UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI,

A N U N Ţ Ă:

În ziua de 23 octombrie 2023, ora 13, în clădirea „M”, sala 209, etaj II, Calea Văcărești 187 sector 4 Bucuresti, va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare, în domeniul MEDICINĂ, cu titlul Tratamentul multimodal modern în litiaza aparatului urinar, elaborată de domnul Cercetător științific principal Gr.I Victor Mihail Cauni, titular la Spitalul Clinic Colentina din București

  • Teză de abilitare – Cercetător științific principal Gr.I Victor Mihail Cauni

 

 

UNIVERSITATEA ,,TITU MAIORESCU” DIN BUCUREȘTI,

ANUNȚĂ

 

În ziua de 15 mai 2023, ora 13, 1n cladirea ,,M”, sala209, etaj II, Calea Văcărești 187 sector 4 București, va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare, în domeniul MEDICINĂ. cu titlul Multimodal translational approach in liver surgery (Abordul multimodal translational în chirurgia hepatică), elaborată de Conf.univ.dr. Florin Botea, titular la Universitatea Titu Maiorescu din București.

 

  • Teză de abilitare – Conf.univ.dr. Florin Botea