COMPONENȚA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE SENATULUI
pentru mandatul 2020-2024

 

  1. Comisia pentru strategie instituţională și programe de studii universitare și postuniversitare

Membrii Senatului:

Prof. univ. dr. Carmen Silvia Paraschiv — Președinte
Conf. univ. dr. Mihai Petru Craiovan
Conf.univ.dr. Dan Voinea
Conf. univ. dr. Vladislav Brașoveanu
Anca loana Pîrvulescu – student Medicina

  1. Comisia pentru evaluarea, promovarea și asigurarea calităţii procesului de învăţământ şi a cercetării ştiinţifice

Membrii Senatului:

Prof. univ. dr. Dan Florin Ungureanu – Președinte
Conf.univ.dr. Roxana Colette Sandulovici
Prof. univ. dr. Cristiana Tănase
Conf.univ. dr. Anca Popescu
Adrian Cristian Petre — Student Drept

  1. Comisia pentru strategii privind evaluarea calității şi dezvoltarea resurselor umane

Membrii Senatului:

Prof. univ. dr. Titi Paraschiv — Președinte
Prof. univ. dr. Doina Lucia Ghergic
Prof. univ. dr. Marius Niculescu
Conf. univ. dr. Carmen Adella Sîrbu
Adela Marinsecu — student Psihologie

  1. Comisia pentru sprijinirea activităților și soluționarea problemelor sociale studenţeşti

Membrii Senatului:

Prof. univ. dr. Puiu Mihai — Președinte
Conf. univ. dr. Ana Cristina Dăscălescu
Constantin lulian Tănașcu — Student Infomatică
Ioana Daniela Neacșu – Student Psihologie
Rareș Ștefan Braia — Student Medicină

  1. Comisia pentru programe comunitare și cooperare academică internaţională

Membrii Senatului:

Prof. univ. dr. Smaranda Angheni — Președinte
Prof. univ. dr. Horia Barbu
Prof. univ. dr. Dan Mălăescu
Prof. univ. dr. Mihaela Răescu
Ioana Andrada Ivan — Student Medicină Dentară

  1. Comisia pentru dezvoltarea și gestionarea patrimoniului, îndrumarea și controlul activităţii economico-financiare

      Membrii Senatului:

Prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu — Președinte
Prof. univ. dr. Ana Maria Bechir
Prof. univ. dr. Viorel lulian Tănase
Conf.univ.dr. lon Mircioiu
Iuliana Andreea Călina — Student FBCAA

  1. Comisia pentru coordonarea elaborării, adaptării și controlul aplicării Cartei, regulamentelor, metodologiilor şi hotărârilor organelor de conducere ale Universității

Membrii Senatului:

Prof. univ. dr. Teodor Frunzeti — Președinte
Conf. univ. dr. Horațiu Moldovan
Conf. univ. dr. Carmen Todică
Lect. univ. dr. Mădălina Voiculescu
Vittorio Constantino Stefano Rossi — Student Drept