CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Universitatea Titu Maiorescu

 

Urmare a unui Acord încheiat în anul 2009 între Şeful Reprezentanţei Comisiei Europene în România şi Rectorul Universităţii Titu Maiorescu a fost instituit Centrul de Documentare Europeană (CDE) al Universităţii Titu Maiorescu. Acest Centru de documentare face parte din reţeaua serviciilor de informare Europe Direct gestionată de Comisia Europeană şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul Bibliotecii Universităţii Titu Maiorescu.

În baza Acordului semnat, CDE primeşte, cu titlu gratuit, publicaţii ale instituţiilor Uniunii Europene ce se distribuie de Oficiul pentru Publicaţii Oficiale ale Comunităţilor Europene în Luxemburg.

De asemenea, Comisia sprijină CDE în îndeplinirea sarcinilor sale (printre altele, prin formarea şi furnizarea de informaţii bibliotecarilor CDE, precum şi prin facilitarea accesului la alte activităţi de sprijin şi de integrare în reţea).

Centrul de Documentare Europeană promovează şi efectuează studii şi cercetări în domeniul integrării europene. Totodată, el pune la dispoziţia publicului informaţiile privind Uniunea Europeană, după caz împreună cu alte servicii şi reţele de informaţii europene.

Centrul de Documentare Europeană prelucrează, cataloghează şi indexează toate publicaţiile comunitare primite într-o colecţie unică. Aceste publicaţii sunt disponibile şi pot fi consultate la sediul centrului, precum şi pe pagina proprie de Internet.

CONTACT:

Coordonator: Prof.univ.dr. Nicolae VOICULESCU

Bibliotecar șef: Adelina Georgiana Mihai

Email: cde@www.utm.ro