Şef birou: Mariana Toader
E-mail: actestudii@univ.utm.ro
Telefon: 0730.606.469

Programări – eliberare acte de studii:

Link portal acte de studii (click aici!)

  • Program eliberări diplome: luni – joi, orele 11:00 – 15:00 și miercuri 9:00 -13:00;
  • Programările pentru eliberarea actelor de studii se realizează exclusiv prin portalul dedicat,după 12 luni de la susținerea examenului de licență/disertație; individual pentru fiecare persoană și fiecare diplomă;
  • Respectarea orei programate este obligatorie pentru a fi evitată reprogramarea absolventului.
  • Pentru eliberarea actelor de studii în regim de urgență se achită taxa conform Regulamentului privind Nomenclatorul de taxe și se transmite solicitarea
   pe e-mail actestudii@univ.utm.ro
   .
  • Pentru întocmirea și eliberarea unei adeverințe de conformitate, sunt necesare următoarele: fotocopie a suplimentului la diplomă (sau a foii matricole), fotocopie a diplomei de licență (sau master), o cerere-tip pentru adeverințe sau cerere-tip pentru diverse și taxa aferentă.
  • Pentru informații suplimentare Biroul Acte de Studii poate fi contactat la adresa de e-mail actestudii@univ.utm.ro și telefon 0730.606.469.
  • Link portal acte de studii (click aici!)