CENTRUL PENTRU DREPTURILE OMULUI (CEDROM)

Centrul Pentru Drepturile Omului (CEDROM) este un proiect informal comun al Universității Titu Maiorescu în parteneriat cu instituții și organizații de profil (IRDO, Juridice.ro, Editura Universul Juridic, CNCD, ANES, Salvați copiii) ce-și propune organizarea de conferințe tematice tradiționale și online, precum și grupuri de reflexie cu scopul de a disemina cât mai larg informațiile privind standardele internaționale, precum și dispozițiile normative interne în problematica drepturilor omului. CEDROM abordează aspecte de stringentă actualitate ce confruntă societatea românească și internațională, promovând, totodată, o legătură mai strânsă între mediul academic și instituțiile guvernamentale și neguvernamentale cu atribuții în materie. Totodată, facilitează accesul cât mai larg la legislația și jurisprudența internațională în materia drepturilor omului și explicitează și clarifică abordările acestora.

 

Președinte

Prof. univ. dr. Nicolae VOICULESCU

Membru supleant CA, Agenția Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale(FRA)