ANUNȚ

În ziua de 23 iunie 2021, ora 10, în sala M 209, va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare, în domeniul Medicină, cu titlul “ Direcții de cercetare aplicativă intersectorială și multidisciplinară în microbiologie”, elaborată de Conf.univ.dr. Bogdan Ioan Coculescu, titular la Universitatea Titu Maiorescu din București.

 


 

  • Teză de abilitare – Conf. univ. dr. Adina Emilia Croitoru

 


 

  • Teză de abilitare – Conf. univ. dr. Bogdan-Ioan Coculescu

 


 

ANUNȚ

În ziua de 30 iulie 2020, ora 10, în sala M 209, va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare, în domeniul Drept, cu titlul “INVOCAREA EXCEPȚIILOR SUBSTANȚIALE (APĂRĂRI DE FOND) ÎN PROCESUL CIVIL. DISTINCȚII FAȚĂ DE EXCEPȚIILE PROCESUALE. PARTICULARIZARE ASUPRA INVOCĂRII NULITĂȚII ACTULUI JURIDIC CIVIL, CA EXCEPȚIE SUBSTANȚIALĂ”, elaborată de Prof.univ.dr.Gabriela Răducan, titular la Universitatea Titu Maiorescu din București.

 


 

  • Teză de abilitare – Conf. univ. dr. Comăneanu (Târcolea) Raluca Monica

 


 

ANUNȚ

În ziua de 26 noiembrie 2019, ora 11, în sala M 209, va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare, cu titlul “Evoluții normative și jurisprudențiale ale Uniunii Europene prin prisma personalității sale juridice”, elaborată de Prof.univ.dr. Dan Vătăman, titular la Universitatea Ovidius din Constanța.