Activităţile eligibile ale proiectului

 

ACTIVITATEA  A 1

MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Subactivitatea A 1.1 – Managementul proiectului
Perioada de deșfășurare: 13.07.2018 – 12.09.2019 / Luna 1 – Luna 14

Obiectivul specific al activitatii: Obiectivul specific al activitatii de management al proiectului este de a planifica, monitoriza, evalua si de a controla toate activitatile, astfel incat sa se poata asigura atingerea tuturor obiectivelor si indicatorilor in perioadele de timp estimate.


 

ACTIVITATEA A 2

SELECTIA GRUPULUI TINTA – REPRATIZAREA ACESTUIA PE TIPURI DE SERVICII SI MENTINEREA LUI IN CADRUL PROIECTULUI

Subactivitatea A 2.1 Selectia grupului tinta – repratizarea acestuia pe tipuri de servicii si mentinerea lui in cadrul proiectului
Perioada de deșfășurare: 13.08.2018 – 12.09.2019 / Luna 2 – Luna 14

Obiectivul specific al activitatii: Obiectivul specific al acestei activitati este de a implementa un proces transparent si conform de selectie a grupului tinta, în vederea iniţierii activităţilor de informare, consiliere, orientare profesională, medierea muncii, dezvoltare personala, testare psihologica şi a celor de organizare şi derulare a stagiilor de practică, respectand prevederile legislaţiei în vigoare şi aspectele prevăzute în cererea de finanţare.


 

ACTIVITATEA A 3

IDENTIFICAREA SI INCHEIEREA DE PARTENERIATE PENTRU PRACTICA

Subactivitatea A 3.1
Identificarea si incheierea de parteneriate pentru practica
Perioada de deșfășurare: 13.08.2018 – 12.08.2019

Obiectivul specific al activitatii: Identificarea si semnarea de acorduri de parteneriat are rolul de a integra tinerii studenti in campul muncii in domeniu de specializare inteligenta si totodata de a acoperi nevoia de forta de munca bine pregatita atat teoretic cat si practic, ceruta de angajatorii din acest domeniu.


 

ACTIVITATEA A 4

INTERVENTII ASUPRA GRUPULUI TINTA PENTRU PRACTICA SUSTINUTA SI O MAI BUNA INTEGRARE PE PIATA MUNCII

Perioada de deșfășurare: 13.08.2018 – 12.09.2019 / Luna 2 – Luna 14

Subactivitatea A 4.1 Servicii de consiliere si orientare profesionala pentru elevi si studenti, axate pe dobandirea de competente care raspund necesitatilor pietei muncii
Perioada de deșfășurare: 13.09.2018 – 12.09.2019 / Luna 3 – Luna 14 -7 luni

Subactivitatea A 4.2  Pilotarea de solutii inovative de facilitare a practicii, inclusiv prin intermediul TIC
Perioada de deșfășurare: 13.08.2018 – 12.03.2019 / Luna 2 – Luna 8 -7 luni

Obiectivul specific al activitatii: Ceea ce propunem prin acest proiect este un laborator inovativ, complet si performant, si totodata o premiera in Romania, care da un avantaj competitiv extrem de mare absolventilor de practica in vederea angajarii ulterioare pe piata de profil.

Acest laborator de practica le da posibilitatea studentilor sa poata face practica reala, utilizand instrumente si programe performante pentru componente vitale privind dezvoltarea de software la comanda, cum ar fi planificarea, managementul, dezvoltarea, testarea, controlul calitatii, securizarea, monitorizarea automatizate pentru proiectele de dezvoltare software.

Subactivitatea A 4.3  Organizarea si derularea programelor de practica si invatare la lucul de munca

Obiectivul specific al activitatii Stagiul de practica reprezinta o activitate obligatorie, reglementata prin Legea 1 din 2011 a Educatiei Nationale, desfasurata de studenti in conformitate cu planul de invatamant si avand drept obiectiv principal verificarea aplicabilitatii cunostintelor teoretice insusite de acestia in mediul de lucru real.

Alte obiective: cunoasterea companiilor din domeniul in care viitorii absolventi isi vor desfasura activitatea; aprofundarea cunostintelor capatatedobandite la scoala sau universitate, la cursuri si seminarii; actualizarea si diversificarea cunostintelor acumulate cu instrumente, tehnici si metode de lucru moderne, utilizate in cadrul companiei baza de practica; formarea deprinderilor de comunicare, de lucru in echipa, a capacitatii de mobilizare si respectare a programului de lucru; eventuala selectare, de catre conducerea societatii, a studentilor absolventi ai stagiilor de practica in vederea angajarii lor.