PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Program de pregătire bazat pe studii universitare avansate

ANUL I – ANUL UNIVERSITAR 2020 – 2021

 

UNIVERSITATE/FACULTATEUniversitatea Titu  Maiorescu/Facultatea de Medicină dentară
DOMENIULMedicină dentară
DURATA STUDIILOR4 ani
NUMAR CREDITE TRANSFERABILE 60 (OBLIGATORII)

 

Nr

Crt.

Denumirea disciplineiSemestrul 1Semestrul 2Forma de verificareTotal oreObservaţii
CursAplicatiiCrediteCursAplicatiiCrediteCursAplicatiiStudiu individual
                                DISCIPLINE OBLIGATORII
1Etică și integritate academică 6 106E1610
2Biostatistică şi informatică medicală 10208E11020
3Metodologia cercetării ştiinţifice 8168E1816
4Metodologia pentru documentare ştiinţifică în domeniul medical 10206E11020
5Managementul proiectelor de cercetare ştiinţifică 

 

 

 10 168E21016
6Tehnici şi metode utilizate în cercetarea aprofundată medicală 10208E2 1020
7Diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice: particularităţi de redactare a lucrărilor ştiinţifice în domeniul dentar. Pregatirea şi prezentarea unei lucrări proprii (simulare)6148E2614
8Managementul carierei medicale şi al resurselor umane în medicină484E248
9Legislaţia dreptului de proprietate intelectuală484E248
Total ore3466346668132
  TOTAL CREDITE2832
Total general ore/an (2 semestre × 14 săpămâni)200