Iosif R. URS
Prof.univ.dr. Iosif URS
PREŞEDINTELE UNIVERSITĂȚII
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Prof.univ.dr. Dan UNGUREANU
PREŞEDINTELE SENATULUI
Prof.univ.dr. Smaranda ANGHENI
RECTOR
Prof.univ.dr. Dumitru GHEORGHIU
PRORECTOR
Conf.univ.dr. Ioana PANC
PRORECTOR
Prof.univ.dr. Valentin-Corneliu PAU
VICEPREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

CONTACT

PREȘEDINTELE UNIVERSITĂȚII
Prof.univ.dr. Iosif URS
Tel/fax: 021 311 22 97
E- mail: presedinte@univ.utm.ro

SENAT

PREŞEDINTE
Prof.univ.dr. Dan Florin UNGUREANU
Tel/fax: 021 316 16 46, int. 15
SECRETAR ŞTIINŢIFIC
Lect.univ.dr. Mădălina VOICULESCU
Tel/fax: 021 316 16 46, int. 21

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

PREŞEDINTE
Prof.univ.dr. Iosif URS
Tel/fax: 021 311 22 97
VICEPREŞEDINTE
Prof.univ.dr. Valentin Corneliu PAU
Tel/fax: 021 316 16 46, int. 30,18

INSTITUŢIA RECTORULUI

RECTOR
Prof.univ.dr. Smaranda ANGHENI
Tel/fax: 021 325 21 64
PRORECTOR
Prof.univ.dr. Dumitru GHEORGHIU
Tel/fax: 021 316 16 46, int. 27,17
Conf.univ.dr. Ioana PANC
Tel/fax: 021 325 21 64