Proiectul este conceput să maximizeze șansele de angajare ale studenților și să dezvolte oprortunitățile de practică în câmpul muncii, a aptitudinilor și vocațiilor studenților la Medicină și Asistență Medicală din București și Târgu Jiu.

 • Obiectivul general vizează crearea unor parteneriate sustenabile de practică în domeniul medical și a unui sistem de consiliere în carieră și de stagii de practică bazat pe activități care să îi sprijine pe studenți în procesul de integrare pe piața muncii.
 • Promovarea și dezvoltarea de parteneriate între universitate și mediul de afaceri, instituții publice în vederea creșterii eficienței și calității formării practice de care beneficiază studenții în scopul facilitării tranziției de la școală la viața activă.
 • Creșterea gradului de ocupare pentru studenții la specializările medicină și asistență medicală prin îmbunătățirea nivelului de pregătire profesională a studenților, urmărindu-se îmbinarea pregătirii teoretice și practice conformă cu nevoile pieței.

 

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară Educatie si Competente (AP6)

Prioritatea de investiții: 10.iv

SPOR – SIM

” Stagii de practică și orientare pentru studenții mediciniști” 

 

Ca viitor medic dau valoare vieții mele, iau decizii sănătoase:

aleg Spor-Sim!

 

          “Stagii de practică și orientare pentru studenții mediciniști”, proiectul Spor-Sim, este o abordare profesională, bazată pe dobândirea de solide cunoștințe teoretice, dar mai ales bazată pe consolidarea de noi și inovative abilități practice. De asemenea, o comunicare eficientă medic – pacient duce la satisfacție profesională și la încredere crescută în medic și în actul medical, beneficiul major fiind aderența la tratament.
Pregătirea teoretica temeinică și experiența practică folosind tehnici moderne pe manechine și  simulatoare performante, reduc timpul petrecut cu viitorii pacienți în unitățile medicale. Cu cât viitorul medic este mai bine pregătit, mai ales în gestionarea operațiilor medicale practice, cu atât va fi mai respectat, căutat și apreciat de pacienți.

 

– Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
– Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

 

Participarea în Proiectul SPOR – SIM oferă studenților mediciniști:

 1. Pregătire practică în spital sub coordonarea unor cadre didactice universitare cu vastă experiență în gestionarea și aplicarea manoperelor medicale;
 2. Răspunsuri la întrebări, pentru care în mod normal ați fi căutat și răsfoit multe articole sau ați fi vizonat ore de materiale. BONUS – timp mai mult pentru dumneavoastră și familie;
 3. Soluții la ÎNDEMÂNĂ pentru abordarea diferitelor cazuri clinice de care vă veți ocupa;
 4. Acces la cursuri de formare și training într-o varietate de medii simulate precum: camera de urgență, ATI, sala de operații, sala de nașteri, saloane de recuperare, urgențe la domiciliu, urgențe în spații publice, transport în ambulanță – LifeSIM ( click aici!).

În cadrul centrului de simulare medicală, studenții vor putea:

 • să exerseze abilități clinice și proceduri chirurgicale fără riscuri pentru pacient
 • să se confrunte cu o varietate de cazuri clinice într-un mediu sigur și controlat
 • să dezvolte abilități de comunicare și decizie în echipe multidisciplinare
 • să se familiarizeze cu echipamente și infrastructură clinică
 • să efectueze evaluări orientate către însușirea competentelor și performanță

 

 1. Instruirea pe un Sistem integrat și interactiv pentru studiul anatomiei umane în vederea consolidării cunoștințelor teoretice și practice;
 2. Colegi noi cu care veți putea forma echipe multidisciplinare pentru tratarea cu succes a cazurilor complexe;
 3. Zâmbet pe chip pentru că veți fi reușit să participați la cursuri și ateliere interactive, unde întrebările, intervențiile și comentariile dumneavoastră contează și sunt apreciate;
 4. Sesiuni de orientare în carieră și dezvoltare personală;
 5. Soluții practice pentru întrebarea: Cum să practici medicina pentru a fi apreciat și respectat în 2022?

SUNT STUDENT MEDICINIST ȘI VOI ACORDA 6 SĂPTĂMÂNI DIN TIMPUL MEU ACESTUI PROIECT PENTRU CĂ:

 1. Mă voi putea alătura colegilor mei, tutorilor de practică și cadrelor didactice supervizoare pentru îmbunătățirea și consolidarea cunoștințelor și abilităților mele practice
 2. Voi găsi împreună cu colegii mei, răspunsuri la întrebări relevante pentru gestionarea cazurilor viitorilor noștri pacienți
 3. Voi întâlni colegi noi sau voi  revedea colegi cu care voi împărtăși cazuri speciale care mi-au lipsit în ultimii 2 ani din cauza pandemiei
 4. Rezultatele participării mele la SPOR-SIM vor fi benefice pentru viitorii pacienți și pentru mine ca profesionist
 5. Voi învăța să comunic mai bine în urma colaborării în echipă
 6. La final voi putea  beneficia de un premiu în urma participării la un concurs
 7. Prin prezentări, ateliere practice și dezbateri voi afla răspunsuri și voi dobândi cunoștințe, abilități practice pe care în alte condiții ar trebui să le extrag din sute  de pagini de lectură sau ani de practică în spitale și la patul bolnavului.

 

Criterii de selecție :

 • Studenți care își au reședința sau domicilul în mediul rural
 • Studenți care aparțin etniei rome
 • Studenți netradiționali ( aceștia vor prezenta documente justificate pentru demonstrarea vârstei de peste 24 ani, lucrează cu normă întreagă, sunt considerați independenți financiar în sensul delimitării eligibilității pentru ajutor financiar, sunt părinți singuri)
 • Studenți cu cerințe educaționale speciale

Înscrierile la proiectul SPOR-SIM se realizează la Secretariatul Facultății de Medicină unde puteți primi și răspunsuri pentru toate subiectele de interes.

 

Iată 3 principii pentru îngrijirea și comunicarea de impact cu pacienții, pentru care trebuie să alegi  SPORSIM:

“ Îngrijirea trebuie să fie adaptată vârstei pacientului şi să se bazeze pe aptitudini și abilități practice ”

Elementele pe care le puteți dobândi prin participarea la proiect: atitudine adaptată în funcție de urgența medico-chirurgicală, bazată pe îmbunătățirea abilităților practice și referințe la diverse scenarii, studii de caz, personaje, poveşti, muzică şi umor; Interacţiuni pozitive, în care încurajați gândirea adaptativă și participativă.

“Munca în echipă, susținută, să fie pozitivă şi să creeze o alianță în beneficiul pacientului ”

Veți dobândi abilități de încredere, folosind modele pozitive, implicând activ pacientul în procesul de vindecare și tratament.

“ Tratamentul, investigatiile, tehnicile de îngrijire și comunicarea să răspundă nevoilor tuturor pacienților, inclusiv ale celor dezavantajaţi”

Interacțiunea cu pacienții trebuie facută respectându-le demnitatea, indiferent de religie, rasă, culoare, orientare sexuală, etc.