Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare, a cărui finalitate este dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală.
Universitatea „TITU MAIORESCU” din Bucureşti este Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D.), conform Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4632/07.09.2004.
Facultatea de Medicină şi Medicină Dentară organizează şi desfăşoară un doctorat de tip doctorat ştiinţific iar doctoranzii pot obţine titlul de doctor în ştiinţe medicale, în domeniul Medicină Dentară.
 
Doctoratul ştiinţific se bazează pe creaţie şi cercetare ştiinţifică avansată, contribuind la dezvoltarea de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi cognitive. Cunoştinţele, competenţele şi abilităţile generale şi de specialitate conferă absolventului de studii universitare de doctorat ştiinţific capacitatea:
  • de a înţelege sistematic şi comprehensiv domeniul de studiu şi de a utiliza metodele de cercetare asociate acestui domeniu;
  • de a concepe şi implementa un proiect de cercetare şi de a face managementul cercetării în condiţiile respectării deontologiei profesionale;
  • de a contribui la progresul cunoaşterii prin cercetare originală cu impact naţional sau internaţional, demonstrată prin publicaţii ştiinţifice;
  • de analiză critică, evaluare şi sinteză a unor idei noi şi complexe;
  • de comunicare cu comunitatea profesională şi cu societatea civilă în contextul domeniului său de cercetare;
  • de a contribui la promovarea dezvoltării tehnologice, sociale şi culturale în contextul unei societăţi şi economii bazate pe cunoaştere.