1. Prof.univ.dr. FLORENTINA CORNELIA BÎCLEŞANU, Director Şcoala Doctorala Medicina Dentara

Evoluţie şi experienţă profesională:

 • Absolventă a Facultăţii de stomatologie, Bucureşti;
 • Confirmată prin ordinul MS, medic specialist stomatologie generală şi medic primar;
 • Doctor în ştiinţe medicale;
 • Traning la Programul de sprijin pentru competitivitate finanţat prin programul Phare;
 • Training project european Hagrid, coordonat de  North-Greece.

 

Activitate didactică şi ştiinţifică:

 • vechime în sectorul medical  de peste 30 ani şi în învăţământ de peste 20 ani,
 • activitatea ştiinţifică materializată prin peste 150 de articole publicate în reviste indexate în BDI şi ISI, comunicări la congrese naţionale şi internaţionale, peste 10 manuale şi monografii, granturi de cercetare naţionale şi internaţionale,
 • redactor şef adjunct Revista română de stomatologie cotată B+, Oral Healt and dental Management in the Black Sea  Countries Revue (Romanian Editorial Board) B+ (2008-2009),
 • lector autorizat cursuri EMC,
 • comitete de organizare şi review, congrese naţionale şi internaţionale.

Apartenenţa la organizaţii profesionale

 • evaluator ARACIS
 • membru al Comisiei Centrului Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate al Ministerului Educaţiei şi Cercetării (CNBSS).
 • membru UNAS, SSER, Societatea Română de Stomatologie (SRS), The International Society for the History of Medicine (ISHM), Societatea de Informatică Medicală Dentară din România.

 

2. Prof.univ.dr. DOINA LUCIA GHERGIC

 

Studii:

 • Facultatea de Stomatologie din cadrul U.M.F. CAROL DAVILA Bucureşti, diploma de medic stomatolog
 • Doctor în ştiinţe medicale U.M.F. Tg. Mureş, Specialitatea Protetică dentară
 • Curs de perfecţionare în Managementul Calităţii şi Competenţă Auditor, FIATEST Bucureşti
 • Competenţă în Implantologie Orală, UMF Carol Davila Bucureşti, Spitalul Clinic Universitar Militar Bucureşti

 

Experienţă profesională:

 • Medic primar stomatologie generală
 • Peste 20 de ani vechime în învaţământul universitar

 

Activitatea ştiinţifică:

 • Membru în consiliul editorial al Revistei Române de Stomatologie
 • Membru în colectivul ştiinţific şi de recenzie al revistei Conexiuni Medicale
 • Autor a peste 90 lucrări ştiinţifice, peste 50 de articole pe teme de medicină dentară şi a 12 cărţi de specialitate

 

Apartenenţa la organizaţii profesionale:

 • Membru al Uniunii Naţionale a Asociaţiilor Stomatologice (UNAS)
 • Membru al Uniunii Medicale Balcanice (UMB) din 1991
 • Membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Constanţa
 • Membru al Societatii de Implantologie din Romania
 • Membru al Societatii de Stomatologie Estetica  din Romania (SSER)

 

 

3. Prof.univ.dr. EMILIAN HUTU

 • Absolvent al Facultăţii de Stomatologie a Institutului Medico- Farmaceutic Bucureşti
 • În 1965 medic specialist stomatolog prin concurs.
 • La 1.01.1967 – Asistent Universitar  titular la Clinica  de Protetică Dentară din Bucureşti – concurs sustinut la I.M.F. Bucureşti.
 • În 1979 – teza de doctorat (sub conducerea prof. Dr. St. Dumitrescu) cu titlul: ,,Contribuţii la studiul integrării biologice  a protezelor scheletate” şi este confirmat Doctor în Medicină de către Comisia Superioară de Diplome în 1980.
 • În 1980-prin concurs Medic primar stomatolog gradul III.
 • În 1997 este numit şeful Catedrei de Protetică Dentară Mobilă şi directorul Colegiului de Tehnică Dentară.
 • În acelaşi an a fost ales preşedinte al Societăţii Române de Stomatologie.
 • În anul 2000 a fost ales din nou Sef al Catedrei de Protetică Dentară şi membru în Consiliul Universitar al Facultăţii de Stomatologie din Universitatea de Medicină si Farmacie Carol Davila.
 • Din 1997 şi pană in 2000 a facut parte din Comisia Superioară de titluri academice a Ministerului  Învatămantului.
 • În 1997 este numit şef al Disciplinei de Protetică Dentară la Universitatea Titu Maiorescu si şef al Catedrei de Specialităti Stomatologice
 • În 2004 Membru şi preşedinte de comisie la concursuri de cadre didactice universitare, medici specialişti şi primari.
 • Membru în Comisia de Stomatologie a Colegiului Medicilor din România.
 • Membru în Comisia Centrală de Rezidenţiat în decursul a 3 ani de zile.
 • A fost preşedinte în comisii de apreciere a lucrărilor de diplome la Facultatea de Stomatologie a U.M.F. ,,Carol Davila”.
 • În 1996 a fost Visiting profesor la Facultatea de Stomatologie din Niigata (Japonia).
 • Din 20.03.1996 conduce teze de doctorat în Protetică Dentară la UMF Carol Davila şi la Universitatea Titu Maiorescu Bucuresti (până în prezent 24 teze susţinute) confirmate cu titlu de Doctor de Comisia Superioară de Diplome.
 • Doctoranzii au fost din Romania, SUA,Germania,Grecia,Yemen şi Emiratele Arabe Unite
 • Referent si membru in numeroase comisii de doctorat.
 • În 2001 a fost Expert Evaluator al Ministerului Educaţiei şi Cercetării- Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior.
 • A condus ca preşedinte 15 congrese de stomatologie ale Societăţii Române de Stomatologie (S.R.S.) şi Asociaţiei Medicilor Stomatologi cu Practică Privată din România (A.M.S.P.P.R.);
 • Redactor şef  Revista româna de stomatologie cotată B+;
 • A ţinut cursuri postuniversitare, are 130 comunicări şi 88 publicaţii (monografii, cursuri universitare, articole în diferite reviste) şi face parte din consiliul ştiinţific la 4 reviste de specialitate.