Şef birou: Mariana Toader
E-mail: actestudii@univ.utm.ro
Telefon: 0730.606.469

 

Programări  – eliberare acte de studii :
    • Informații necesare: nume (conform Certificatului de naștere), prenume, facultatea, specializarea, an susținere examen de licență/disertație/doctorat/DSSP, telefon.
    • Pentru eliberarea actelor de studii se fac programări prin telefon între orele 0900 – 1100 în zilele de luni, marți, joi şi vineri, respectiv între orele 1230 – 1530 în zilele de miercuri sau prin e-mail la adresa actestudii@univ.utm.ro.
    • Răspunsul pentru programare: în 48 ore prin e-mail.
    • Program eliberări diplome pe durata stării de alertă: joi (orele 12:00 – 15:00).

  • Pentru întocmirea și eliberarea unei adeverințe de conformitate, sunt necesare următoarele: fotocopie a suplimentului la diplomă (sau a foii matricole), fotocopie a diplomei de licență (sau master) și o cerere-tip pentru adeverințe sau cerere-tip pentru diverse.