CONSILIUL PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT(CSUD)

 

INFORMARE

în atenția doctoranzilor care au susținut teza de doctorat în perioada 2016-2020

 

Conform adresei Ministerului Educației Naționale nr. 84/GP/10.02.2020 și în baza prevederilor art. 169 alin. (9) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 66 alin. (4) din H.G. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 din Ordinul nr. 3482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, baza de date în care sunt indexate toate tezele de doctorat susținute începând cu anul 2016 urmează să fie făcută publică.

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul general privind protecția datelor, prelucrarea datelor se realizează cu informarea prealabilă a persoanelor vizate și oferirea posibilității de a se opune pentru motive întemeiate, în condițiile legii, precum și cu respectarea principiilor de prelucrare, în special al reducerii la minim a datelor.

Având în vedere cele menționate mai sus, solicităm doctoranzilor care au susținut teza de doctorat începând cu anul 2016 să transmită eventualul refuz argumentat la sediul CSUD până la data de 23 martie 2020.

Director CSUD

Prof.univ.dr. Nicolae VOICULESCU

 

Acreditată prin Legea nr. 239/2002, cod fiscal RO 4337662, cont IBAN RO90BTRL04301202N01816XX, Banca Transilvania, Agenția Popești-Leordeni
Operator de date cu caracter personal nr. 17621

 


 

UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI,
INSTITUŢIE ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT,
 

 

ANUNŢĂ:

În ziua de 30 ianuarie 2019, ora 1400, în clădirea “M”, sala 209, etaj II, Calea Văcărești nr. 187 sector 4 București, va avea loc susținerea, în ședință publică, în vederea obținerii titlului științific de doctor în domeniul MEDICINĂ, a tezei de doctorat cu titlul:

“Tratamentul multimodal al HCC în era Nexavar” drd. Adam Gabriela (căs. Șmira-Crăciun) (CV)

Comisia de doctorat are următoarea componență:

1. Prof.univ.dr. Dan Florin Ungureanu – preşedinte, Universitatea Titu Maiorescu din București (CV)
2. Prof.univ.dr. Irinel Popescu – conducator științific, Universitatea Titu Maiorescu din București (CV)
3. Prof.univ.dr. Constantin Ionescu-Tîrgoviște – referent de specialitate, Universitatea de Medicină și Farmacie “C. Davila” din București (CV)
4. Prof.univ.dr. Dan Sabău – referent de specialitate, Universitatea de Medicină și Farmacie din Sibiu (CV)
5. CSI Simona Olimpia Dima – referent de specialitate, Universitatea Titu Maiorescu din București (CV)

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității Titu Maiorescu București din strada Gheorghe Petrașcu nr.67A.

Rezumatul tezei poate fi consultat aici.

 


 

UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI,
INSTITUŢIE ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT,

 

ANUNŢĂ:

În ziua de 30 ianuarie 2019, ora 1500, în clădirea “M”, sala 209, etaj II, Calea Văcărești nr. 187 sector 4 București, va avea loc susținerea, în ședință publică, în vederea obținerii titlului științific de doctor în domeniul MEDICINĂ, a tezei de doctorat cu titlul:

“Situsuri alternative (extrahepatice) de transplant al insulelor pancreatice (TIP)-pouch-ul omental” a drd. Romanescu Dragoș George (CV)

Comisia de doctorat are următoarea componență:

1. Prof.univ.dr. Dan Florin Ungureanu – preşedinte, Universitatea Titu Maiorescu din București (CV)
2. Prof.univ.dr. Irinel Popescu – conducator științific, Universitatea Titu Maiorescu din București (CV)
3. Prof.univ.dr. Constantin Ionescu-Tîrgoviște – referent de specialitate, Universitatea de Medicină și Farmacie “C. Davila” din București (CV)
4. Prof.univ.dr. Dan Sabău – referent de specialitate, Universitatea de Medicină și Farmacie din Sibiu (CV)
5. CSI Simona Olimpia Dima – referent de specialitate, Universitatea Titu Maiorescu din București (CV)

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității Titu Maiorescu București din strada Gheorghe Petrașcu nr.67A.

Rezumatul tezei poate fi consultat aici.