Adresa poştală: Calea Văcăreşti nr.187, sector 4, cod poştal 040051, Bucureşti

Persoane de contact:


Descrierea activităţii partenerului:

Universitatea TITU MAIORESCU are în structura sa 10 facultăţiopt facultăți la București – Drept, PsihologieMedicină, Medicină Dentară, Farmacie, Ştiinţe Sociale, Politice și UmanisteFinanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor şi Informatică și două la Târgu Jiu – Drept și Științe Economice și Asistență Medicală.

În Universitatea TITU MAIORESCU se regăsesc toate tipurile de învăţământ superior: de licenţăde master şi – în cadrul facultăţilor de Medicină,Medicină Dentară și Drept – de doctorat. Programele de studiu, desfăşurate în forma de învăţământ cu frecvenţă (IF) şi în forma de învăţământ la distanţă (ID) sunt variate şi într-o continuă diversificare, astfel alese încât să răspundă cât mai bine solicitărilor pieţei forţei de muncă. În prezent, în Universitate se derulează 21 programe de studii universitare de licenţă25 programe de studii universitare de master, iar la nivelul celor 3 şcoli doctorale activitatea didactică şi ştiinţifică este organizată pe 17 domenii științifice. Cadrele didactice au înaltă pregătire profesională, sunt personalităţi proeminente ale ştiinţei, ale vieţii publice româneşti, membri ai unor prestigioase asociaţii de specialitate din ţară şi din străinătate, membri ai Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi membri ai Academiei Române.

Implicată în lupta pentru excelenţă, în triunghiul cunoaşterii, educaţie-cercetare-inovare, Universitatea acordă o atenţie deosebită cercetării ştiinţifice şi pune accent pe cercetarea exploratorie şi de frontieră prin interdisciplinaritate. La nivelul Universităţii există Institutul de Studii, Cercetare, Dezvoltare, Inovare care, prin cele 9 centre de cercetare ştiinţifică interdisciplinară, desfăşoară o intensă activitate ştiinţifică.

Totodată, o preocupare majoră o reprezintă cercetarea ştiinţifică. În cadrul Universităţii s-au derulat mai multe proiecte de cercetare pe programele CNCSIS, CEEX, PNII, Academia Română. De asemenea, s-au realizat mai multe proiecte de cercetare cu mediul de afaceri, care au avut ca obiectiv creşterea competitivităţii de business.

Până în prezent, Universitatea Titu Maiorescu derulează prin POCU si POC 2 proiecte.