CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNIVERSITĂȚII TITU MAIORESCU

 

  1. Prof.univ.dr. Iosif URS
  2. Prof.univ.dr. Valentin-Corneliu PAU
  3. Prof.univ.dr. Daniel COCHIOR
  4. Prof.univ.dr. Smaranda ANGHENI
  5. Prof.univ.dr. Dumitru GHEORGHIU
  6. Conf.univ.dr. Ioana MÂNEA
  7. Conf.univ.dr. Carmen PĂLĂCEAN – Decan interimar DREPT
  8. Prof.univ.dr. Viorel Iulian TĂNASE – Decan PSIHOLOGIE
  9. Conf.univ.dr. Iustin PRIESCU – Decan INFORMATICĂ
  10. Prof.univ.dr. Sorin IVAN – Decan ȘTIINȚELE COMUNICĂRII ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
  11. Conf.univ.dr. Elena RUSU – Decan MEDICINĂ
  12. Anna Maria PANGICĂ – Decan MEDICINĂ DENTARĂ
  13. Conf.univ.dr. Roxana SANDULOVICI – Decan FARMACIE
  14. Prof.univ.dr. Ionica ONCIOIU – Decan FBCAA
  15. Conf.univ.dr. Florin VĂDUVA
  16. Ec. Elena NEAGU
  17. Ing. Crinu RUSĂNESCU

  Membrii supleanți

  1. Prof.univ.dr. Emil CREȚU
  2. Ec. Petru LUCAN
  3. Șef lucrări Gabriela BURDUCEA
  4. Conf.univ.dr. Carmen TODICA