ANUNȚ

 

În ziua de 15 iulie 2021, ora 13.00, în sala M 209, va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare, în domeniul Medicină, cu titlul “ Cardiovascular Surgery – from genomics and anatomical findings to research and surgical techniques improvement”, elaborată de Șef lucrări univ. dr. Lucian Florin Dorobanțu, titular la Universitatea Titu Maiorescu din București.

 

  • Teză de abilitare –  Șef lucrări univ. dr. Lucian Florin Dorobanțu

 

 


 

ANUNȚ

 

În ziua de 06 iulie 2021, ora 14.00, în sala M 209, va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare, în domeniul Medicină, cu titlul “ Noi concepte în oncologia digestivă: cercetare și contribuții”, elaborată de Conf.univ.dr. Adina Emilia Croitoru, titular la Universitatea Titu Maiorescu din București.

 


 

ANUNȚ

 

În ziua de 23 iunie 2021, ora 10, în sala M 209, va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare, în domeniul Medicină, cu titlul “ Direcții de cercetare aplicativă intersectorială și multidisciplinară în microbiologie”, elaborată de Conf.univ.dr. Bogdan Ioan Coculescu, titular la Universitatea Titu Maiorescu din București.

 


 

  • Teză de abilitare – Conf. univ. dr. Adina Emilia Croitoru

 


 

  • Teză de abilitare – Conf. univ. dr. Bogdan-Ioan Coculescu