UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI,

INSTITUŢIE ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

A N U N Ţ Ă:

 

În ziua de 02 iulie 2020 ora 12,00, în clădirea „M”, sala 209, etaj II, Calea Vacaresti 187 sector 4 Bucuresti,va avea loc susţinerea, în şedinţă publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MEDICINĂ, a următoarei teze de doctorat: „Studiul unor indicatori imunologici şi ai inflamaţiei încarcinomul spinocelular din sfera oro-maxilo-facială –realizarea unui nou algoritm de predicţie” a drd. Luca Ana căs.Căruntu (CV)

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

1. Prof.univ.dr. Dan Florin Ungureanu – preşedinte – UTM București (CV)
2. Prof.univ.dr. Cristiana Tănase – conducător ştiinţific – UTM București (CV)
3. CSI. Monica Teodora Neagu – referent de specialitate Institutul Victor Babeș Buc. (CV)
4. Conf.univ.dr. Daniel Boda – referent de specialitate Univ.Carol Davila Buc. (CV)
5. Prof.univ.dr. Horia Mihail Barbu – referent de specialitate – UTM București (CV)

Rezumatul lucrării poate fi consultat aici.

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității Titu Maiorescu Bucuresti, Calea Văcărești nr.187, sector 4.

 


UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI,

INSTITUŢIE ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

A N U N Ţ Ă:

 

În ziua de 30 iunie 2020 0ra 12,00, în clădirea „M”, sala 209, etaj II, Calea Vacaresti 187 sector 4 Bucuresti,va avea loc susţinerea, în şedinţă publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MEDICINĂ, a următoarei teze de doctorat: Studiu comparativ a două tehnici anestezice asupra statusului imun in cancerele colo-rectale a drd. Mihai Isadora căs.Zaharescu (CV).

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

  1. Prof.univ.dr. Dan Florin Ungureanu – preşedinte – UTM București (CV)
  2. Prof.univ.dr. Cristiana Tănase – conducător ştiinţific – UTM București (CV)
  3. Prof.univ.dr. Octavian Dumitru Unc  – referent de specialitate Univ. Ovidius Constanța (CV)
  4. CSI.Monica Teodora Neagu – referent de specialitate Institutul Victor Babeș (CV)
  5. Conf.univ.dr. Radu Stoica – referent de specialitate – UTM București (CV)

Rezumatul lucrării poate fi consultat aici.

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității Titu Maiorescu Bucuresti, Calea Văcărești nr.187, sector 4.

 


CONSILIUL PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT(CSUD)

 

INFORMARE

în atenția doctoranzilor care au susținut teza de doctorat în perioada 2016-2020

 

Conform adresei Ministerului Educației Naționale nr. 84/GP/10.02.2020 și în baza prevederilor art. 169 alin. (9) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 66 alin. (4) din H.G. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 din Ordinul nr. 3482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, baza de date în care sunt indexate toate tezele de doctorat susținute începând cu anul 2016 urmează să fie făcută publică.

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul general privind protecția datelor, prelucrarea datelor se realizează cu informarea prealabilă a persoanelor vizate și oferirea posibilității de a se opune pentru motive întemeiate, în condițiile legii, precum și cu respectarea principiilor de prelucrare, în special al reducerii la minim a datelor.

Având în vedere cele menționate mai sus, solicităm doctoranzilor care au susținut teza de doctorat începând cu anul 2016 să transmită eventualul refuz argumentat la sediul CSUD până la data de 23 martie 2020.

Director CSUD

Prof.univ.dr. Nicolae VOICULESCU

 

Acreditată prin Legea nr. 239/2002, cod fiscal RO 4337662, cont IBAN RO90BTRL04301202N01816XX, Banca Transilvania, Agenția Popești-Leordeni
Operator de date cu caracter personal nr. 17621