IOSUD Titu Maiorescu este condusă de Consiliul pentru studiile universitare de doctorat (CSUD), compus din 9 membri, care are importante atribuţii privind stabilirea strategiei  şi a Regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat la nivelul IOSUD.

Consiliul pentru studiile universitare de doctorat  îşi desfăşoară activitatea în următoarea componenţă:

  • Prof. univ. dr. Smaranda Angheni, membru ales, Şcoala Doctorală de Drept
  • Prof. univ. dr. Dan Florin Ungureanu, membru ales, Şcoala Doctorală de Medicină
  • Prof. univ. dr. Daniel Cochior, membru ales, Şcoala Doctorală de Medicină
  • Prof. univ. dr. Anamaria Bechir, membru ales, Şcoala Doctorală de Medicină Dentară
  • Prof. univ. dr. Cristiana Tănase, membru ales, Şcoala Doctorală de Medicină
  • Prof. univ. dr. Alexandru Boroi, membru ales, Şcoala Doctorală de Drept
  • Prof. univ. dr. Iosif R. Urs, membru ales, Şcoala Doctorală de Drept
  • Drd. Săcuiu Alina căs. Teacă, membru ales, Şcoala Doctorală de Drept, conform Deciziei nr. 73 din 30.03.2021
  • Prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu, Director CSUD