ANUNȚ REZULTATE FINALE

Privind consemnarea rezultatului alegerilor din 19 iulie 2022 pentru funcția de Președinte, Vicepreședinte și Secretar General din cadrul Asociației Stundeților Maiorescieni

Nr crtNumele și prenumeleFuncția pentru care a candidatRezultatul votului
Voturi pentruVoturi ÎmpotrivăVoturi AnulateObservații
1Mirea Cristina IoanaPreședinte21311)
2Mozăceanu Ana-Maria-

Ecaterina

Vicepreședinte20321)
3Liță Andreea

Daniela

Secretar

general

23111)

 

ANUNȚ REZULTATE TURUL II

Privind consemnarea rezultatului alegerilor din data de 19 iulie 2022 pentru funcția de Președinte, Vicepreședinte și Secretar General din cadrul Asociației Stundeților Maiorescieni

În urma centralizării rezultatelor de către Comisia Electorală Studețească urmare a exercitării dreptului de vot de către mebrii Asociației Studenților Maiorescieni au fost obținute următoarele rezultate:

Nr crtNumele și prenumeleFuncția pentru care a candidatRezultatul votului
Voturi pentruVoturi ÎmpotrivăVoturi AnulateObservații
1Mirea Cristina IoanaPreședinte21311)
2Mozăceanu Ana-Maria-

Ecaterina

Vicepreședinte20321)
3Liță Andreea

Daniela

Secretar

general

23111)

 

ANUNȚ REZULTATE TURUL I

Privind consemnarea rezultatului alegerilor din data de 15 iulie 2022 pentru funcția de Președinte, Vicepreședinte și Secretar General din cadrul Asociației Stundeților Maiorescieni

În urma centralizării rezultatelor de către Comisia Electorală Studețească urmare a exercitării dreptului de vot de către mebrii Asociației Studenților Maiorescieni au fost obținute următoarele rezultate:

Nr crtNumele și prenumeleFuncția pentru care a candidatRezultatul votului
Voturi pentruVoturi ÎmpotrivăVoturi AnulateObservații
1Mirea Cristina IoanaPreședinte48431)
2Mozăceanu Ana-Maria-

Ecaterina

Vicepreședinte48431)
3Liță Andreea

Daniela

Secretar

general

50231)

1Turul II al alegerilor din cadrul Asociației Studenților Maiorescieni se va organiza mâine 19.07.2022 în intervalul orar 08.00-21.00, deoarece nu s-a obținut 50%+1 din totalul voturilor membrilor ASM

 

ANUNȚ REZULTATE SELECȚIE DOSARE
Privind funcțiile de conducere (președinte, vicepreședinte, secretar general) din cadrul Asociației Studenților Maiorescieni

 


 

Datorat faptului că nu s-au înscris candidați pentru posturile vacante, Adunarea Generala a ASM a hotărât reluarea procedurii de alegeri aprobând un nou calendar


ALEGEREA STUDENȚILOR ÎN FUNCȚIILE DE CONDUCERE ALE ASOCIAȚIEI STUDENȚILOR MAIORESCIENI


MEMBRII DESEMNAȚI ÎN SENATUL UNIVERSITĂȚII TITU MAIORESCU ÎN URMA ALEGERILOR STUDENȚEȘTI

 

 • Facultatea de drept – 2 locuri în SENATUL UNIVERSITĂȚII
 • Facultatea de Medicină Dentară – 1 loc în SENATUL UNIVERSITĂȚII
 • Facultatea de Psihologie – 2 locuri în SENATUL UNIVERSITĂȚII
 • Facultatea de Medicină Generală – 2 locuri în SENATUL UNIVERSITĂȚII
 • Facultatea de Informatică – 1 loc în SENATUL UNIVERSITĂȚII
 • Facultatea de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor – 1 loc în SENATUL UNIVERSITĂȚII

 


 

MEMBRII DESEMNAȚI ÎN CONSILIILE FACULTĂȚILOR DIN UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU ÎN URMA ALEGERILOR STUDENȚEȘTI

 

 • Facultatea de drept – 3 locuri în CONSILIUL FACULTĂȚII
 • Facultatea de Medicină Dentară – 3 locuri în CONSILIUL FACULTĂȚII
 • Facultatea de Farmacie – 2 locuri în CONSILIUL FACULTĂȚII
 • Facultatea de Psihologie – 3 locuri în CONSILIUL FACULTĂȚII
 • Facultatea de Medicină Generală – 3 locuri in CONSILIUL FACULTĂȚII
 • Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale – 2 locuri în CONSILIUL FACULTĂȚII
 • Facultatea de Informatică – 2 locuri în CONSILIUL FACULTĂȚII
 • Facultatea de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor  – 2 locuri în CONSILIUL FACULTĂȚII
 • Facultatea de Drept și Științe EconomiceTârgu-Jiu – 2 locuri în CONSILIUL FACULTĂȚII
 • Facultatea de Asistență Medicală Târgu Jiu – 1 loc în CONSILIUL FACULTĂȚII

 


 

CALENDARUL TURULUI II AL ALEGERILOR STUDENȚEȘTI PENTRU REPREZENTANȚII ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII DE INFORMATICĂ ȘI MEDICINĂ DENTARĂ

 

 


 

CALENDARUL MODIFICAT AL ALEGERILOR STUDENȚEȘTI PENTRU MANDATUL 2020-2024


 

În perioada 7 noiembrie 2019 – 17 ianuarie 2020, vor avea loc alegerile studențești pentru mandatul 2020-2024

 

Alegerile se vor desfășura după cum urmează:

Nr. crt.FACULTATEAREPREZENTANȚI ÎN CONSILIUL FACULTĂȚIIREPREZENTANȚI ÎN SENAT
StudențiStudenți
1.DREPT32
2.PSIHOLOGIE32
3.INFORMATICĂ21
4.MEDICINĂ32
5.MEDICINĂ DENTARĂ31
6.FARMACIE2
7.FBCAA21
8.SCRI2
9.DREPT ȘI ȘTIINȚE ECONOMICE TÂRGU JIU2
10.ASISTENȚĂ MEDICALĂ TÂRGU JIU1

 

CALENDAR ALEGERI STUDENȚEȘTI

pentru mandatul 2020-2024

Consiliile facultăților Senatul Universității
7 noiembrie 2019 – publicare anunț, Metodologie și documente de înscriere7 noiembrie 2019 – publicare anunț, Metodologie și documente de înscriere
7-15 noiembrie 2019 – Depunerea dosarelor de candidatură la secretariatul facultății în intervalul orar 09:00-16:00

 

7-15 noiembrie 2019 – Depunerea dosarelor de candidatură la secretariatul facultății în intervalul orar 09:00-16:00

 

18 noiembrie 2019 – Verificarea dosarelor de candidatură de către Biroul Electoral Central Studențesc

 

18 noiembrie  2019– Verificarea dosarelor de candidatură de către Biroul Electoral Central Studențesc

 

20 noiembrie 2019 – Afișarea listei candidaților înscriși la avizierul ASM și pe site-ul www.utm.ro;

 

20 noiembrie  2019– Afișarea listei candidaților înscriși la avizierul ASM și pe site-ul www.utm.ro;

 

20-24 noiembrie  2019– desfășurarea campaniei electorale

 

20 noiembrie 2019 – 6 ianuarie 2020  – desfășurarea campaniei electorale

 

25 noiembrie 2019– instalarea cabinelor de vot, tipărirea listelor electorale și tipărirea buletinelor de vot.

 

7 ianuarie 2020 – instalarea cabinelor de vot, tipărirea listelor electorale și tipărirea buletinelor de vot.
26 noiembrie 2019  – Desfășurarea alegerilor studențești în intervalul orar 09:00-19:00, Turul I

 

8 ianuarie 2020 – Desfășurarea alegerilor studențești în intervalul orar 09:00-19:00, Turul I
27 noiembrie 2019 – Afișarea rezultatelor alegerilor la avizierul ASM și pe site-ul www.utm.ro; depunerea contestațiilor la decanat în intervalul orar 10:00-12:00; soluționarea contestațiilor; afișarea rezultatelor finale la avizierul ASM și pe site-ul www.utm.ro9 ianuarie 2020 – Afișarea rezultatelor alegerilor la avizierul ASM și pe site-ul www.utm.ro; depunerea contestațiilor la decanat în intervalul orar 10:00-12:00; soluționarea contestațiilor; afișarea rezultatelor finale la avizierul ASM și pe site-ul www.utm.ro
28 noiembrie  2019 – Desfășurarea alegerilor studențești în intervalul orar 09:00-19:00, Turul II15 ianuarie 2020 – Desfășurarea alegerilor studențești în intervalul orar 09:00-19:00, Turul II
29 noiembrie 2019- Afișarea rezultatelor alegerilor la avizierul ASM și pe site-ul www.utm.ro; depunerea contestațiilor la decanat în intervalul orar 10:00-12:00; soluționarea contestațiilor; afișarea rezultatelor finale la avizierul ASM și pe site-ul www.utm.ro16 ianuarie 2020 – Afișarea rezultatelor alegerilor la avizierul ASM și pe site-ul www.utm.ro; depunerea contestațiilor la decanat în intervalul orar 10:00-12:00; soluționarea contestațiilor; afișarea rezultatelor finale la avizierul ASM și pe site-ul www.utm.ro
29 noiembrie 2019 – Afișare rezultate finale pentru Consiliile facultăților17 ianuarie 2020 – Afișare rezultate finale pentru Senatul Universității

 

ANEXE:

 

 


Dosarele de candidatură validate


ANUNȚ

Asociația Studenților Maiorescieni prelungește perioada de depunere a candidaturilor din cadrul alegerilor studențești până în data de 20.11.2019 ora 12.00.


 

REZULTATELE ALEGERILOR STUDENȚEȘTI PENTRU SENATUL UTM ȘI CONSILIILE FACULTĂȚILOR
– APRILIE 2019 –

 

 


 

ALEGERI STUDENȚEȘTI

 

În perioada 4-18 aprilie 2019 vor avea loc alegeri pentru completarea locurilor vacante pentru reprezentanții studenților în consiliile facultăților și Senatul Universității Titu Maiorescu, după cum urmează:

FACULTATEA

LOCURI VACANTE ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII

LOCURI VACANTE ÎN SENATUL UNIVERSITĂȚII

FACULTATEA DE DREPT

2 locuri

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE

1 loc

1 loc

FACULTATEA DE INFORMATICĂ

1 loc

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

1 loc

1 loc

FACULTATEA DE FINANȚE-BĂNCI, CONTABILITATE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

2 locuri

1 loc

FACULTATEA DE ȘTIINȚELE COMUNICĂRII ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

1 loc

 

CALENDARUL DETALIAT AL ALEGERILOR:

DATA/PERIOADA

ACTIVITATEA

4-10 aprilie 2019

Depunerea dosarelor de candidatură la secretariatul facultății în intervalul orar 09:00-14:00

10 aprilie 2019

Verificarea și validarea dosarelor de candidatură de către Biroul Electoral Central Studențesc

11-16 aprilie 2019

Desfășurarea campaniei electorale

16 aprilie 2019

Tipărirea buletinelor de vot, tipărirea listelor electorale și instalarea cabinelor de vot

17 aprilie 2019

Desfășurarea alegerilor studențești; interval orar de votare: 09:00-18:00

18 aprilie 2019

Afișarea rezultatelor alegerilor la avizierul Asociației Studenților Maiorescieni (ASM) și pe site-ul www.utm.ro; eventualele contestații se vor depune la sediul Asociației Studenților Maiorescieni, în intervalul orar 10:00-12:00; BECS va proceda la soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale la avizierul ASM și pe site-ul www.utm.ro

 

Reprezentanții studenților în Senatul Universității sunt aleși prin votul universal, direct, secret și egal al studenților Universității Titu Maiorescu, înmatriculați la ciclurile de studii universitare de licență și master.

Reprezentanții studenților în consiliile facultăților sunt aleși prin votul universal, direct, secret și egal al studenților din cadrul fiecărei facultăți, înmatriculați la ciclurile de studii universitare de licență și master.

Alegerile se vor desfășura în spațiul academic al Universității Titu Maiorescu: Corp V (Calea Văcărești, nr. 187, sector 4, București, parter), Corp M (Calea Văcărești, nr. 189, sector 4, București, parter), IOR (Str. Gheorghe Petrascu nr. 67A, Sector 3, Bucuresti, parter), B-dul Ecaterina Teodoroiu nr.100, (Tg. Jiu). În fiecare din cele patru locații se vor instala cabine și urne de vot.

DETALII PE: www.utm.ro, la secțiunea NOUTĂȚI și la secțiunea ASOCIAȚIA STUDENȚILOR MAIORESCIENI

 


 

STUDENT ELECTIONS

 

Between April 4th and April 18th 2019, elections will be held to fill vacancies for the students’ representatives in faculty councils and the Senate of Titu Maiorescu University, as follows: 

FACULTY

VACANCIES IN FACULTY COUNCIL

VACANCIES IN THE SENATE

FACULTY OF LAW

2 places

FACULTY OF PSYCHOLOGY

1 place

1 place

FACULTY OF INFORMATICS

1 place

FACULTY OF DENTAL MEDICINE

1 place

1 place

FACULTY OF FINANCE-BANKING, ACCOUNTING AND BUSINESS ADMINISTRATION

2 places

1 place

FACULTY OF COMMUNICATION SCIENCES AND INTERNATIONAL RELATIONS

1 place

 

DETAILED CALENDAR OF ELECTIONS:

DATE/PERIOD

ACTIVITY

April 4th 2019

Submission of the application files to the faculty secretariat from 09:00 AM to 02:00 PM

April 10th 2019

Verification and validation of applications by the Student Central Electoral Bureau

April 11th-April 16th 2019

Running the election campaign

April 16th 2019

Printing of the ballots and electoral lists and insalling the voting booths

April 17th 2019

Running the elections, voting time: 09:00 AM to 06:00 PM

April 18th 2019

Publication of the election results at the Headquarters of the Maiorescian Studentsʹ Association (MSA) and on the website www.utm.ro; any appeals should be submitted at the Headquarters of MSA, time 10:00 AM-12:00 AM.

The fina results will be published at the Headquarters of the Maiorescian Studentsʹ Association (MSA) and on the website www.utm.ro.

 

Students’ representatives in the Senate of the University are elected by universal, direct, secret and equal vote of the students of Titu Maiorescu University, enrolled in undergraduate and master study cycles.

Students’ representatives in the faculty councils are elected by universal, direct, secret and equal vote of the students from each faculty, enrolled in undergraduate and master study cycles.

The elections will take place in the academic space of Titu Maiorescu University: Corp V (187 Văcărești Avenue, 4th District, Bucharest, Ground Floor), Corp M (189 Văcărești Avenue, 4th District, Bucharest, 67A Gheorghe Petrascu Street, Sector 3, Bucharest, Ground Floor), Ecaterina Teodoroiu Boulevard no. 100, (Tg Jiu).

DETAILS ONwww.utm.ro, in the NEWS section and in the MAIORESCIAN STUDENTSʹ ASSOCIATION section