Şef birou: Mariana Toader
E-mail: actestudii@univ.utm.ro
Telefon: 021.316.16.43, int. 28

 

Programări  – eliberare acte de studii :
  • Informații necesare: nume (conform Certificatului de naștere), prenume, facultatea, specializarea, an susținere examen de licență/disertație/doctorat/DSSP, telefon.
  • Pentru eliberarea actelor de studii se fac programări prin telefon între orele 0900 – 1100 în zilele de luni, marți, joi şi vineri, respectiv între orele 1230 – 1530 în zilele de miercuri sau prin e-mail la adresa actestudii@univ.utm.ro.
  • Răspunsul pentru programare: în 48 ore prin e-mail.
  • Program eliberări diplome: luni (orele 1200 – 1500), miercuri (orele 0930 – 1200) și joi (orele 1200 – 1500).
  • Pentru întocmirea și eliberarea unei adeverințe de conformitate, sunt necesare următoarele: fotocopie a suplimentului la diplomă (sau a foii matricole), fotocopie a diplomei de licență (sau master) și o cerere-tip.