UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI,

INSTITUŢIE ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT,

A N U N Ţ Ă:

 

În ziua de 18 iunie 2024, ora 12, în clădirea „M”, sala 209, etaj II, Calea Vacaresti 187 sector 4 Bucuresti,va avea loc susţinerea, în şedinţă publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MEDICINĂ, a următoarei teze de doctorat cu titlul: ”Obținerea unui bionanocompozit și demonstrarea proprietăților antimicrobiene, antiinflamatoare, regeneratoare utile în tratamentul plăgilor tegumentare” a drd. Stan Diana (CV)

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
1. Prof.univ.dr. Florin Dan Ungureanu- preşedinte – Universitatea Titu Maiorescu București (CV)
2. Prof.univ.dr. Cristiana Tănase – conducător ştiinţific – Universitatea Titu Maiorescu București (CV)
3. Prof.univ.dr. Anica Dricu – referent de specialitate – Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova (CV)
3. Cercetător Științific II Ana-Maria Enciu – referent de specialitate – Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Științelor Biomedicale ”Victor Babeș’, București (CV)
4. Prof.univ.dr. Marius Niculescu – referent de specialitate – Universitatea Titu Maiorescu București (CV)

Rezumatul tezei poate fi consultat aici

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității Titu Maiorescu Bucuresti, Calea Văcărești nr.187, sector 4.

Data 24.05.2024

 

 

UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI,

INSTITUŢIE ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT,

A N U N Ţ Ă:

În ziua de 09 mai 2024, ora 12.00, în clădirea „M”, sala 209, etaj II, Calea Vacaresti 187 sector 4 Bucuresti, va avea loc susţinerea, în şedinţă publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MEDICINĂ, a următoarei teze de doctorat cu titlul: Studiul reacției inflamatorii în cancerul gastrica doctorandului  Giubelan Alexandru (CV

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

 

  1. Prof.univ.dr. Daniel Cochior- preşedinte – Universitatea Titu Maiorescu București (CV)
  2. Prof.univ.dr. Florin Dan Ungureanu – conducător ştiinţific – Universitatea Titu Maiorescu București (CV)
  3. Prof.univ.dr. Iancu Emil Pleșea- referent de specialitate – Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București (CV)
  4. Prof.univ.dr. Laurențiu Mogoantă- referent de specialitate – Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova (CV)
  5. Prof.univ.dr. Gheorghe Dan Mălăescu- referent de specialitate – Universitatea Titu Maiorescu București (CV)

Rezumatul tezei poate fi consultat aici

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității Titu Maiorescu Bucuresti, Calea Văcărești nr.187, sector 4.

 

 

 

                       Data 10.04.2024

 

 

 

 

 


 

 

 


 

CONSILIUL PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT(CSUD)

 

INFORMARE

în atenția doctoranzilor care au susținut teza de doctorat în perioada 2016-2020

 

Conform adresei Ministerului Educației Naționale nr. 84/GP/10.02.2020 și în baza prevederilor art. 169 alin. (9) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 66 alin. (4) din H.G. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 din Ordinul nr. 3482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, baza de date în care sunt indexate toate tezele de doctorat susținute începând cu anul 2016 urmează să fie făcută publică.

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul general privind protecția datelor, prelucrarea datelor se realizează cu informarea prealabilă a persoanelor vizate și oferirea posibilității de a se opune pentru motive întemeiate, în condițiile legii, precum și cu respectarea principiilor de prelucrare, în special al reducerii la minim a datelor.

Având în vedere cele menționate mai sus, solicităm doctoranzilor care au susținut teza de doctorat începând cu anul 2016 să transmită eventualul refuz argumentat la sediul CSUD până la data de 23 martie 2020.

Director CSUD

Prof.univ.dr. Nicolae VOICULESCU

 

Acreditată prin Legea nr. 239/2002, cod fiscal RO 4337662, cont IBAN RO90BTRL04301202N01816XX, Banca Transilvania, Agenția Popești-Leordeni
Operator de date cu caracter personal nr. 17621