Prof.univ.dr. Teodor Frunzeti
PREȘEDINTELE SENATULUI
Prof.univ.dr. Iosif R. Urs
PREȘEDINTELE UNIVERSITĂȚII
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Prof.univ.dr. Daniel Cochior
RECTOR
Prof.univ.dr. Smaranda Angheni
VICEPREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Prof.univ.dr. Valentin Pau
VICEPREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Prof.univ.dr. Dumitru Gheorghiu
PRORECTOR
Conf.univ.dr. Ioana Mânea
PRORECTOR
Prof.univ.dr. Titi Paraschiv
PRORECTOR
Prof.univ.dr. Marius Niculescu
CONSILIER RECTOR

CONTACT

PREȘEDINTELE UNIVERSITĂȚII
Prof.univ.dr. Iosif Urs
Tel/fax: 021 311 22 97
presedinte@univ.utm.ro

SENAT

PREŞEDINTE
Prof.univ.dr. Teodor Frunzeti
Tel/fax: 021 316 16 46, int. 15
SECRETAR ŞTIINŢIFIC
Lect.univ.dr. Mădălina Voiculescu
Tel/fax: 021 316 16 46, int. 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

PREŞEDINTE
Prof.univ.dr. Iosif Urs
Tel/fax: 021 311 22 97
presedinte@univ.utm.ro

VICEPREŞEDINTE
Prof.univ.dr. Smaranda Angheni
Tel/fax: 021 325 21 64
smaranda.angheni@prof.utm.ro

Prof.univ.dr. Valentin Corneliu Pau
Tel/fax: 021 316 16 46, int. 30,18
valentin.pau@prof.utm.ro

INSTITUŢIA RECTORULUI

RECTOR
Prof.univ.dr. Daniel Cochior
Tel/fax: 021 325 21 64
rector@univ.utm.ro

PRORECTOR
Prof.univ.dr. Dumitru Gheorghiu
Tel/fax: 021 316 16 46, int. 27,17
dumitru.gheorghiu@prof.utm.ro

 

Conf.univ.dr. Ioana Mânea
Tel/fax: 021 325 21 64, int. 19
ioana.manea@prof.utm.ro

 

Prof.univ.dr. Titi Paraschiv
Tel/fax: 021 316 16 46
titi.paraschiv@prof.utm.ro