IOSUD Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti organizează concurs de admitere în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2020-2021 la Şcoala doctorală – domeniul MEDICINĂ DENTARĂ, forma de învăţământ CU FRECVENȚĂ,   cu următoarele specializări: 

 • Stomatologie generalăconducător ştiinţific prof.univ.dr. Bîcleşanu Florentina Cornelia – 2 locuri
 • Stomatologie generală – conducător ştiinţific prof.univ.dr. Ghergic Doina Lucia –0
 • Proteticăconducător ştiinţific prof.univ.dr. Hutu Emilian – 0
 • Stomatologie generalăconducător ştiinţific prof.univ.dr. Bechir Anamaria 1– loc

Acte şi documente necesare pentru înscrierea la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de doctorat domeniul Medicină dentară:

 • diploma de bacalaureat copie și original sau copie legalizată;
 • diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă copie și original sau copii legalizate;
 • certificat de naştere copie și original sau copie legalizată;
 • certificat de căsătorie copie și original sau copie legalizată (dacă este cazul);
 • copie C.I.
 • curriculum vitae format European;
 • lista de lucrări ştiinţifice ale candidatului;
 • certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de o instituţie specializată, naţională sau internaţională, recunoscută de Universitatea Titu Maiorescu;
 • cerere de înscriere la concursul de admitere şi de înmatriculare la studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2020-2021, în care se vor menţiona opţiunile pentru conducătorul de doctorat.
 • Chitanţa pentru taxa de înscriere.

Candidatul va prezenta actele şi documentele de mai sus într-un dosar-plic. Procedura de admitere constă în stabilirea aptitudinilor pentru cercetarea ştiinţifică printr-un interviu legat de tema de cercetare din domeniul de doctorat pentru care optează candidatul.

TAXA DE ÎNSCRIERE la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2020-2021 este de 1000 de lei. 

ÎNSCRIERI: 14-21 Septembrie 2020 orele 10,00-16,00 la secretariatul CSUD corp M PARTER,TELEFON 0213302142

PROBA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR: 30 septembrie 2020 ora 10,00 la sediul Facultăţii de Medicină Dentară, strada Gheorghe Petraşcu, nr. 67A, sector 3, etaj 1.

AFIŞAREA REZULTATELOR: 30 septembrie 2020 

Candidaţii declaraţi admişi vor achita taxa de studii de  1000 euro pentru sem.I la data de 30 SEPTEMBRIE 2020 iar pentru sem. II- 1000 euro până la data de 15 ianuarie 2021.

Plata se face în lei la cursul BNR din ziua efectuării ei.

 


Descarcă documentul aici.