UNIVERSITATEA ,,TITU MAIORESCU” DIN BUCUREȘTI,

ANUNȚĂ

 

În ziua de 15 mai 2023, ora 13, 1n cladirea ,,M”, sala209, etaj II, Calea Văcărești 187 sector 4 București, va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare, în domeniul MEDICINĂ. cu titlul Multimodal translational approach in liver surgery (Abordul multimodal translational în chirurgia hepatică), elaborată de Conf.univ.dr. Florin Botea, titular la Universitatea Titu Maiorescu din București.

 

  • Teză de abilitare – Conf.univ.dr. Florin Botea