Universitatea TITU MAIORESCU, un nume al succesului

 

Prof. univ. dr. Iosif R. URS

Prof. univ. dr.  Iosif R.  URS

Construită după modelul bolognez al universităţii clasice, prin cultivarea calităţii şi a performanţei în educaţie, prin exigenţă şi rigoare academică, Universitatea este astăzi o instituţie de vocaţie şi anvergură europeană, recunoscută ca atare în spaţiul învăţământului superior românesc şi în Europa.

Universitatea desfăşoară învăţământ modern, de calitate, performant, competitiv şi pragmatic, relaţionat direct cu mediul economic şi piaţa forţei de muncă, urmărind atingerea excelenţei în cercetare ştiinţifică, proces cu miză uriaşă în condiţiile concurenţei globale.

O prioritate de însemnătate cardinală a viziunii noastre manageriale o reprezintă devenirea Universităţii ca instituţie a creativităţii şi inovaţiei pentru Europa Cunoaşterii.

PREȘEDINTELE UNIVERSITĂȚII,
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Prof.univ.dr. Iosif R. URS