Şef birou: Mariana Toader
E-mail: actestudii@univ.utm.ro
Telefon: 0730.606.469

Programări – eliberare acte de studii:

  • Program eliberări diplome: luni – joi, orele 11:00 – 15:00 și miercuri 9:00 -13:00;
  • Programările pentru eliberarea actelor de studii se realizează exclusiv prin portalul dedicat,după 12 luni de la susținerea examenului de licență/disertație; individual pentru fiecare persoană și fiecare diplomă;
  • Respectarea orei programate este obligatorie pentru a fi evitată reprogramarea absolventului.
  • Pentru eliberarea actelor de studii în regim de urgență se achită taxa conform Regulamentului privind Nomenclatorul de taxe și se transmite solicitarea
    pe e-mail actestudii@univ.utm.ro
  • Pentru întocmirea și eliberarea unei adeverințe de conformitate, sunt necesare următoarele: fotocopie a suplimentului la diplomă (sau a foii matricole), fotocopie a diplomei de licență (sau master), o cerere-tip pentru adeverințe sau cerere-tip pentru diverse și taxa aferentă.
  • Pentru informații suplimentare Biroul Acte de Studii poate fi contactat la adresa de e-mail actestudii@univ.utm.ro și telefon 0730.606.469.

Anunț eliberare acte de studii Promoția 2023 

Absolvenții promoției 2023 de la Facultatea de Drept și Științe Economice Târgu Jiu  sesiunea iulie pot efectua programări în portal pentru eliberarea Actelor de Studii.

 

13.05.2024

Anunț eliberare acte de studii Promoția 2023 

Absolvenții promoției 2023 de la Facultatea de Psihologie – sesiunea iunie – licență și master  pot efectua programări în portal pentru eliberarea Actelor de Studii.

 

10.04.2024

Anunț eliberare acte de studii Promoția 2023 

Absolvenții promoției 2023 de la Facultățile: Medicină  Dentară (6 ani), Informatică – studii de licență, Științe Economice – licență și master – sesiunea septembrie, pot efectua programări în portal pentru eliberarea Actelor de Studii.

 

03.04.2024

Anunț eliberare acte de studii Promoția 2023

Absolvenții promoției 2023 de la Facultățile: Medicină (6 ani), Informatică – master, Științe Economice – licență și master – sesiunea Iulie, pot efectua programări în portal pentru eliberarea Actelor de Studii.

 

15.03.2024