COMPONENȚA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE SENATULUI
pentru mandatul 2020-2024