UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI,
INSTITUŢIE ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT,

A N U N Ţ Ă:

În ziua de 28 septembrie 2022, ora 14.00, în clădirea „M”, sala 209, etaj II, Calea Vacaresti 187 sector 4 Bucuresti,va avea loc susţinerea, în şedinţă publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MEDICINĂ, a următoarei teze de doctorat cu titlul:„Modalitate de prevenție a migrării gastrice după gastrectomia longitudinală laparoscopică” a drd. Hutopilă Ionuț-Cristian.(CV)
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
1. Prof.univ.dr. Florin Dan Ungureanu- preşedinte – Universitatea Titu Maiorescu București (CV)
2. Prof.univ.dr. Daniel Cohior – conducător ştiinţific – Universitatea Titu Maiorescu București (CV)
3. Prof.univ.dr. Silviu-Marian Constantinoiu- referent de specialitate – UMF “Carol Davila” din București (CV)
4. Prof.univ.dr. Cristian-Dumitru Lupașcu – referent de specialitate – UMF Grigore T.Popa din Iași (CV)
5. Prof.univ.dr. Victor Costache- referent de specialitate – Universitatea Titu Maiorescu București (CV)
Rezumatul tezei poate fi consultat AICI, iar textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității Titu Maiorescu București, Calea Văcărești nr.187, sector 4.

Data 08.09.2022

 

UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI,
INSTITUŢIE ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT,

A N U N Ţ Ă:

În ziua de 22 septembrie 2022, ora 14.00, în clădirea „M”, sala 209, etaj II, Calea Vacaresti 187 sector 4 Bucuresti,va avea loc susţinerea, în şedinţă publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MEDICINĂ, a următoarei teze de doctorat cu titlul: „Anastomoze arteriale în transplantul hepatic” a drd. Picu Cătălina-Nausica(CV).
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

1. Prof.univ.dr. Florin Dan Ungureanu – președinte – Universitatea Titu Maiorescu din București (CV)
2. Prof.univ.dr. Irinel Popescu – conducător ştiinţific – Universitatea Titu Maiorescu din București (CV)
3. Prof.univ.dr. Iulian Brezean- referent de specialitate – UMF “Carol Davila” din București (CV)
4. Conf.univ.dr. Laura Bălănescu – referent de specialitate – UMF “Carol Davila” din București (CV)
5. Prof.univ.dr. Vladislav Brașoveanu- referent de specialitate – Universitatea Titu Maiorescu București (CV)

Rezumatul tezei poate fi consultat AICI, iar textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității Titu Maiorescu București, Calea Văcărești nr.187, sector 4.

Data 03.06.2022

 

 

UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI,
INSTITUŢIE ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT,

A N U N Ţ Ă:

În ziua de 24 iunie 2022, ora 12.00, în clădirea „M”, sala 209, etaj II, Calea Vacaresti 187 sector 4 Bucuresti,va avea loc susţinerea, în şedinţă publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MEDICINĂ, a următoarei teze de doctorat cu titlul: „Recidive pelvine după tratamentul chirurgical al cancerului de rect” a drd. Al Aloul Adnan (CV).
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
1. Prof.univ.dr. Niculescu Marius – preşedinte – Universitatea Titu Maiorescu din București (CV)
2. Prof.univ.dr. Ungureanu Florin Dan – conducător ştiinţific – Universitatea Titu Maiorescu din București (CV)
3. Prof.univ.dr. Costea Radu-Virgil – referent de specialitate –UMF “Carol Davila” din București (CV)
4. Prof.univ.dr. Iordache Niculae – referent de specialitate – UMF “Carol Davila” din București (CV)
5. Prof.univ.dr. Ulmeanu Dan – referent de specialitate – Universitatea Titu Maiorescu din București (CV)
Rezumatul tezei poate fi consultat AICI, iar textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității Titu Maiorescu București, Calea Văcărești nr.187, sector 4.

Data 03.06.2022


 

 


UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI,
INSTITUŢIE ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT,

A N U N Ţ Ă:

În ziua de 19 aprilie 2022, ora 15.00, în clădirea „M”, sala 209, etaj II, Calea Vacaresti 187 sector 4 Bucuresti,va avea loc susţinerea, în şedinţă publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MEDICINĂ, a următoarei teze de doctorat cu titlul: „Tratamentul chirurgical al metastazelor hepatice in cancerele non-colorectale” a drd. Kraft G. Alin Alexandru (CV)

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
1. Prof. univ. dr. Florin Dan Ungureanu – preşedinte – Universitatea Titu Maiorescu din București (CV)
2. Prof. univ. dr. Irinel Popescu – conducător ştiinţific – Universitatea Titu Maiorescu din București (CV)
3. Prof. univ. dr. Iulian Brezean – referent de specialitate – UMF “Carol Davila” din București (CV)
4. Prof. univ. dr. Cristian Dumitru Lupașcu – referent de specialitate – UMF Grigore T. Popa din Iași (CV)
5. Prof. univ. dr. Vladislav Brașoveanu – referent de specialitate – Universitatea Titu Maiorescu din București (CV)

Textul integral al tezei poate fi consultat AICI și la Biblioteca Universității Titu Maiorescu Bucuresti, Calea Văcărești nr. 187, sector 4.

Data 25.03.2022

 


În ziua de 22 martie 2022, ora 14.30, în clădirea „M”, sala 209, etaj II, Calea Vacaresti 187 sector 4 Bucuresti, va avea loc susţinerea, în şedinţă publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MEDICINĂ, a următoarei teze de doctorat cu titlul: „Diagnosticul precoce al șocului septic prin explorarea neinvazivă a microcirculației orale” a drd. Gorecki Gabriel Petre (CV).

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

1.Prof.univ.dr. Victor Sebastian Costache – preşedinte – Universitatea Titu Maiorescu din București (CV)
2.Prof.univ.dr. Daniel Cochior – conducător ştiinţific (CV)
3.Prof.univ.dr. Dana Rodica Tomescu – referent de specialitate – UMF “Carol Davila” din București (CV)
4.Prof.univ.dr. Silviu Marian Constantinoiu – referent de specialitate – UMF “Carol Davila” din București (CV)
5.Prof.univ.dr. Ioana Grigoraș- referent de specialitate – UMF Grigore T. Popa din Iași (CV)

Rezumatul lucrării poate fi consultat aici.

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității Titu Maiorescu Bucuresti, Calea Văcărești nr.187, sector 4.

Data 17.02.2022

 


 

CONSILIUL PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT(CSUD)

 

INFORMARE

în atenția doctoranzilor care au susținut teza de doctorat în perioada 2016-2020

 

Conform adresei Ministerului Educației Naționale nr. 84/GP/10.02.2020 și în baza prevederilor art. 169 alin. (9) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 66 alin. (4) din H.G. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 din Ordinul nr. 3482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, baza de date în care sunt indexate toate tezele de doctorat susținute începând cu anul 2016 urmează să fie făcută publică.

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul general privind protecția datelor, prelucrarea datelor se realizează cu informarea prealabilă a persoanelor vizate și oferirea posibilității de a se opune pentru motive întemeiate, în condițiile legii, precum și cu respectarea principiilor de prelucrare, în special al reducerii la minim a datelor.

Având în vedere cele menționate mai sus, solicităm doctoranzilor care au susținut teza de doctorat începând cu anul 2016 să transmită eventualul refuz argumentat la sediul CSUD până la data de 23 martie 2020.

Director CSUD

Prof.univ.dr. Nicolae VOICULESCU

 

Acreditată prin Legea nr. 239/2002, cod fiscal RO 4337662, cont IBAN RO90BTRL04301202N01816XX, Banca Transilvania, Agenția Popești-Leordeni
Operator de date cu caracter personal nr. 17621