Proiect ESauSS

Antreprenoriatul social în serviciul societății

Context

Evoluția economiei sociale în Europa Centrală și Orientală (ECO) și percepția acesteia au avut o traiectorie particulară ca obiect al științei, cercetării științifice și practicii economice, datorită istoriei țărilor din regiune, marcată de importante rupturi ideologice, politice și economice. Aprofundarea unei reflecții contextualizate privind economia și antreprenoriatul social pentru a contribui la schimbarea percepției sectorului, la o mai bună conștientizare a contribuției sale potențiale la dezvoltarea națională și regională și la realizarea Obiectivelor Dezvoltării Durabile, (ODD),este de mare utilitate șiîn consens cu eforturile europene și naționale în acest domeniu.

 

Obiectivele

Proiectul ESauSS își propune să consolideze competențele pedagogice și operaționale în antreprenoriatul social într-o viziune integrativă, prin mobilizarea profesorilor-cercetători din regiunea Europei Centrale și Orientale în reflecția științifică, producerea de cunoștințe și diseminarea acestora. Având ambiția de a ieși din conformismul ambiant, proiectul propune o problematică de actualitate și o abordare academică, capabile să mobilizeze teorii științifice de referință, cunoștințe și instrumente practice valabile, contextualizate și operaționale, în atenția comunității academice, precum și a profesioniștilor din sector.

 

Activitățişi rezultate :

Proiectul include o serie de activități decercetare, de formare,de comunicări şi schimburi științifice, care trebuie văzute în sinergia și înlănțuirea lor iterativă. Rezultatele anvizajate sunt :

  • un studiu științific privind percepția economiei sociale și a antreprenoriatului social în mediul academic al regiunii, interesului pentru acest domeniu ca obiect al științei;
  • o cercetare documentară privind starea antreprenoriatului social în România și Bulgaria și cadrul de reglementare a acestuia. Rezultatele acestor studii vor servidrept bază pentru definirea conținutului celorlalte activități ale proiectului;
  • două conferințe internaționale;
  • o sesiune de formare de formatori în domeniul economiei sociale șial antreprenoriatului social (în limba franceză);
  • două sesiuni de formare pentru studenții, în domeniul economiei sociale șial antreprenoriatului social (în limba româna şibugară);
  • unarticol științific și o carte având ca titlu „Antreprenoriatul social: perspectivă multidisciplinară. De la teorie la acțiune”

 

Abordare

Toate activitățile proiectului se vor concentra pe înțelegerea modului de funcționare şi de guvernanță sectorială, pe interpretarea obiectivă și contextualizată a avantajelor, riscurilor și a posibilelor devieriale sectorului economiei sociale,pe operaționalizarea conceptuală și, mai ales, pe transferul de cunoștințe în practica economică şi socială.

 

Impact

Acest proiect va conduce la îmbogățirea epistemică a unui domeniu al științei economice șimanageriale, cel al economiei sociale,considerat de specialiști şi de instituțiile europene ca un al „treilea” sector de activitate (pe lângă sectorul public şi privat) și, după caz, la perenizarea unui cursuniversitar în acest domeniu. Această abordare este menită să deschidă noi căi de integrarea tinerilor absolvenți pe piața muncii, conjugate cu o mai bună satisfacere a interesul public.

 

Inițiatorul proiectului:

Universitatea Titu Maiorescu din București

 

Parteneri :

Agenția Universitară a Francofoniei în Europa Centrală şi Orientală

Noua Universitate Bulgară, Sofia, Bulgaria

Universitatea Valahia, Târgoviște, România

Asociația Valahia pentru Educație și Știință (AVES), România

Africa vision commun chalenges, Burkina Faso, Africa de Vest