Alegeri 2024

 

Alegerea decanilor facultăților Universității Titu Maiorescu pentru mandatul 2024-2029

În baza dispozițiilor art. 6 din Metodologia de selectare prin concurs public a decanilor facultăților Universității Titu Maiorescu pentru mandatul 2024-2029,

Rectorul Universității Titu Maiorescu anunță organizarea concursului de selectare a decanilor facultăților Universității Titu Maiorescu pentru mandatul 2024-2029, în perioada 9 mai – 8 iulie 2024.

Condițiile de participare, documentele cuprinse în dosarul de candidatură și procedura de concurs sunt prevăzute în Metodologia de selectare prin concurs public a decanilor facultăților Universității Titu Maiorescu pentru mandatul 2024-2029, publicată pe website-ul Universității.

Candidaturile se depun în perioada 9-10 mai 2024în intervalul orar 8.00 – 16.00, la Secretarul șef al facultății pentru care se candidează.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Daniel COCHIOR

 

Descarcă anunțul aici.

 

 

REZULTATELE ALEGERILOR PENTRU FUNCȚIA DE RECTOR

AL UNIVERSITĂȚII TITU MAIORESCU BUCUREȘTI (MANDAT 2024-2029)

 

 

În urma alegerilor pentru funcția de Rector al Universității Titu Maiorescu (UTM) București desfășurate în 21.03.2024 Comisia Centrală pentru Organizarea Alegerilor și Concursurilor Publice a consemnat următoarele rezultate:

 

 • Numărul total al persoanelor cu drept de vot: 364
 • Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne: 327
 • Numărul de voturi valabil exprimate: 325
 • Numărul minim de voturi pentru valabil exprimate necesar pentru alegerea Rectorului: 123
 • Numărul de voturi pentru valabil exprimate pentru candidatul Prof.Univ.Dr. COCHIOR DANIEL: 316

 

Toți candidații pentru componența noului Senat au întrunit numărul minim de voturi pentru valabil exprimate necesar pentru alegerea unui candidat în Senat.

Conform calendarului de alegeri aprobat, validarea rezultatelor alegerilor membrilor Senatului și pentru funcția de Rector va avea loc în ședințele Senatului în funcție și a celui nou ales din data de  27.03.2024.

 

 

COMISIA CENTRALĂ PENTRU ORGANIZAREA ALEGERILOR

 ȘI CONCURSURILOR PUBLICE

 

 

ANUNȚ

 

În conformitate cu art. 25 alin. (1) din Metodologia privind procesul de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere din UTM pentru perioada 2024-2029, în Ședința de Senat din data de 27.03.2023 a fost ales Președintele Senatului, Domnul Conf.Univ.Dr.Ing. IUSTIN PRIESCU.

 

COMISIA CENTRALĂ

PENTRU ORGANIZAREA ALEGERILOR ȘI CONCURSURILOR PUBLICE

 

 

Dezbaterea Publică
Programul Managerial Pentru Candidatura la Funcția de Rector

În baza Metodologiei privind procesul de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere din Universitatea Titu Maiorescu pentru perioada 2024-2029, conform anexei 1 Calendarul constituirii și alegerii structurilor și funcțiilor de conducere din UTM, 2024-2029, miercuri, 20.03.2024, ora 1200, va avea loc dezbaterea programului managerial al candidatului la funcția de Rector, a Prof. Univ. Dr. Daniel Cochior cu întreaga comunitatea academică. Dezbaterea va avea loc în clădirea Corp M, etaj 2, AULA MAGNA.

Vor fi prezente TOATE CADRELE DIDACTICE TITULARE. PREZENȚA OBLIGATORIE

 

 

Alegerile pentru funcția de Rector și a membrilor Senatului

se desfășoară joi, 21.03.2024, în intervalul orar 800-1900

 

 1. Secția nr. 1: București, Calea Văcărești nr. 189, etaj 3;
 2. Secția nr. 2: Târgu Jiu, Bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 100, parter, Biblioteca.

 

Listele de vot pentru alegerea Rectorului și a membrilor Senatului pentru mandatul 2024-2029

 

 

 

 

COMISIA CENTRALĂ PENTRU ORGANIZAREA ALEGERILOR
ȘI CONCURSURILOR PUBLICE A UTM

 

 

 

 

CALENDARUL ALEGERILOR LA FACULTĂȚI 

PENTRU MANDATUL 2024-2029

Click aici !

 

ANUNȚ- candidatura  Președintelui Senatului

 

 

În conformitate cu art. 24 alin (6) și art. 25 alin (1) din Metodologia privind procesul de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere din Universitatea ”Titu Maiorescu” din București pentru perioada 2024-2029:

”Candidații pentru calitatea de Președinte al Senatului își depun candidatura, printr-o cerere scrisă (ANEXA 24 împreună cu Declarația de incompatibilitate) și înregistrată la Comisia Centrală, cel târziu cu 2 ore înainte de ora la care are loc prima ședință a Senatului nou ales (ședința din data de 27.03.2024, ora 13:30, conform Calendarului aprobat, Anexă 1 la prezenta Metodologie)”.

 

 

COMISIA CENTRALĂ

Metodologie alegeri 2024-2029

 

PROGRAM MANAGERIAL
pentru candidatura la funcția de RECTOR al Universității Titu Maiorescu București, 2024-2029

 

ANEXA 24 CERERE CANDIDATURA Președinte Senat

Declarația de Incompatibilitate la Cererea de Candidatură Președinte Senat

 

 

Anexa 2 

Anexa 3

Anexa 4

 

Hotararea Senatului de validare a rezultatelor alegerilor de la nivelul facultatilor UTM
pentru mandatul 2024-2029
.

 

Componența comisiei centrale

 

Informare privind protecția datelor cu caracter personal

 

 

 

 

Contact:  birou.electoral@univ.utm.ro

 

Arhivă

Rezultatele Referendumului Universitar

din data de 07.12.2023

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 35 (5) din Metodologia-cadru referitoare la procesul de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de învățământ superior, aprobată prin OME nr. 6227/05 septembrie 2023 și a art. 10 (5) din Metodologia proprie de organizare și desfășurare a referendumului universitar, aducem la cunoștința întregii comunități academice rezultatele referendumului desfășurat la nivelul Universității Titu Maiorescu din București în data de 07 decembrie 2023 privind alegerea modalității de desemnare a Rectorului pentru mandatul 2024-2029:

 

 • Total persoane cu drept de vot:                                            351
 • Total alegători care și-au exercitat dreptul de vot:         218 (62%)
 • Total voturi valabil exprimate:                                            217 (61%)
 • Numărul minim de voturi valabil exprimate
  necesar pentru validarea referendumului:                         176
 • Total voturi exprimate pentru opțiunea
  „prin concurs public”:                                                            12 (3%)
 • Total voturi exprimate pentru opțiunea
  „prin votul universal, direct și secret al tuturor
  cadrelor didactice și de cercetare titulare din UTM,      205 (58%)
  precum și al reprezentanților studenților din Senat și din
  consiliile facultăților:

 

În considerația celor de mai sus, comunitatea academică a UTM a optat pentru desemnarea Rectorului prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din UTM, precum și al reprezentanților studenților din Senat și din consiliile facultăților.

Rezultatele referendumului au fost validate de către Senatul UTM prin Hotărârea nr. 7 din 13.12.2023.

 

 

 

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

 

 

 

 

Alegeri 2024

 

LISTE DE VOT REFERENDUM UNIVERSITAR 2024-2029

SECȚIA DE VOTARE NR. 1 – Campus UTM Calea Văcărești nr.189, Corp M 

SECȚIA DE VOTARE NR. 2 – Campus UTM Târgu Jiu, Bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 100

 

 

 

REFERENDUM UNIVERSITAR

 

Prin Hotărârea Senatului nr. 1 din 09.11.2023 au fost aprobate datele de desfășurare a referendumului privind alegerea modalității de desemnare a Rectorului UTM pentru mandatul    2024-2029, astfel: turul I de scrutin – 07 decembrie 2023, turul II de scrutin – 11 decembrie 2023, între orele 800 – 2000. Conform art. 133 din Legea nr. 199/2023 a învățământului superior, cu modificările și completările ulterioare, modalitățile de desemnare a rectorului sunt:

 

a) pe baza unui concurs public sau

b) prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice titulare și cercetătorilor titulari din cadrul Universităţii, precum şi al reprezentanţilor studenţilor din Senatul Universității şi din consiliile facultăţilor.

 

La referendum au drept de vot toate cadrele didactice și de cercetare angajate cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în Universitate şi reprezentanţii studenţilor din Senatul Universităţii şi din consiliile facultăţilor.

 

Secţii de votare pentru referendum:

 1. Secția nr. 1: București, Calea Văcărești nr. 189, corpul M, etaj 3.
 2. Secția nr. 2: Târgu Jiu, Bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 100, parter, Biblioteca Facultății de Drept și Științe Economice Târgu Jiu

 

În Universitatea Titu Maiorescu se organizează două dezbateri publice pentru informarea comunității academice asupra referendumului și a implicațiilor care decurg din acesta, după cum urmează:

 

 1. 23 noiembrie 2023, ora 1200, București, Calea Văcărești nr. 189, corpul M, Aula Magna.
 2. 24 noiembrie 2023, ora 1200, Târgu Jiu, Bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 100, Amfiteatrul A1.

 

 

 

1. Metodologia de organizare și desfășurare a referendumului universitar la nivelul UTM pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului

2. Componența Biroului Electoral

 

 

 

Arhivă

ÎN ATENȚIA CADRELOR DIDACTICE TITULARE

Vă informăm că miercuri, 23.06.2021, în intervalul orar 800-1800, va avea loc Turul II de scrutin  pentru alegerea membrilor Senatului – cadre didactice, pentru un loc rămas vacant.

Alegerile se vor desfășura în două Secții de votare:

 • Secția nr. 1: București, Calea Văcărești nr. 189, Corp M, etaj 3, Sala Media;
 • Secția nr. 2: Târgu Jiu, Bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 100, parter, Biblioteca.

 

COMISIA CENTRALĂ PENTRU ORGANIZAREA ALEGERILOR

 


 

A N U N Ț

ÎN ATENȚIA CADRELOR DIDACTICE TITULARE

Vă informăm că marți, 15.06.2021, în intervalul orar 800-2000, va avea loc Turul I pentru alegerea membrilor Senatului – cadre didactice, pentru un număr de 5 locuri rămase vacante.

Alegerile se vor desfășura în două Secții de votare:

Secția nr. 1: București, Calea Văcărești nr. 189, Corp M, etaj 3, Sala Media;

Secția nr. 2: Târgu Jiu, Bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 100, parter, Biblioteca.

 

COMISIA CENTRALĂ PENTRU ORGANIZAREA ALEGERILOR


A N U N Ț

Conform Hotărârii Senatului nr. 122 din 23.09.2020:

 • A fost validat concursul pentru funcția de Decan al Facultății de Drept pentru mandatul 2020-2024, candidatul desemnat câștigător fiind doamna conf.univ.dr. Manuela Tăbăraș;
 • A fost validat procesul de alegere pentru funcția de membru al Consiliului Departamentului și/sau Director de Departament, pentru mandatul 2020-2024 (completarea locurilor rămase vacante în perioada noiembrie 2019 – iulie 2020), pentru următoarele departamente:
 • Departamentul de Științe Economice (nou înființat) din cadrul Facultății de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor – Director Departamentuniv.dr. Mirela Anca Postole, membri în Consiliul Departamentului:conf.univ.dr. Ioana Duca, lect.univ.dr. Tudor Ganea, conf.univ.dr. Traian Calotă și lect.univ.dr. Alin Eliodor Tănase;
 • Departamentul Disciplinelor Preclinice și Clinice, din cadrul Facultății de Asistență Medicală Tg. Jiu – Director Departamentuniv.dr. Octavian Ion Predescu;
 • Departamentul de Științe Cognitive din cadrul Facultății de Psihologie – Director Departament univ.dr. Oana Mateescu;

 

COMISIA CENTRALĂ

PENTRU ORGANIZAREA ALEGERILOR

ȘI CONCURSURILOR PUBLICE

Descarsă anunțul aici.

ANUNȚ 

Conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 5 din 09.09.2020 în perioada 14-21 septembrie 2020 se desfășoară concursul pentru funcția de Decan al Facultății de Drept pentru mandatul 2020-2024, iar în perioada în perioada 14 -18 septembrie 2020, alegerile pentru funcția de Director Departament, pentru mandatul 2020-2024 (completarea locurilor rămase vacante în perioada noiembrie 2019 – iulie 2020), pentru următoarele Departamente:

 • Departamentul de Științe Economice (nou înființat) din cadrul Facultății de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor;
 • Departamentul Disciplinelor Preclinice și Clinice, din cadrul Facultății de Asistență Medicală Tg. Jiu;
 • Departamentul de Științe Cognitive din cadrul Facultății de Psihologie;

după următorul calendar:

 1. Facultatea de Drept
 • 14-16 septembrie – depunerea candidaturilor;
 • 17 septembrie – avizul Consiliului facultății;
 • 18 septembrie – desemnarea candidatului câștigător de către Rector;
 • 21 septembrie – aviz Asociația Membrilor Fondatori.

 

 1. Facultatea de Psihologie
 • 15 – 18 septembrie 2020 – depunerea candidaturilor
 • 18 septembrie, ora 10:00 – ședința de alegeri

 

 1. Facultatea de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor
 • 14 – 15 septembrie 2020 – depunerea candidaturilor
 • 15 septembrie 2020 ora 16:00 – ședința de alegeri
 1. Facultatea de Asistență Medicală Târgu Jiu
 • 14 – 18 septembrie 2020 – depunerea candidaturilor
 • 18 septembrie 2020 ora 10:00 – ședința de alegeri

 


 

Alegerea decanilor facultăților Universității Titu Maiorescu pentru mandatul 2020-2024

 

În baza dispozițiilor art. 6 din Metodologia de selectare prin concurs public a decanilor facultăților Universității Titu Maiorescu pentru mandatul 2020-2024, Rectorul Universității Titu Maiorescu anunță organizarea concursului de selectare a decanilor facultăților Universității Titu Maiorescu pentru mandatul 2020-2024, în perioada 13 — 27 iulie 2020.

Condițiile de participare, documentele cuprinse în dosarul de candidatură și procedura de concurs sunt prevăzute în Metodologia de selectare prin concurs public a decanilor facultăților Universității Titu Maiorescu pentru mandatul 2020-2024, publicată pe website-ul Universității.

Candidaturile se depun în perioada 13 — 15 iulie 2020, la Secretariatul facultății pentru care se candidează.

Rector, 
Prof. univ. dr. Daniel COCHIOR

 

Descarsă anunțul aici.

 


 

Rezultatul alegerilor pentru funcția de rector al Universității Titu Maiorescu București (mandat 2020-2024)

 

În urma alegerilor pentru funcția de rector al Universității Titu Maiorescu (UTM) București desfășurate în 17.06.2020, Comisia Centrală pentru Organizarea Alegerilor și a Concursurilor Publice a consemnat următoarele rezultate:

  • Numărul total al persoanelor cu drept de vot: 321;
  • Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne: 294;
  • Numărul de voturi valabil exprimate: 289;
  • Numărul minim de voturi pentru valabil exprimate necesar pentru alegerea rectorului: 108;
  • Numărul de voturi pentru valabil exprimate pentru candidatul prof. univ. dr. COCHIOR Daniel: 130;
  • Numărul de voturi pentru valabil exprimate pentru candidatul prof. univ. dr. GHEORGHIU Dumitru: 102;

Conform calendarului de alegeri aprobat, validarea rezultatului alegerilor pentru funcția de rector va fi făcută în ședința Senatului UTM din 25.06.2020.

 

Comisia Centrală pentru Organizarea Alegerilor și a Concursurilor Publice

 


 

Alegerile pentru funcția de Rector se desfășoară miercuri,
17.06.2020
, în intervalul orar 800-2000

 

 1. Secția nr. 1: București, Calea Văcărești nr. 189, etaj 3, Sala Media;
 2. Secția nr. 2: Târgu Jiu, Bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 100, parter, Biblioteca.

COMISIA CENTRALĂ PENTRU ORGANIZAREA ALEGERILOR
ȘI CONCURSURILOR PUBLICE A UTM

 


 

Listele actualizate de vot pentru alegerea rectorului Universității Titu Maiorescu, pentru mandatul 2020-2024

 


 

Transmisia LIVE a dezbaterii publice a programelor manageriale ale candidaților pentru funcția de Rector UTM 2020-2024


 

Dezbaterea publică a programelor manageriale ale candidaților pentru funcția de Rector UTM 2020-2024

În atenția comunității academice a Universității Titu Maiorescu,

Stimată/e doamnă/domnule profesor,
Stimați studenți,

Va invităm să participați luni, 15.06.2020, ora 14:00 la dezbaterea publică a programelor manageriale ale candidaților pentru funcția de Rector al Universității Titu Maiorescu in perioada 2020-2024.

Având în vedere contextul epidemiologic actual dezbaterea va fi transmisă live pe website-ul www.utm.ro si prin platforma Zoom. Vă invităm să adresați întrebările dvs. către candidați prin intermediul platformei Zoom, folosind următoarele date de conectare:

Link: https://us02web.zoom.us/j/89008705676

Meeting ID (access code): 890 0870 5676


 

Programele manageriale ale candidaților

la funcția de Rector al Universității Titu Maiorescu pentru mandatul 2020-2024

 


 

CALENDARUL

de alegere a Rectorului Universității Titu Maiorescu pentru mandatul 2020-2024*)

 

Nr. crt.ACTIVITATEDATA/PERIOADA/

RESPONSABILITĂȚI

1.Aprobarea calendarului organizării alegerilor pentru funcția de Rector

Cel târziu până la data de 26 mai 2020
Senatul UTM

2.Depunerea candidaturilor pentru funcția de Rector

2 iunie – 10 iunie 2020 (zilele de 6, 7 și 8 iunie sunt zile nelucrătoare)
Comisia centrală

3.Avizarea dosarelor de candidatură pentru funcția de Rector

11 iunie 2020
Adunarea generală a Asociației Membrilor Fondatori ai UTM

4.Dezbaterea programelor manageriale ale candidaților pentru funcția de Rector cu comunitatea academică

15 iunie 2020
Comisia centrală

5.Alegerea Rectorului – turul I

17 iunie 2020
Comisia centrală

6.Alegerea Rectorului – turul II

22 iunie 2020
Comisia centrală

7.Validarea rezultatului alegerilor pentru funcția de Rector 

25 iunie 2020
Senatul UTM

8.Transmiterea către MEN a documentelor necesare confirmării Rectorului nou ales

26 – 30 iunie 2020
Comisia centrală

*) În funcție de data confirmării Rectorului de către Ministrul Educației și Cercetării se vor desfășura următoarele activități: numirea prorectorilor de către Rector, concursurile publice pentru decani, directorul CSUD, numirea directorilor institutelor de cercetare și numirea prodecanilor de către decani (acolo unde este cazul).

 

CALENDARUL de alegere a Rectorului Universității Titu Maiorescu pentru mandatul 2020-2024 însoțește Hotararea Senatului nr. 62 din 26.05.2020 privind aprobarea modificării Calendarului de alegere a Rectorului. Descarcă Calendarul.

Descarcă Horărârea Senatului nr. 62 din 26.05.2020.


MEMBRII SENATULUI UNIVERSITĂȚII TITU MAIORESCU

– Mandatul 2020-2024 –

 

Conform Hătărârii nr. 38 din 25.02.2020, Senatul Universității Titu Maiorescu validează procesul de alegere a membrilor Senatului Universității Titu Maiorescu pentru mandatul 2020-2024, desfășurat în perioada 03 — 20 februarie 2020.

Componența nominală a Senatului Universității Titu Maiorescu pentru mandatul 2020-2024 este anexată acestei  hotărâri și face parte integrantă din aceasta.

 

PREȘEDINTELE SENATULUI,
Prof.univ.dr. Dan Florin UNGUREANU


Hotărârea poate fi citită în integralitate aici.


 

ÎN ATENȚIA CADRELOR DIDACTICE TITULARE

Vă informăm că joi, 20.02.2020, va avea loc Turul II pentru alegerea membrilor Senatului, în intervalul orar 800-2000, în două secții de votare:

 1. Secția nr. 1: București, Calea Văcărești nr. 189, Corp M, etaj 3, Sala Media;
 2. Secția nr. 2: Târgu Jiu, Bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 100, parter, Biblioteca.

 

COMISIA CENTRALĂ PENTRU ORGANIZAREA ALEGERILOR


 

Alegerile pentru Senat și Rector se desfășoară luni, 03.02.2020, în intervalul orar 800-2000

 

În atenția tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare
și a reprezentanților studenților în Consiliile facultăților și Senatul
Universității Titu Maiorescu

 

În baza Metodologiei privind procesul de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere din Universitatea Titu Maiorescu pentru perioada 2020-2024, conform capitolului II, art.11, al.(1) ”Alegerile pentru Senat și pentru Rector se desfășoară în aceeași zi, luni, 03.02.2020, în intervalul orar 800-2000, în două secții de votare:

 1. Secția nr. 1: București, Calea Văcărești nr. 189, etaj 3, Sala Media;
 2. Secția nr. 2: Târgu Jiu, Bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 100, parter, Biblioteca.”

 

COMISIA CENTRALĂ PENTRU ORGANIZAREA ALEGERILOR
ȘI CONCURSURILOR PUBLICE A UTM

 


Metodologia privind procesul de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere din Universitatea ”Titu Maiorescu” (2020-2024)

 

Universitatea ”Titu Maiorescu” publică Metodologia privind procesul de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere din Universitatea ”Titu Maiorescu” pentru perioada 2020-2024.

Procesul de constituire și alegere a structurilor și funcțiilor de conducere se desfășoară în conformitate cu Calendarul constituirii și alegerii structurilor și funcțiilor de conducere din UTM pentru perioada 2020-2024 prezentat în ANEXA 1.

Candidații pentru o funcție de conducere anexează la cererea de candidatură sau la dosarul de candidatură, în cazul funcției de Rector, o declarație pe propria răspundere prin care arată că nu se află în niciuna din următoarele două situații: nu încalcă prevederile art. 130 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și nu au fost sancționați disciplinar sau pentru abateri de la etica universitară sau/și buna conduită în cercetarea științifică, în ultimii 2 ani universitari. Declarația pe propria răspundere este prezentată în ANEXA 2.

Candidaturile pentru funcția de Director de Departament, membru în Consiliul Departamentului și membru în consiliul Facultății se depun la comisia pentru organizarea alegerilor și a concursurilor publice a facultății. Modelul de cerere de candidatură este prevăzut în ANEXA 3.

Candidaturile pentru funcția de Rector se depun la Comisia centrală pentru organizarea alegerilor și concursurilor UTM. Modelul de cerere de candidatură este prevăzut în ANEXA 4.

În adunarea generală a cadrelor didactice din facultate organizată în vederea alegerii membrilor consiliului facultății, decanul solicită propuneri de candidaturi pentru Senat, în limita locurilor din Senat repartizate facultății, prevăzute în ANEXA 5.

 


REZULTATELE  REFERENDUMULUI DIN DATA DE 24 MAI 2019

PRIVIND ALEGEREA MODALITĂȚII DE DESEMNARE A RECTORULUI PENTRU MANDATUL 2020-2024

 

Total persoane

cu drept de vot

Total alegători care și-au exercitat dreptul de vot

Total voturi

valabil exprimate

Numărul minim de voturi valabil exprimate necesar pentru validarea referendumului

Total voturi exprimate pentru opțiunea “prin concurs public”

Total voturi exprimate pentru opțiunea “prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din UTM și al reprezentanților studenților din Senat și din consiliile facultăților”

339290 (85,5%)290 (85,5%)14631 (10,1%)259 (89,9%)

 

 BIROUL ELECTORAL AL UNIVERSITĂȚII TITU MAIORESCU

 


 

R E F E R E N D U M    U N I V E R S I T A R

 

În ziua de 24 mai 2019, între orele 800 – 1900, în Universitatea Titu Maiorescu se desfăşoară referendumul universitar pentru alegerea modalităţii de desemnare a Rectorului pentru mandatul 2020-2024. Conform art. 209 (1) din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, modalitățile de desemnare a rectorului sunt:

 1. pe bază de concurs public sau
 2. pe bază de alegeri generale, prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din cadrul Universităţii, precum şi al reprezentanţilor studenţilor din Senatul Universității şi din consiliile facultăţilor.

 

La referendum au drept de vot toate cadrele didactice și de cercetare angajate cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în Universitate şi reprezentanţii studenţilor din Senatul Universităţii şi din consiliile facultăţilor.

Secţii de votare pentru referendum:

 1. Secția nr. 1: București, Calea Văcărești nr. 187, parter, Biblioteca centrală a Universității
 2. Secția nr2: Târgu Jiu, Bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 100, parter, Biblioteca Facultății de Drept și Științe Economice Târgu Jiu

 

În Universitatea Titu Maiorescu se organizează două dezbateri publice pentru informarea comunității academice asupra referendumului și a implicațiilor care decurg din acesta, după cum urmează:

 1. 15 mai 2018, ora 1000, București, Calea Văcărești nr. 189, corpul M, Aula Magna.
 2. 16 mai 2019, ora 1000, Târgu Jiu, Bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 100, Amfiteatrul A1.