1. Comisia pentru strategie instituţionala și programe de studii universitare și postuniversitare

Membrii Senatului:

 • Prof. univ.dr. Carmen-Silvia Paraschiv – Presedinte
 • Prof. univ. dr. Daniel Cochior
 • Conf. univ. dr. Anna Maria Pangică
 • Conf. univ. dr. Mihai Petru Craiovan
 • Conf. univ.dr. Dan Voinea
 • Student Isabella Pop
 1. Comisia pentru evaluarea, promovarea si asigurarea calităţii procesului de învăţământ şi a cercetării ştiinţifice

Membrii Senatului:

 • Prof. univ. dr. Teodor Frunzeti – Presedinte
 • Prof. univ. dr. Florentina–Cornelia Bîcleşanu
 • Conf. univ. dr. Minerva Claudia Ghinescu
 • Conf. univ. dr. Carmen Pălăcean
 1. Comisia pentru strategii privind evaluarea calității şi dezvoltarea resurselor umane

Membrii Senatului:

 • Prof. univ. dr. Margareta Dincă – preşedinte
 • Prof. univ. dr. Doina Lucia Ghergic
 • Lect. univ. dr. Corina Bogdan
 • Conf. univ. dr. Carmen Adella Sîrbu
 1. Comisia pentru sprijinirea activităților și soluționarea problemelor sociale studenţeşti

Membrii Senatului:

 • Conf. univ. dr. Dumitru Ioan Vasinca – presedinte
 • Conf. univ. dr. Ana-Cristina Dăscălescu
 • Șef lucrări univ. dr. Valeriu Gabi Dincă
 • Student Vittorio Constantino Stefano Rossi
 • Student Andreea Cătălina Ichim
 • Student Titiana Livia Stolojan
 • Student Sabina Maria Pungă
 • Student Andreea Culea
 • Student Constantin Iulian Tănașcu
 1. Comisia pentru programe comunitare și cooperare academică internaţională

Membrii Senatului:

 • Prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu – președinte
 • Conf. univ. dr. Ioana Panc
 • Student Andrei Mihai Bosoancă
 1. Comisia pentru dezvoltarea și gestionarea patrimoniului, îndrumarea și controlul activităţii economico-financiare

      Membrii Senatului:

 • Conf. univ. dr. Florin Văduva – presedinte
 • Lect. univ. dr. Aurelia Herling 
 1. Comisia pentru coordonarea elaborării, adaptării și controlul aplicării Cartei, regulamentelor, metodologiilor şi hotărârilor organelor de conducere ale Universității

Membrii Senatului:

 • Prof. univ. dr. Dan Florin Ungureanu – presedinte
 • Lect. univ. dr. Oana Mateescu
 • Lect. univ. dr. Mădălina Voiculescu
 • Student Ioana Alexandra Apostol