Rezultatele Turului II de Alegeri Studențești

 

Rezultate click aici!

 

 

 

Rezultatele Alegerilor Studențești – Turul I – Consiliul Facultății De Medicină

Rezultate click aici!

 

 

 

 

 

Alegeri Studențești Senat și Consiliul UTM

Asociația Studenților Maiorescieni și Biroul Electoral Studențesc, vă anunță că potrivit metodologiei de alegeri și a calendarului,  în data de 31 Octombrie 2023, în intervalul orar 09:00-18:00, în secțiile de votare: Secția de votare nr. 1- Corp V (Calea Văcărești, nr. 187, sector 4, București, parter), Secția de votare nr. 2 – Corp M (Calea Văcărești, nr. 189, sector 4, București, parter), Secția de votare nr. 3- IOR (Str. Gheorghe Petrașcu nr. 67B, Sector 3, București, parter), Secția de votare nr. 4 –  Tg. Jiu, B-dul Ecaterina Teodoroiu nr.100 se desfășoară:

 • Primul Tur de alegeri studențești pentru alegerea Studenților reprezentanți în Consiliul Facultății de Medicină (Procedura se reorganizează din pricina unui viciu procedural, conform Calendarului de Alegeri modificat, postat pe site-ul UTM, în secțiunea destinată Asociației Studenților Maiorescieni)

 

 • Turul II de alegeri studențești pentru alegerea studenților în Consiliile Facultăților de Drept, Psihologie, Farmacie, Științe Economice, Informatică, Facultatea de Științe ale Educației, Comunicare și Relații Internaționale, Facultatea Medicină Dentară,  Facultatea De Drept și Științei Economice Tg. Jiu, Facultatea de Asistență Medicală Generală Tg. Jiu si alegerea studenților reprezentanți în Senatul UTM.

 

 

Arondarea facultăților pe secțiile de votare este următoarea:

SECȚIA DE VOTARE NR. 1

– corp V

Calea Văcărești, nr. 187, parter, sector 4, București

SECȚIA DE VOTARE NR. 2- corp M

Calea Văcărești, nr. 189, parter, sector 4, București

SECȚIA DE VOTARE NR. 3- IOR

Str. Gheorghe Petrașcu nr. 67B, parter, Sector 3, București

Secția de votare nr. 4 –  Tg. Jiu

B-dul Ecaterina Teodoroiu nr.100, Tg. Jiu

·       FACULTATEA DE DREPT

 

·       FACULTATEA DE PSIHOLOGIE

 

 

·       FACULTATEA DE FARMACIE

·       FACULTATEA DE INFORMATICĂ

 

·       FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

 

·       FACULTATEA DE ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI, COMUNICARE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

 

 

·       Mențiune specială, Studenții de la Medicină și Medicină Dentară, vor putea vota și În cadrul Secției de Votare nr. 2 Corpul M  – Calea Văcărești, nr. 189, parter, sector 4, București

·       FACULTATEA DE MEDICINĂ GENERALĂ

 

·       FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

·       FACULTATEA DE DREPT ȘI STIINȚE ECONOMICE TG. JIU

 

·       FACULTATEA DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ TG. JIU

 

 

Studenții, cetățeni români și/sau străini, fără deosebire de rasă, religie, sex, înmatriculați la ciclul de studii universitare de licență (învățământ cu frecvență și învățământ la distanță) și la ciclul de studii universitare de master exercită în mod egal dreptul de vot.

 

 

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră vă comunicăm următoarele instrucțiuni cu privire la procesul electoral:

 

Documentele necesare pentru exercitarea dreptului de vot conform metodologiei sunt: carnetul de student/legitimație de student; studenții pot vota în baza carnetului de student/legitimației de student, iar în lipsa acestora, în baza unei adeverințe eliberate de secretariatul facultății la care este înmatriculat, alături de  CI/BI/Pașaport/permis de conducere;

 

 

Modalitatea de exprimare a opțiunii elective se realizează prin tăierea cu o singură linie, orizontală, a candidatului/candidaților căruia/cărora nu se dorește a i/li se acorda votul.

 

 

 

Vă mulțumim !

Asociația Studenților Maiorescieni

Biroul Electoral Central

 

 

 

 

 

 

Rezultate Alegeri Studențești 

 

Rezultate Tur I 

 

Calendar Alegeri Studențești după modificări 

 

 

 

 

LISTA CANDIDAȚILOR A CĂROR DOSARE AU FOST DOSARE VALIDATE 

 

 

 

 

În perioada 13 Octombrie 2023 – 02 Noiembrie 2023, vor avea loc alegerile studențești pentru  completarea locurilor vacante aferente reprezentanților studenților în Consiliile Facultăților și Senatul Universității ”Titu Maiorescu” – pentru mandatul 2020-2024

 

 

Procesul de alegere a reprezentanților studenților în consiliile facultăților și în Senatul UTM pentru locurile vacante cuprinse în Anexa nr. 1 a Metodologiei de alegeri, se desfășoară după cum urmează:

 

 ANEXA 1

LOCURILE VACANTE (STUDENȚI) ÎN CONSILIILE FACULTĂȚILOR 2023

 

Nr. crt.FACULTATEALOCURI VACANTE
1DREPT3
2PSIHOLOGIE3
3ȘTIINȚE ECONOMICE2
4INFORMATICĂ2
5MEDICINĂ3
6MEDICINĂ DENTARĂ2
7FARMACIE2
8FSECRI1
9DREPT ȘI ȘTIINȚE ECONOMICE TG. JIU2
10ASISTENȚĂ MEDICALĂ TG JIU1

 

LOCURILE VACANTE (STUDENȚI)

ÎN SENAT ( total – 9 locuri)

  

Nr. crt.FACULTATEALOCURI VACANTE
1DREPT1
2PSIHOLOGIE2
3ȘTIINȚE ECONOMICE1
4INFORMATICĂ1
5MEDICINĂ1
6MEDICINĂ DENTARĂ1

 

Alegerile se desfășoară potrivit Calendarului alegerilor studențești, cuprins în Anexa nr. 2 a Metodologiei de alegeri:

 

ANEXA  2

CALENDAR ALEGERI STUDENȚEȘTI PENTRU COMPLETAREA LOCURILOR REPREZENTANȚIILOR STUDENȚILOR ÎN CONSILIILE FACULTĂȚILOR ȘI SENATUL UNIVERSITĂȚII ”TITU MAIORESCU”

 

CONSILIILE FACULTĂȚILOR SENATUL UNIVERSITĂȚII
13 Octombrie 2023 – publicare anunț, Metodologie, calendar alegeri13 Octombrie 2023 – publicare anunț, Metodologie, calendar alegeri
13-19 Octombrie 2023 – Depunerea dosarelor de candidatură prin completarea formularului de candidatură publicat online pe site-ul UTM, în secțiunea destinată Asociației Studenților Maiorescieni

 

13-19 Octombrie 2023 – Depunerea dosarelor de candidatură prin completarea formularului de candidatură publicat online pe site-ul UTM, în secțiunea destinată Asociației Studenților Maiorescieni

 

19 Octombrie 2023 – Verificarea și validarea dosarelor de candidatură de către Biroul Electoral Central Studențesc

 

19 Octombrie 2023 – Verificarea și validarea dosarelor de candidatură de către Biroul Electoral Central Studențesc

 

20 Octombrie 2023 – Afișarea listei candidaților înscriși  pe site-ul www.utm.ro, în secțiunea destinată Asociației Studenților Maiorescieni20 Octombrie 2023 – Afișarea listei candidaților pe site-ul www.utm.ro, în secțiunea destinată Asociației Studenților Maiorescieni

 

 

20-24 Octombrie 2023– desfășurarea campaniei electorale

 

20-24 Octombrie 2023– desfășurarea campaniei electorale
25 Octombrie 2023  – Desfășurarea alegerilor studențești în intervalul orar 09:00-18:00, Turul I, în secțiile de votare special amenajate, respectiv Secția de votare nr. 1- Corp V (Calea Văcărești, nr. 187, sector 4, București, parter), Secția de votare nr. 2 – Corp M (Calea Văcărești, nr. 189, sector 4, București, parter), Secția de votare nr. 3- IOR (Str. Gheorghe Petrascu nr. 67B, Sector 3, Bucuresti, parter), Secția de votare nr. 4 –  Tg. Jiu, B-dul Ecaterina Teodoroiu nr.100.

 

25 Octombrie 2023  – Desfășurarea alegerilor studențești în intervalul orar 09:00-18:00, Turul I, în secțiile de votare special amenajate, respectiv Secția de votare nr. 1- Corp V (Calea Văcărești, nr. 187, sector 4, București, parter), Secția de votare nr. 2 – Corp M (Calea Văcărești, nr. 189, sector 4, București, parter), Secția de votare nr. 3- IOR (Str. Gheorghe Petrascu nr. 67B, Sector 3, Bucuresti, parter), Secția de votare nr. 4 –  Tg. Jiu, B-dul Ecaterina Teodoroiu nr.100.
26 Octombrie 2023 – Afișarea rezultatelor alegerilor pe site-ul www.utm.ro, secțiunea ASM depunerea contestațiilor prin intermediul adresei de email asm@univ.utm.ro în intervalul orar 14:00-16:00; soluționarea contestațiilor; afișarea rezultatelor finale pe site-ul www.utm.ro, în secțiunea destinată Asociației Studenților Maiorescieni

 

26 Octombrie 2023 – Afișarea rezultatelor alegerilor pe site-ul www.utm.ro, secțiunea ASM depunerea contestațiilor prin intermediul adresei de email asm@univ.utm.ro, în intervalul orar 14:00-16:00; soluționarea contestațiilor; afișarea rezultatelor finale pe site-ul www.utm.ro, în secțiunea destinată Asociației Studenților Maiorescieni

 

31 Octombrie 2023 – Desfășurarea alegerilor studențești în intervalul orar  09:00-18:00, Turul II [1], în secțiile de votare special amenajate, respectiv Secția nr. 1- Corp V (Calea Văcărești, nr. 187, sector 4, București, parter), Secția nr. 2 – Corp M (Calea Văcărești, nr. 189, sector 4, București, parter), Secția nr. 3- IOR (Str. Gheorghe Petrascu nr. 67B, Sector 3, Bucuresti, parter), Secția nr. 4 –  Tg. Jiu, B-dul Ecaterina Teodoroiu nr.10031 Octombrie 2023 – Desfășurarea alegerilor studențești în intervalul orar 09:00-18:00, Turul II[2],  în secțiile de votare special amenajate, respectiv Secția nr. 1- Corp V (Calea Văcărești, nr. 187, sector 4, București, parter), Secția nr. 2 – Corp M (Calea Văcărești, nr. 189, sector 4, București, parter), Secția nr. 3- IOR (Str. Gheorghe Petrascu nr. 67B, Sector 3, Bucuresti, parter), Secția nr. 4 –  Tg. Jiu, B-dul Ecaterina Teodoroiu nr.100.

 

01 Noiembrie 2023 – Afișarea rezultatelor alegerilor din Turul II pe site-ul www.utm.ro; depunerea contestațiilor prin intermediul adresei de email asm@univ.utm.ro în intervalul orar 14:00-16:00; soluționarea contestațiilor; afișarea rezultatelor finale pe site-ul www.utm.ro01 Noiembrie 2023 – Afișarea rezultatelor alegerilor din Turul II pe site-ul www.utm.ro; depunerea contestațiilor prin intermediul adresei de email asm@univ.utm.ro în intervalul orar 14:00-16:00; soluționarea contestațiilor; afișarea rezultatelor finale pe site-ul www.utm.ro
02 Noiembrie 2023 – Afișare rezultate finale pentru Consiliile facultăților02 Noiembrie 2023 – Afișare rezultate finale pentru Senatul Universității

 

 

[1] Turul II de scrutin se va organiza în cazul în care niciun candidat nu a întrunit numărul minim de voturi pentru a fi ales în Consiliul facultății (jumătate plus unu din numărul studenților înmatriculați/facultate)

 

[2] Turul II de scrutin se va organiza în cazul în care niciun candidat nu a întrunit numărul minim de voturi pentru a fi ales în Senatul UTM (jumătate plus unu din numărul studenților înmatriculați la cele 10 facultăți ale UTM)

 

Conform metodologiei, în vederea depunerii candidaturilor pentru ocuparea locurilor vacante în structurile de conducere ale Facultăților respectiv ale Universității, fiecare candidat va completa și trimite formularul de candidatură online.

Instrucțiuni privind depunerea formularului de candidatură:

 

 • Fiecare candidat va completa și trimite formularul de candidatură online, publicat și distribuit de către BECS, conform calendarului de alegeri. Formularul de candidatură va fi publicat pe site-ul UTM, în secțiunea destinată Asociației Studenților Maiorescieni.
 • Candidații vor răspunde în mod obligatoriu la întrebările adresate prin intermediul formularului de candidatură.
 • Tot prin intermediul formularului online de candidatură, candidații vor depune în format electronic următoarele documente: copie carnet de student/legitimație de student/adeverință care atestă calitatea de student, CV (în format Europass).
 • Dosarele de candidatură vor fi depuse în termenul și în modalitatea prevăzute în Calendarul alegerilor precum și de prezenta metodologie (afișate pe site-ul Universității, în secțiunea destinată Asociației Studenților Maiorescieni).
 • Pot să își depună candidatura studenții înmatriculați la învățământ cu frecvență (IF) sau învățământ la distanță (ID), la programele de studii universitare de licență și/sau master.
 • Formularele de candidatură completate, se vor putea transmite prin intermediul aplicației forms utilizând contul instituțional de e-mail (e.g. popescu@s.utm.ro sau ion.popescu@m.utm,ro) doar în intervalul de depunere menționat în calendarul alegerilor.
 • După transmiterea formularului de candidatură, nu se va mai putea transmite un altul, de către același candidat. Așadar, transmiterea candidaturii poate fi efectuată o singură dată, pentru fiecare candidat.
 • Formularul de candidatură va cuprinde întrebări adresate candidaților, stabilite de către BECS, precum și o secțiune specială prin care candidații vor depune documentele prevăzute la art. 11 alin (3) din prezenta metodologie.
 • Candidații vor furniza prin intermediul formularului de candidatură date cu caracter personal, precum și date de contact ce vor putea fi folosite de către Asociația Studenților Maiorescieni, respectiv Universitatea Titu Maiorescu.
 • Tot prin intermediul formularului de candidatura studenții candidați își vor exprima consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.
 • Candidații își asumă completarea corectă a formularului de candidatură, completând astfel date reale cu privire la persoana acestora, precum și cu privire la motivul candidaturii.
 • Toate secțiunile, precum și toate întrebările din formularul de candidatură sunt obligatorii, neîndeplinirea a cel puțin uneia dintre solicitări duce la imposibilitatea transmiterii formularului, respectiv la imposibilitatea validării candidaturii.

Link acces formular candidatură: – https://forms.office.com/e/t3MKHmQXCD

Link acces formular canidatură studenți anul I:  click aici

  

 

 

 

 

Vă invităm să consultați metodologia pusă la dispoziția dumneavoastră în continuarea prezentului anunț.

Vă dorim mult succes !

 

 

Metodologie de alegeri locuri vacante octombrie – noiembrie

Anexa 1 – Locuri vacante studenți consiliul facultății 

Anexa 2 –  Calendar alegeri studenți octombrie – noiembrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUNȚ REZULTATE FINALE

Privind consemnarea rezultatului alegerilor din 19 iulie 2022 pentru funcția de Președinte, Vicepreședinte și Secretar General din cadrul Asociației Stundeților Maiorescieni

Nr crtNumele și prenumeleFuncția pentru care a candidatRezultatul votului
Voturi pentruVoturi ÎmpotrivăVoturi AnulateObservații
1Mirea Cristina IoanaPreședinte21311)
2Mozăceanu Ana-Maria-

Ecaterina

Vicepreședinte20321)
3Liță Andreea

Daniela

Secretar

general

23111)

 

ANUNȚ REZULTATE TURUL II

Privind consemnarea rezultatului alegerilor din data de 19 iulie 2022 pentru funcția de Președinte, Vicepreședinte și Secretar General din cadrul Asociației Stundeților Maiorescieni

În urma centralizării rezultatelor de către Comisia Electorală Studețească urmare a exercitării dreptului de vot de către mebrii Asociației Studenților Maiorescieni au fost obținute următoarele rezultate:

Nr crtNumele și prenumeleFuncția pentru care a candidatRezultatul votului
Voturi pentruVoturi ÎmpotrivăVoturi AnulateObservații
1Mirea Cristina IoanaPreședinte21311)
2Mozăceanu Ana-Maria-

Ecaterina

Vicepreședinte20321)
3Liță Andreea

Daniela

Secretar

general

23111)

 

ANUNȚ REZULTATE TURUL I

Privind consemnarea rezultatului alegerilor din data de 15 iulie 2022 pentru funcția de Președinte, Vicepreședinte și Secretar General din cadrul Asociației Stundeților Maiorescieni

În urma centralizării rezultatelor de către Comisia Electorală Studețească urmare a exercitării dreptului de vot de către mebrii Asociației Studenților Maiorescieni au fost obținute următoarele rezultate:

Nr crtNumele și prenumeleFuncția pentru care a candidatRezultatul votului
Voturi pentruVoturi ÎmpotrivăVoturi AnulateObservații
1Mirea Cristina IoanaPreședinte48431)
2Mozăceanu Ana-Maria-

Ecaterina

Vicepreședinte48431)
3Liță Andreea

Daniela

Secretar

general

50231)

1Turul II al alegerilor din cadrul Asociației Studenților Maiorescieni se va organiza mâine 19.07.2022 în intervalul orar 08.00-21.00, deoarece nu s-a obținut 50%+1 din totalul voturilor membrilor ASM

 

ANUNȚ REZULTATE SELECȚIE DOSARE
Privind funcțiile de conducere (președinte, vicepreședinte, secretar general) din cadrul Asociației Studenților Maiorescieni

 


 

Datorat faptului că nu s-au înscris candidați pentru posturile vacante, Adunarea Generala a ASM a hotărât reluarea procedurii de alegeri aprobând un nou calendar


ALEGEREA STUDENȚILOR ÎN FUNCȚIILE DE CONDUCERE ALE ASOCIAȚIEI STUDENȚILOR MAIORESCIENI


MEMBRII DESEMNAȚI ÎN SENATUL UNIVERSITĂȚII TITU MAIORESCU ÎN URMA ALEGERILOR STUDENȚEȘTI

 

 • Facultatea de drept – 2 locuri în SENATUL UNIVERSITĂȚII
 • Facultatea de Medicină Dentară – 1 loc în SENATUL UNIVERSITĂȚII
 • Facultatea de Psihologie – 2 locuri în SENATUL UNIVERSITĂȚII
 • Facultatea de Medicină Generală – 2 locuri în SENATUL UNIVERSITĂȚII
 • Facultatea de Informatică – 1 loc în SENATUL UNIVERSITĂȚII
 • Facultatea de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor – 1 loc în SENATUL UNIVERSITĂȚII

 


 

MEMBRII DESEMNAȚI ÎN CONSILIILE FACULTĂȚILOR DIN UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU ÎN URMA ALEGERILOR STUDENȚEȘTI

 

 • Facultatea de drept – 3 locuri în CONSILIUL FACULTĂȚII
 • Facultatea de Medicină Dentară – 3 locuri în CONSILIUL FACULTĂȚII
 • Facultatea de Farmacie – 2 locuri în CONSILIUL FACULTĂȚII
 • Facultatea de Psihologie – 3 locuri în CONSILIUL FACULTĂȚII
 • Facultatea de Medicină Generală – 3 locuri in CONSILIUL FACULTĂȚII
 • Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale – 2 locuri în CONSILIUL FACULTĂȚII
 • Facultatea de Informatică – 2 locuri în CONSILIUL FACULTĂȚII
 • Facultatea de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor  – 2 locuri în CONSILIUL FACULTĂȚII
 • Facultatea de Drept și Științe EconomiceTârgu-Jiu – 2 locuri în CONSILIUL FACULTĂȚII
 • Facultatea de Asistență Medicală Târgu Jiu – 1 loc în CONSILIUL FACULTĂȚII

 


 

CALENDARUL TURULUI II AL ALEGERILOR STUDENȚEȘTI PENTRU REPREZENTANȚII ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII DE INFORMATICĂ ȘI MEDICINĂ DENTARĂ

 

 


 

CALENDARUL MODIFICAT AL ALEGERILOR STUDENȚEȘTI PENTRU MANDATUL 2020-2024


 

În perioada 7 noiembrie 2019 – 17 ianuarie 2020, vor avea loc alegerile studențești pentru mandatul 2020-2024

 

Alegerile se vor desfășura după cum urmează:

Nr. crt.FACULTATEAREPREZENTANȚI ÎN CONSILIUL FACULTĂȚIIREPREZENTANȚI ÎN SENAT
StudențiStudenți
1.DREPT32
2.PSIHOLOGIE32
3.INFORMATICĂ21
4.MEDICINĂ32
5.MEDICINĂ DENTARĂ31
6.FARMACIE2
7.FBCAA21
8.SCRI2
9.DREPT ȘI ȘTIINȚE ECONOMICE TÂRGU JIU2
10.ASISTENȚĂ MEDICALĂ TÂRGU JIU1

 

CALENDAR ALEGERI STUDENȚEȘTI

pentru mandatul 2020-2024

Consiliile facultăților Senatul Universității
7 noiembrie 2019 – publicare anunț, Metodologie și documente de înscriere7 noiembrie 2019 – publicare anunț, Metodologie și documente de înscriere
7-15 noiembrie 2019 – Depunerea dosarelor de candidatură la secretariatul facultății în intervalul orar 09:00-16:00

 

7-15 noiembrie 2019 – Depunerea dosarelor de candidatură la secretariatul facultății în intervalul orar 09:00-16:00

 

18 noiembrie 2019 – Verificarea dosarelor de candidatură de către Biroul Electoral Central Studențesc

 

18 noiembrie  2019– Verificarea dosarelor de candidatură de către Biroul Electoral Central Studențesc

 

20 noiembrie 2019 – Afișarea listei candidaților înscriși la avizierul ASM și pe site-ul www.utm.ro;

 

20 noiembrie  2019– Afișarea listei candidaților înscriși la avizierul ASM și pe site-ul www.utm.ro;

 

20-24 noiembrie  2019– desfășurarea campaniei electorale

 

20 noiembrie 2019 – 6 ianuarie 2020  – desfășurarea campaniei electorale

 

25 noiembrie 2019– instalarea cabinelor de vot, tipărirea listelor electorale și tipărirea buletinelor de vot.

 

7 ianuarie 2020 – instalarea cabinelor de vot, tipărirea listelor electorale și tipărirea buletinelor de vot.
26 noiembrie 2019  – Desfășurarea alegerilor studențești în intervalul orar 09:00-19:00, Turul I

 

8 ianuarie 2020 – Desfășurarea alegerilor studențești în intervalul orar 09:00-19:00, Turul I
27 noiembrie 2019 – Afișarea rezultatelor alegerilor la avizierul ASM și pe site-ul www.utm.ro; depunerea contestațiilor la decanat în intervalul orar 10:00-12:00; soluționarea contestațiilor; afișarea rezultatelor finale la avizierul ASM și pe site-ul www.utm.ro9 ianuarie 2020 – Afișarea rezultatelor alegerilor la avizierul ASM și pe site-ul www.utm.ro; depunerea contestațiilor la decanat în intervalul orar 10:00-12:00; soluționarea contestațiilor; afișarea rezultatelor finale la avizierul ASM și pe site-ul www.utm.ro
28 noiembrie  2019 – Desfășurarea alegerilor studențești în intervalul orar 09:00-19:00, Turul II15 ianuarie 2020 – Desfășurarea alegerilor studențești în intervalul orar 09:00-19:00, Turul II
29 noiembrie 2019- Afișarea rezultatelor alegerilor la avizierul ASM și pe site-ul www.utm.ro; depunerea contestațiilor la decanat în intervalul orar 10:00-12:00; soluționarea contestațiilor; afișarea rezultatelor finale la avizierul ASM și pe site-ul www.utm.ro16 ianuarie 2020 – Afișarea rezultatelor alegerilor la avizierul ASM și pe site-ul www.utm.ro; depunerea contestațiilor la decanat în intervalul orar 10:00-12:00; soluționarea contestațiilor; afișarea rezultatelor finale la avizierul ASM și pe site-ul www.utm.ro
29 noiembrie 2019 – Afișare rezultate finale pentru Consiliile facultăților17 ianuarie 2020 – Afișare rezultate finale pentru Senatul Universității

 

ANEXE:

 

 


Dosarele de candidatură validate


ANUNȚ

Asociația Studenților Maiorescieni prelungește perioada de depunere a candidaturilor din cadrul alegerilor studențești până în data de 20.11.2019 ora 12.00.


 

REZULTATELE ALEGERILOR STUDENȚEȘTI PENTRU SENATUL UTM ȘI CONSILIILE FACULTĂȚILOR
– APRILIE 2019 –

 

 


 

ALEGERI STUDENȚEȘTI

 

În perioada 4-18 aprilie 2019 vor avea loc alegeri pentru completarea locurilor vacante pentru reprezentanții studenților în consiliile facultăților și Senatul Universității Titu Maiorescu, după cum urmează:

FACULTATEA

LOCURI VACANTE ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII

LOCURI VACANTE ÎN SENATUL UNIVERSITĂȚII

FACULTATEA DE DREPT

2 locuri

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE

1 loc

1 loc

FACULTATEA DE INFORMATICĂ

1 loc

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

1 loc

1 loc

FACULTATEA DE FINANȚE-BĂNCI, CONTABILITATE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

2 locuri

1 loc

FACULTATEA DE ȘTIINȚELE COMUNICĂRII ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

1 loc

 

CALENDARUL DETALIAT AL ALEGERILOR:

DATA/PERIOADA

ACTIVITATEA

4-10 aprilie 2019

Depunerea dosarelor de candidatură la secretariatul facultății în intervalul orar 09:00-14:00

10 aprilie 2019

Verificarea și validarea dosarelor de candidatură de către Biroul Electoral Central Studențesc

11-16 aprilie 2019

Desfășurarea campaniei electorale

16 aprilie 2019

Tipărirea buletinelor de vot, tipărirea listelor electorale și instalarea cabinelor de vot

17 aprilie 2019

Desfășurarea alegerilor studențești; interval orar de votare: 09:00-18:00

18 aprilie 2019

Afișarea rezultatelor alegerilor la avizierul Asociației Studenților Maiorescieni (ASM) și pe site-ul www.utm.ro; eventualele contestații se vor depune la sediul Asociației Studenților Maiorescieni, în intervalul orar 10:00-12:00; BECS va proceda la soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale la avizierul ASM și pe site-ul www.utm.ro

 

Reprezentanții studenților în Senatul Universității sunt aleși prin votul universal, direct, secret și egal al studenților Universității Titu Maiorescu, înmatriculați la ciclurile de studii universitare de licență și master.

Reprezentanții studenților în consiliile facultăților sunt aleși prin votul universal, direct, secret și egal al studenților din cadrul fiecărei facultăți, înmatriculați la ciclurile de studii universitare de licență și master.

Alegerile se vor desfășura în spațiul academic al Universității Titu Maiorescu: Corp V (Calea Văcărești, nr. 187, sector 4, București, parter), Corp M (Calea Văcărești, nr. 189, sector 4, București, parter), IOR (Str. Gheorghe Petrascu nr. 67A, Sector 3, Bucuresti, parter), B-dul Ecaterina Teodoroiu nr.100, (Tg. Jiu). În fiecare din cele patru locații se vor instala cabine și urne de vot.

DETALII PE: www.utm.ro, la secțiunea NOUTĂȚI și la secțiunea ASOCIAȚIA STUDENȚILOR MAIORESCIENI

 


 

STUDENT ELECTIONS

 

Between April 4th and April 18th 2019, elections will be held to fill vacancies for the students’ representatives in faculty councils and the Senate of Titu Maiorescu University, as follows: 

FACULTY

VACANCIES IN FACULTY COUNCIL

VACANCIES IN THE SENATE

FACULTY OF LAW

2 places

FACULTY OF PSYCHOLOGY

1 place

1 place

FACULTY OF INFORMATICS

1 place

FACULTY OF DENTAL MEDICINE

1 place

1 place

FACULTY OF FINANCE-BANKING, ACCOUNTING AND BUSINESS ADMINISTRATION

2 places

1 place

FACULTY OF COMMUNICATION SCIENCES AND INTERNATIONAL RELATIONS

1 place

 

DETAILED CALENDAR OF ELECTIONS:

DATE/PERIOD

ACTIVITY

April 4th 2019

Submission of the application files to the faculty secretariat from 09:00 AM to 02:00 PM

April 10th 2019

Verification and validation of applications by the Student Central Electoral Bureau

April 11th-April 16th 2019

Running the election campaign

April 16th 2019

Printing of the ballots and electoral lists and insalling the voting booths

April 17th 2019

Running the elections, voting time: 09:00 AM to 06:00 PM

April 18th 2019

Publication of the election results at the Headquarters of the Maiorescian Studentsʹ Association (MSA) and on the website www.utm.ro; any appeals should be submitted at the Headquarters of MSA, time 10:00 AM-12:00 AM.

The fina results will be published at the Headquarters of the Maiorescian Studentsʹ Association (MSA) and on the website www.utm.ro.

 

Students’ representatives in the Senate of the University are elected by universal, direct, secret and equal vote of the students of Titu Maiorescu University, enrolled in undergraduate and master study cycles.

Students’ representatives in the faculty councils are elected by universal, direct, secret and equal vote of the students from each faculty, enrolled in undergraduate and master study cycles.

The elections will take place in the academic space of Titu Maiorescu University: Corp V (187 Văcărești Avenue, 4th District, Bucharest, Ground Floor), Corp M (189 Văcărești Avenue, 4th District, Bucharest, 67A Gheorghe Petrascu Street, Sector 3, Bucharest, Ground Floor), Ecaterina Teodoroiu Boulevard no. 100, (Tg Jiu).

DETAILS ONwww.utm.ro, in the NEWS section and in the MAIORESCIAN STUDENTSʹ ASSOCIATION section