate aceste activitati contribuind la o integrare cat mai eficienta pe piata muncii, in functie si de aptitudinile si nivelul de pregatire si angajabilitate dovedite pe parcursul activitatilor din proiect;
 • incheierea a 7 parteneriate cu companii din sectorul privat sau de stat pentru facilitarea tranzitiei de la educatie la un loc de munca, prin instituirea unui sistem functional de stagii de practica la un potential angajator/ partener de practica, in acest fel facilitand insertia pe piata muncii;
 • incheierea a 5 parteneriate cu alte universitati, ai caror studenti sa beneficieze de formare si pregatire tehnica de specialitate in domeniul securitatii cibernetice;
 • sprijin si indrumare in vederea accesarii unui un loc de munca pentru 130 de studenti (ISCED 5-7) (40% din grupul tinta);
 • dobandirea unei calificari la incetarea calitatii de participant pentru 234 de studenti (72%) (ISCED 5-7), ca urmare a parcurgerii programului de studii universitare
 • indrumare pentru continuarea studiilor in domeniu sau formare de nivel superior pentru 39 de studenti (12% din grupul tinta)

 

Grupul tinta:

Din grupul tinta fac parte 325 de studenti cu domiciliul sau resedinta in afara regiunii Bucuresti/ Ilfov.

Dintre acestia:

 • 17 studenti sunt femei;
 • 33 de studenti au domiciliul sau resedinta in mediul rural;
 • 234 de studenti dobandesc o calificare la incetarea calitatii de participant in proiect, din care 23 sunt din mediul rural;
 • 130 de studenti isi gasesc un loc de munca la incetarea calitatii de participant, din care 13 sunt din mediul rural;
 • 39 de studenti urmeaza studii / cursuri de formare dupa incetarea calitatii de participant, dintre acestia 4 fiind din mediul rural.

 

Activitatile proiectului:

A1. Managementul proiectului

 • Managementul este asigurat pe toata perioada desfasurarii proiectului de catre managerul de proiect si va urmari planificarea, monitorizarea, evaluarea si controlul tututor activitatilor, astfel incat sa se poata asigura atingerea tuturor obiectivelor si indicatorilor in perioadele de timp estimate.

A2. Informare, constientizare beneficii stagii de practica, selectie si monitorizare grup tinta

 • Aceasta activitate vizeaza selectia si monitorizarea grupului tinta alcatuit din 325 de studenti cu domiciliul sau resedinta în regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei. Pentru atingerea grupului tina sunt identificati cu prioritate studenti in ani terminali din facultatile de interes.

 

A3. Facilitarea insertiei pe piata muncii a studentilor aflati in stagii de practica – dezvoltare de parteneriate

 • Activitatea urmareste 2 directii: 1)incheierea de parteneriate cu alte universități ai caror studenți vor beneficia de Centrul de excelenta si securitate cibernetica in cloud computing, partajat pentru utilizare in practica studenților si 2) incheierea de parteneriate cu companii din sectorul de stat sau privat pentru facilitatea tranzitiei de la educatie la un loc de munca, prin instituirea unui sistem functional de stagii de practica la un potential angajator/partener de practica.

 

A4. Implementarea centrului de excelenta in securitate cibernetica in cloud (CyberX)

 • Centrul de excelenta in securitate cibernetica in cloud (Cyberx) va fi pus la dispozitie pentru practica studentilor de la mai multe facultati de profil facilitand familiarizarea acestora cu tehnologii performante moderne. Acesta este dezvoltat in infrastructuri de cloud computing, este inovativ, complet si performant fiind o premiera in mediul universitar din Romania, oferind un avantaj competitiv absolventilor la angajarea ulteriora pe piata de profil.

 

A5. Interventii asupra grupului tinta pentru practica sustinuta si o mai buna integrare pe piata muncii

 • Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala pentru studenti centrate pe formarea si dezvoltarea de competente profesionale care sa faciliteze insertia pe piata muncii, structurate in trei etape – etapa de autocunoastere, etapa de explorare a pietei muncii si etapa de construire a planului de cariera;

 

A6. Dezvoltarea competentelor profesionale prin organizarea stagiilor de practica in cadrul centrului de excelenta in securitate cibernetica in cloud

 • Activitatea de practica se desfasoara pe baza unor teme de practica ce au ca scop formarea de competente si aptitudini profesionale specifice specializarilor. Monitorizarea stagiilor de practica este asigurata de expertii din proiect si cadrele didactice.

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

 


– Mențiune: Conținutul acestui material nu prezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.